PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Ruszyła XII edycja konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Nabór wniosków o stypendia potrwa do 31 marca 2017 roku. Ze względów technicznych system teleinformatyczny Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), w którym należy składać wnioski o stypendia, dostępny będzie od 1 lutego 2017 r.

Zgodnie z zasadami konkursu młody naukowiec to osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która ubiegając się o stypendium ma nie więcej niż 35 lat. Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę osiągnięcia naukowe kandydata w okresie ostatnich czterech lat przed zgłoszeniem wniosku. Oceniany będzie jego dorobek naukowy, obejmujący w szczególności: publikacje w czasopismach naukowych, monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, zgłoszenia patentowe czy uzyskane już patenty.

Źródło: serwis Nauka w Polsce, MNiSW.

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone