PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, została powołana przez Komisję Europejską w skład nowej grupy wysokiego szczebla. Zadaniem ekspertów będzie określenie wizji przyszłych badań i innowacji w UE oraz opracowanie rekomendacji, w jaki sposób zmaksymalizować wpływ inwestycji UE w tej dziedzinie.

W skład grupy weszło 12 wybitnych ekspertów z różnych dziedzin, którzy zajmują kierownicze stanowiska w instytucjach badawczych lub są liderami gigantów przemysłowych i dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw, a także odgrywają ważną rolę w organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Grupie przewodniczy Pascal Lamy, emerytowany przewodniczący Instytutu Jacquesa Delorsa

Utworzona grupa rozpocznie pracę z końcem 2016 roku.

Więcej w komunikacie KE.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone