PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków na przyjazdy amerykańskich specjalistów. Wnioski zgłoszeniowe przyjmowane są do 31 marca 2017 r.

Konkurs obejmuje wizyty, których termin realizacji upływa 30 września 2017 r.

Stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia wybitnych amerykańskich specjalistów do prowadzenia i uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: administracja publiczna, antropologia, archeologia, bibliotekoznawstwo, edukacja, ekonomia, informatyka, komunikacja i dziennikarstwo, kształcenie inżynierów, nauka biologii, nauka chemii, nauka fizyki, nauka matematyki, nauki polityczne, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, studia amerykanistyczne, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

O udział w konkursie na goszczenie wysoko wykwalifikowanych amerykańskich specjalistów mogą ubiegać się: uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, jak również placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze.

Stypendia oferowane są na okres od min. 14 do max. 42 dni.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

• Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) do 31 marca br. na adres e-mail Koordynatora Programu z ramienia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

• Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze* instytucji zapraszającej) wniosku zgłoszeniowego na adres Koordynatora Programu z ramienia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta do 31 marca 2017 roku.

*Wniosek może zostać podpisany przez :kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika lub sekretarza.

Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning).

Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia kosztów:

– zakwaterowania

– wyżywienia

– podróży krajowych

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu.

Zasady konkursu, kryteria formalne oraz wymagania mogą ulec zmianie po stronie WL/Departamentu Stanu USA.  Komisja Fulbrighta jest zobowiązana zaakceptować i wprowadzić te zmiany.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone