PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Znamy wyniki ostatniego konkursu Instrumentu MŚP.

Dofinansowanie w ramach 1 Fazy w Instrumencie MŚP otrzyma 166 projektów, w które zaangażowane jest 178 małych i średnich przedsiębiorstw z 28 krajów Europy. Wśród beneficjentów znalazło się 5 polskich firm. W sumie, w majowym konkursie, zostało złożonych 1975 projektów.

Na realizację studium wykonalności i biznesplanów każdy projekt otrzyma 50 000 euro. Łącznie, w ostatnim rozdaniu Instrumentu MŚP, Komisja Europejska przeznaczy na realizację projektów 8,3 mln euro.

Najwięcej wniosków zakwalifikowanych do finansowania pochodzi z Hiszpanii – 32. Na drugim miejscu pod względem liczby projektów wybranych do finansowania znalazła się Wielka Brytania z 23 projektami i tuż za nią Włochy z 22 projektami.

Najpopularniejszym obszarem okazały się technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Aż 30 projektów w tym obszarze będzie finansowane. Po 22 projekty wybrano z obszarów transport i systemy energetyczne o niskiej zawartości węgla.

Do tej pory w Instrumencie MŚP przyznano 2116 firmom granty o łącznej wartości 694,8 mln euro.

Więcej na stronie EASME.

may_ph1_countries_1


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone