PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin powołał członków Rady Narodowego Kongresu Nauki (NKN). W jej skład weszło 52 najbardziej zasłużonych i utytułowanych profesorów. Przewodniczącym rady został prof. Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadaniem Narodowego Kongresu Nauki będzie wypracowanie propozycji zmian do tzw. Ustawy 2.0.  Nad założeniami nowej ustawy gruntownie reformującej szkolnictwo wyższe pracują trzy niezależne grupy eksperckie wyłonione w konkursie otwartym. Jej ostateczny kształt zostanie zaprezentowany we wrześniu 2017 roku w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki.

– W tym całym skomplikowanym przedsięwzięciu, jakim jest modernizacja polskiej nauki i polskich uczelni, rada będzie rzeczywiście najważniejszym gremium opiniotwórczym – zadeklarował wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin podczas uroczystości wręczenia nominacji.

Rada programowa będzie spotykać się co miesiąc podczas konferencji programowych organizowanych w różnych miastach, na których poruszane zostaną kluczowe kwestie dotyczące polskiego szkolnictwa wyższego. Pierwsze konferencje mają być poświęcone m.in. umiędzynarodowieniu polskiej nauki, rozwojowi humanistyki i współpracy nauki z biznesem.

Więcej na stronie MNiSW.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone