PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Project Ideal-ist2018 organizuje „Ideal-ist Proposal Check Event for ICT related calls in Horizon 2020” (2017). Impreza ta ma pomóc wnioskodawcom programu Horyzont 2020 startującym w najnowszych konkursach wymagających zastosowań ICT w złożeniu wysokiej jakości wniosku projektowego. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję poddać swój prawie ukończony wniosek ocenie doświadczonych ewaluatorów. Ich uwagi i sugestie mogą stanowić duże wsparcie, a wprowadzone poprawki przyczynią się do osiągnięcia lepszej oceny w ostatecznej ewaluacji wniosku. Tym bardziej więc zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Do udziału zapraszamy potencjalnych beneficjentów konkursów H2020 w roku 2017 powiązanych z ICT (lista konkursów i szczegóły w załączniku), którzy są w trakcie przygotowywania wniosku – w spotkaniu może brać udział koordynator oraz jeden z partnerów z konsorcjum. Każdy z wniosków poddany jest ocenie przynajmniej dwóch niezależnych ekspertów (podpisują oni klauzulę tajności – treść wniosku nie będzie rozpowszechniana) i tak jak w trakcie rzeczywistej ewaluacji przygotują oni raport oceny. Na bieżąco możliwa też będzie dyskusja i konsultacje z ekspertami i przedstawicielami europejskich punktów kontaktowych.

W tym roku spotkanie odbywa się w dwóch terminach (istnieje także możliwość połączenia zdalnego za pośrednictwem Skype):

  • 15 marca w Oslo i Wiedniu
  • 31 marca w Pradze

Szczegóły i informacje o rejestracji w załączonym zaproszeniu: Proposal_Check_Event_Invitation_2017

Rejestracja: https://goo.gl/forms/CaARL1g43crNQ6Xr2

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej szansy!


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone