PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Komisja Europejska przeznaczyła 70 milionów euro na realizację projektów w ramach programu Ebola+. Konkurs trwa 2 lata, nabór wniosków jest ciągły, a pozostałe cut-off dates to: 15 września 2016, 16 marca 2017, 14 września 2017 i 15 marca 2018.

W ramach projektów oczekuje się odkryć naukowych, przeprowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych, walidacji zarówno terapii jak i szczepionek, rozwoju diagnostyki, a także innowacyjnych rozwiązań i narzędzi dla stabilności szczepionek podczas transportu i przechowywania.

Konkurs stanowi ciągłą możliwość wspierania wysiłków badawczych, które zapewnią szybki rozwój i walidację innowacyjnych rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia gotowości do reagowania na przyszłe ogniska.

Pierwsza edycja wniosków została już oceniona, do realizacji wdrożono 8 projektów.

Więcej informacji (m.in. abstrakt, skład konsorcjum) znajduje się na stronie https://www.imi.europa.eu/content/ebola-programme

Można się także kontaktować z ekspertem KPK Anną Pytko. E-mail: anna.pytko@kpk.gov.pl


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone