PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

4 listopada 2016 r. dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w strukturę którego wchodzi Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, podpisali porozumienie o współpracy.

Dokument ma usystematyzować wspólne działania na rzecz udziału polskich przedsiębiorstw chemicznych w Programie Ramowym UE Horyzont 2020 i innych programach badawczych UE.

W ramach współpracy, Polska Izba Przemysłu Chemicznego wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej oraz Biurem Promocji Nauki „PolSCA” PAN w Brukseli zorganizowały Study visit to Brussels on Sustainable Process Industry (w dn. 9-10 listopada 2016 r.). Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęły wydarzenie swoimi patronatami.

Nawiązana współpraca ma szansę zaowocować wspólnymi projektami badawczo-rozwojowymi w Horyzoncie 2020 oraz w ramach inicjatywy SPIRE. Liczymy, że wizyta studyjna przyczyni się do zwiększenia udziału polskiego sektora chemicznego w programach europejskich. Jest to jednym z priorytetów Rządu RP zaprezentowanym w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Źródło strona PIPC.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone