PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

12-13 paFood2030ździernika 2016 r. w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca inicjatywy FOOD 2030 – Research and Innovation for Tomorrow’s Nutrition and Food Systems.

Celem wydarzenia było stworzenie platformy dyskusyjnej do zidentyfikowania i scharakteryzowania zachodzących zmian w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego i odżywiania w wymiarze europejskim i światowym. Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły między innymi: stworzenia wspólnych ram politycznych, wzmocnienia przyszłych inwestycji w badania i innowacje w obszarze żywienia i odżywiania, przełomowych systemów w produkcji żywności, kreowania i wprowadzania na rynek rolno-spożywczy nowych produktów i technologii, podejścia wielopodmiotowego tzw. multi-actor, wzmocnienia globalnej współpracy dla poprawy i wyrównania lokalnych praktyk i polityk w zakresie badań.

Materiały konferencyjne z poszczególnych paneli dyskusyjnych i warsztatów zostały opublikowane na stronie inicjatywy FOOD2030.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone