Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Prace nad Programem Pracy ICT 2018-2020 w programie H2020

Trwają prace nad przygotowaniem Programu Pracy konkursów 2018-2020 dla obszaru ICT, w programie Horyzont 2020. W tym kluczowym dla europejskiej gospodarki obszarze prowadzone są konsultacje z grupami interesariuszy, poprzez różnego rodzaju fora. Należą do nich:

  • grupy doradcze (Advisory Group), w skład których wchodzi CONNECT Advisory Forum (CAF) – głównym zadaniem tej grupy jest wspieranie KE w definiowaniu celów Horyzontu 2020 i priorytetów naukowych, technologicznych i innowacji, jak również na szerszych zagadnień związanych z polityką agendy cyfrowej dla Europy.

Dodatkowo działa również Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership), którego głos jest również uwzględniany w konkursach.

  • Komisja Europejska odbyła również szereg spotkań konsultacyjnych z różnymi grupami mającymi wpływ na kształtowanie tematów ICT
  • Brane są również pod uwagę głosy zebrane podczas otwartych konsultacji społecznych, np.:

Osoby zainteresowane włączeniem się w prace nad Programem Pracy ICT 2018-2020 mogą kontaktować się z:
Koordynator obszaru ICT w programie H2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE
Małgorzata Szołucha
Tel.: +48-664-032-128
e-mail: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl
Więcej informacji:

Information and Communication Technologies – Work Programme 2018-20 preparation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/information-and-communication-technologies-work-programme-2018-20-preparation

Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&qid=1432811226203&from=PL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy: Komisja wytycza drogę do cyfryzacji europejskiego przemysłu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_pl.htm

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.