PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

W lutym otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:  ERA-MIN 2 Joint Call 2017

 

Temat konkursu: RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY

 

Zakres:  The five main thematic areas are:
1. Supply of raw materials from exploration and mining
2. Design
3. Processing, Production and Remanufacturing
4. Recycling of End-of-Life Products
5. Cross-cutting topics:
– New business models,
– Improvement of methods or data for environmental impact assessment,
– Social acceptance and trust/public perception of raw materials.

 

Uwaga! NCBR będzie finansowało projekty wyłącznie w zakresie tematów 1-4. Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji konkursowej (Call text, Guideliness for Applicants).

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Argentyna, Belgia, Brazylia, Chile, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, RPA, Hiszpania, Szwecja, Turcja.

 

Data otwarcia naboru wniosków:  01.02.2017 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków:  05.05.2017, 17:00 CEST

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie.

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:  Pierwszy kwartał 2018 r.

 

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.  (Kurs euro4,3186 zł)

 

Status prawny konkursu:

•    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
•    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
•    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
•    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

 

 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu.

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Maria Bojanowska-Sot
Tel: 22 3907186
E-mail: maria.bojanowska@ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych

 

Kontakt w sprawach finansowych:
Natalia Dębecka
Tel: 22 39 07 145
E-mail: natalia.debecka@ncbr.gov.pl
Dział finansowy

 

Kontakt w Era-MIN 2:

Sekretariat konkursu: eramin@fct.pt
Dina Carrilho (+351) 213 924 381
Marta Norton (+351) 213 911 565
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Av. D. Carlos I, 126 – 7º – 1249-074 Lisboa, Portugal

Link do dokumentów konkursowych: http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call

 

Materiały do pobrania:


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone