PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Lip 2019 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Od stycznia 2017 r. Komisja Europejska zmienia zasady ubiegania się o logo Human Resources Excellence in Research.

Nowa procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami i z przedstawicielami instytucji, które wdrażały zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz uzyskały europejskie wyróżnienie. Konsultacje z ekspertami pokazały, że potrzebne są zmiany, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.

Nowe zasady przewidują wprowadzenie:

– określonych ram czasowych dla poszczególnych etapów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, np. rok na przesłanie Analizy wewnętrznej i Planu działań od momentu przesłania do KE deklaracji poparcia dla zasad Karty i Kodeksu (która będzie obowiązkowa),

wizyt zagranicznych ekspertów w instytucji w celu oceny postępów prac,

– większego nacisku na otwarte, przejrzyste i oparte o kwalifikacje kandydatów procesy rekrutacji (Open, Transparent and Merit Based Recruitment – OTM-R),

– cyklicznej oceny instytucji w celu zwiększenia jakości podejmowanych działań i wykazania integralności europejskiej strategii HR z wewnętrzną strategią instytucji,

obowiązkowych formularzy do wypełnienia ze szczegółowymi opisami procedur i działań:

  • Template 1: Gap Analysis – formularz do wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w instytucji + tabela zgodności procesów rekrutacji z zasadami Open, Transparent and Merit-based Recruitment;
  • Template 2: HR Strategy – Action Plan – formularz z informacjami o instytucji (liczba pracowników, w tym obcokrajowców, źródła finansowania itp.), planowanych działaniach w zakresie wprowadzania zasad Karty i Kodeksu oraz zasad otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R);
  • Template 3: Interim Review – formularz do wypełnienia w celu oceny okresowej (2 lata po otrzymaniu logo) i do cyklicznej oceny co 3 lata od otrzymania logo; formularz jest podobny do Template 2, jednak należy w nim przedstawić zaktualizowane informacje;

Na zlecenie KE został przygotowany raport pt. „Shaping the future of the Human Resources Strategy for Researchers – HRS4Rzawierający opis nowych procedur wraz z projektami formularzy (obowiązkowe od stycznia 2017 r. – proszę nie używać ich wcześniej).

Zostały przygotowane i udostępnione również wstępne wskazówki z opisem nowej strategii ubiegania się o logo i wskazówki dla ekspertów oceniających: „Draft GUIDELINES to the implementation of the ‘strengthened’ Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)”.

Więcej informacji na temat nowych zasad zostanie przekazanych przez KE wkrótce.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone