Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Seal of Excellence wreszcie w Programie Inteligentny Rozwój

  • Opublikowano: 4 kwietnia 2017
  • Autor: redakcja

Komitet Monitorujący przyjął zmiany w kryteriach wyboru projektów oraz przedstawił propozycje zmian w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR).

Przegłosowano zmiany w kryteriach wyboru projektów w wybranych instrumentach dla priorytetów I, II oraz IV.

Wprowadzenie zmian było konieczne m.in. ze względu na planowane uruchomienie nowych konkursów:

  • uproszczonej szybkiej ścieżki (w poddziałaniu 1.1.1), dedykowanej projektom badawczo-rozwojowym (B+R) o mniejszej wartości i niższym poziomie innowacyjności, które będą mogły być realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w regionach słabiej rozwiniętych;
  • instrumentu Seal of Excellence dedykowanego projektom, które nie uzyskały wparcia z programu Horyzont 2020, mimo pozytywnej oceny Komisji Europejskiej.

Ważnym elementem obrad było przedstawienie proponowanych zmian w Programie. Zmiany te zostały omówione, a po ich dalszym opracowaniu zostaną przedłożone do akceptacji Komitetu na jednym z kolejnych posiedzeń.

Jedyną zmianą już przyjętą przez Komitet było włączenie do wykazu dużych projektów przedsięwzięcia PIONIER LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, który został wybrany do dofinansowania w I konkursie działania 4.2.

(źródło: Ministerstwo Rozwoju)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.