PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Sie 2019 >>
pwścpsn
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi, Wrocławskie Centrum Doskonałości i  Cezamat Environment Warszawa – to trzy międzynarodowe konsorcja badawcze, koordynowane przez polskie jednostki, które mają szanse realizować projekty naukowe w ramach europejskie inicjatywy Teaming for Excellence. Konsorcja już otrzymały po 500 tys. euro na opracowanie szczegółowych biznesplanów w ramach I etapu konkursu Teaming. Teraz przygotowują się do następnej fazy, w której rozstrzygnie się, które spośród 31 europejskich projektów biorących udział w II fazie konkursu otrzymają dofinansowania na realizację planów. II etapu Teamingu został otwarty 15 marca, wnioski można składać do 23 czerwca br.

Teaming for Excellence jest jednym z trzech głównych instrumentów inicjatywy Unii Europejskiej – „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” w ramach programu Horyzont 2020 (Spreading Excellence and Widening Participation). Teaming ma na celu tworzenie nowych centrów doskonałości, jak i wzmacnianie już istniejących poprzez tworzenie konsorcjów z najlepszymi ośrodkami naukowymi z całej Europy.

Kolejny instrument – Twinning – ma wzmocnić określoną dziedzinę badań w instytucji, w państwie lub regionie o niskich wynikach, poprzez stworzenie powiązań z co najmniej dwiema wiodącymi instytucjami w tejże dziedzinie na w Europie. Z Polski siedem jednostek badawczych, które są koordynatorami projektów, dostało dofinansowanie w ramach instrumentu Twinning o łącznej wartości blisko 3,7 mln euro.

Polacy mają również sukcesy w trzeciej inicjatywie – ERA Chairs, która umożliwia przyciągnięcie najlepszy naukowców z Europy do danej jednostki badawczej. W ostatnim konkursie ERA Chairs Instytut Chemii Fizycznej PAN z Warszawy oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach otrzymają łącznie prawie 5 mln euro.

Wspólnym założeniem tych trzech instrumentów – Teaming, Twinning i Era Chairs – jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii. Budżet jaki zadedykowała na te działania Komisja Europejska zadedykowała, w ramach programu Horyzont 2020 to 816 mln euro.

– Teaming, Twinning czy ERA Chairs to instrumenty, dzięki którym polskie uniwersytety i jednostki badawcze mogą w znaczący sposób podnieść poziom prowadzonych badań naukowych i innowacji w ściśle określonych dziedzinach badań, których wybór powinien być zgodny z krajowymi i/lub regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, a co za tym idzie dorównać najlepszym graczom i stać się konkurencyjnym nie tylko w Europie ale i na świecie – mówi Karolina Horbaczewska z Krajowego Punktu Kontaktowego do PR Horyzont 2020, koordynatorka unijnego projektu „Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa”. I zachęca do uczestniczenia w nowych konkursach, które wkrótce mają zostać ogłoszenia przez Komisję Europejską.

W lipcu zostanie otwarty drugi konkursu do I fazy Teamingu. Z kolei w przyszłym roku otwarte mają być konkursy w ramach Twinningu i Era Chairs. Krajowy Punkt Kontaktowy do programu Horyzont 2020 organizuje dla wszystkich polskich jednostek naukowych, które są zainteresowane udziałem w konkursach dzień informacyjny poświęcony tematowi „Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa”. Odbędzie się on 26 kwietnia br. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się ze szczegółami uczestnictwa w konkursach, a także spotkać się z beneficjentami Teaming, Twinning, ERA Chairs.

Program wydarzenia.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone