PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

W ramach projektu Ideal-ist 7 marca 2016 r. odbędzie się „Ideal-ist Proposal Check Event for for ICT related calls in Horizon 2020”.

Wydarzenie to będzie okazją do konsultacji ze specjalistami wniosków do konkursów wymagających zastosowań ICT. Dzięki sugestiom i wskazówkom doświadczonych ewaluatorów przygotowujący wnioski będą mogli poprawić ich jakość i tym samym zwiększyć szanse osiągnięcia lepszej oceny w ostatecznej ocenie wniosku. Tym bardziej więc zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

W wydarzeniu można wziąć udział osobiście w Lizbonie lub za pośrednictwem Skype’a.

Do udziału zapraszamy potencjalnych beneficjentów konkursów ICT w H2020 (2016), którzy są w trakcie przygotowywania wniosku. W spotkaniu może brać udział koordynator oraz jeden z partnerów z konsorcjum. Każdy z wniosków poddany będzie ocenie przynajmniej dwóch niezależnych ekspertów (podpisują oni klauzulę tajności – treść wniosku nie będzie rozpowszechniana) i tak, jak w trakcie rzeczywistej ewaluacji, przygotują oni raport oceny. Na bieżąco możliwa też będzie dyskusja i konsultacje z ekspertami i przedstawicielami europejskich punktów kontaktowych.

Szczegóły dotyczące spotkania i możliwości zgłoszenia udziału w zaproszeniu i na stronie projektu Ideal-ist.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W przypadku wyjazdu do Lizbony uczestnicy ponoszą koszty podróży i zakwaterowania we własnym zakresie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12.02.2016!


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone