PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego został jednym z członków międzynarodowego konsorcjum – beneficjenta projektu NEPTUNE – złożonego  z dwunastu organizacji o powiązaniach ekonomicznych i klastrów.

Projekt finansowany jest w ramach największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, Horyzont 2020.

Adresatem projektu są małe-średnie przedsiębiorstwa. Projekt zakłada wsparcie działań w zakresie tworzenia nowych projektów, innowacji i przedsiębiorczości poprzez rozwój międzysektorowego i transgranicznego łańcucha wartości w obszarze „niebieskiego wzrostu” (Blue Growth) w Europie i poza nią.

Ma na celu rozwój regionalnych ekosystemów gospodarczych oraz tworzenie lepszych warunków współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz między klastrami w sektorach: morskim, przestrzeni kosmicznej, technologii informacyjno-komunikacyjnych, rolnictwa oraz logistyki, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

W ramach działań projektu przedsiębiorstwa mogą zgłosić pomysły na produkty i usługi w obszarze Blue Growth. Zarząd projektu spośród zgłoszonych propozycji wybierze projekty, które otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe na realizację swoich działań.

Obecnie trwa nabór propozycji zapotrzebowania na dane produkty/usługi.

Więcej informacji o projekcie i możliwościach udziału można uzyskać u koordynatora projektu Ilony Tobjasz, tel. 514 108 919 itobjasz@space.biz.pl oraz Anny Tuszyńskiej atuszynska@space.biz.pl

 

 

 

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone