PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Sześć polskich uczelni, których publikacje miały w ostatnich trzech latach największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie, zostało uhonorowanych nagrodami ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2016.

Nagrody wręczył Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas Gali konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, która odbyła się 1 grudnia w Warszawie.

Celem Nagrody Elsevier jest wyróżnienie tych uczelni, których najnowsze prace naukowe i publikacje mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Naradzając te uczelnie Elsevier promuje wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia.

Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach (uwzględnianych w klasyfikacjach OECD):
Life Sciences/Agricultural Sciences Engineering and Technology Humanities Medical Sciences Natural Sciences Social Sciences.

Laureatami Elsevier Research Impact Leaders Awards 2016 zostały:

Life Sciences and Agricultural Sciences
Uniwersytet Jagielloński – za najwyższy poziom umiędzynarodowienia publikacji oraz cytowalność na światowym poziomie.

Engineering and Technology
Politechnika Śląska – za cytowalność publikacji plasującą się na poziomie najlepszych światowych uczelni.

Humanities
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – za cytowalność publikacji na światowym poziomie.

Medical Sciences
Politechnika Poznańska – za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej.

Natural Sciences
Politechnika Częstochowska – za bardzo wysokie cytowania publikacji w dziedzinie matematyki.

Social Sciences
Politechnika Gdańska – za szeroko rozpoznawalne w świecie naukowym publikacje z pogranicza nauk społecznych i technicznych.

Więcej na stronie konferencji: www.perspektywy.org/warsaw2016


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone