PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Po 323 konkursach Polska zainkasowała dofinansowanie w wysokości 218,44 mln euro z Programu Ramowego Horyzont 2020. Tym samym odnotowała wskaźnik sukcesu na poziomie 11,90% w odniesieniu do przyjętych do finansowania wniosków projektowych oraz 7,02% w odniesieniu do przyznanego finansowania. Średnie wskaźniki sukcesu dla wszystkich państw członkowskich to odpowiednio 14,88% dla liczby uczestnictw i 11,53% dla przewidywanego dofinansowania. Statystyki uczestnictwa plasują zatem polskie podmioty na 15. miejscu wśród 28 państw UE.

Z całości wydatkowanego dotychczas budżetu zdobyliśmy ok. 1%. Jesteśmy liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, ale nadal daleko nam do europejskiej czołówki – Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Włoch.

Najwięcej polskich uczestnictw znajdziemy w projektach realizowanych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, energii, infrastrukturach badawczych, transporcie czy wreszcie w instrumencie MŚP.

Najczęściej o środki Horyzontu 2020 aplikują w kolejności polskie: uczelnie, instytuty badawcze i PAN, przemysł (przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP), oraz administracja publiczna i samorządowa. Najwięcej środków (prawie 64 mln euro) pozyskały instytuty – liderem został Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Tuż za nim plasuje się Uniwersytet Warszawski. Spośród MŚP wyróżniają się Fundingbox Accelarator sp. z o.o., a z przedstawicieli dużego przemysłu Selena Labs sp. z o.o..

W ujęciu regionalnym, zarówno w kontekście liczby uczestnictw w projektach, jak i pozyskanego dofinansowania, na pierwszym miejscu plasuje się województwo mazowieckie, pozyskując prawie 50% zdobytych funduszy. Na dalszych pozycjach są województwa: wielkopolskie, małopolskie, pomorskie, dolnośląskie, łódzkie i śląskie.

Statystyki uczestnictwa Polski w PR H2020- Raport skrocony po 323 konkursach


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone