PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i wiceminister Teresa Czerwińska przedstawili w czwartek nowy program „DIALOG”, który ma wspierać budowanie współpracy i trwałych relacji między między nauką a sferą społeczno-gospodarczą.

„DIALOG” jest narzędziem wspierającym realizację podstawowych priorytetów MNiSW poprzez:

  • budowanie „doskonałości naukowej”, która przyczyni się do podwyższenia jakości i konkurencyjności prowadzonych badań;
  • pobudzenie „nauki dla innowacyjności”, która wspierając procesy innowacyjności i komercjalizacji otworzy naukę na rynek pracy wzmacniając otoczenie gospodarcze;
  • wykorzystanie „humanistyki dla rozwoju”, która przyczyni się do stymulowania innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa poprzez promowanie innowacyjnych badań humanistycznych. 

O dofinansowanie z programu „DIALOG” mogą ubiegać się jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, ale też jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz konsorcja, które prowadzą badania. Dofinansowanie na realizację projektu wynosie od 100 tys. do 2 mln zł.

Więcej na stronie MNiSW.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone