PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Nawet na 400 tys. euro mogą liczyć zwycięzcy pierwszej fazy konkursu Teaming for Excellence. Komisja Europejska wybrała 30 spośród 208 złożonych projektów. Wśród nich znalazły się trzy grupy z Polski – ich zadaniem będzie stworzenie nad Wisłą Centrów Doskonałości.

Teaming for Excellence jest jednym z trzech głównych instrumentów inicjatywy Unii Europejskiej – „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” realizowanej w ramach programu Horyzont 2020. Konkurs ma na celu tworzenie nowych Centrów Doskonałości, a także wzmacnianie już istniejących poprzez tworzenie konsorcjów z najlepszymi ośrodkami naukowymi z całej Europy.

Misją unijnej inicjatywy jest zaś dążenie do pełnego wykorzystania europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe i rozpowszechniane w całej Unii.

Dwie fazy konkursu

W ramach pierwszej fazy konkursu, trwającej 12 miesięcy, beneficjenci otrzymują 400 tys. euro na opracowanie szczegółowego biznes planu dotyczącego stworzenia i działania Centrum Doskonałości. Wsparcie finansowe przeznaczyć można między innymi na organizacje szkoleń, wizyt studyjnych, czy działania administracyjne. W drugiej fazie konkursu zwycięzcy będą mieli 7 lat na wdrożenie planów opracowanych podczas trwania pierwszego etapu. Całkowity budżet Teaming for Excellence wynosi 12 mln euro.

Wśród polskich beneficjentów dofinansowanie otrzymają:

  • Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Koordynatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju);
  • Centre of Excellence in Multifunctional Materials for Industrial and Medical Applications Narodowego Centrum Badań Jądrowych (Koordynatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań Jąrdowych);
  • Centre of Excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies Uniwersytetu Warszawskiego  (Koordynatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone