PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Oparcie rozwoju Polski na innowacjach i nauce – to pomysł wicepremiera Jarosława Gowina na politykę gospodarczą rządu. Omawiał go na spotkaniach w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i podczas Rady ds. Konkurencyjności. Spotkał się m.in. z Carlosem Moedasem, komisarzem UE ds. badań, nauki i innowacji.

Wicepremier przedstawił w Brukseli nowe inicjatywy, które mają przyczynić się do skoku rozwojowego naszego kraju. Mówił m.in. o powołaniu Rady ds. Innowacyjności, przygotowaniu białej księgi barier dla innowacyjności czy o ulgach podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorców.

Wicepremier wyraził nadzieję, że do rozwoju kraju przyczyni się również ścisła współpraca polskich naukowców z instytucjami Unii Europejskiej. Przyznał, że obecność polskich uczonych w programie Horyzont 2020 czy liczba otrzymanych przez nich grantów w ramach European Research Council nie oddają potencjału polskiej nauki. Gowin zapowiedział kontynuację działań na rzecz podniesienia wynagrodzeń dla polskich uczonych, uczestniczących w projektach w ramach Horyzontu 2020.

Więcej na stronie MNiSW.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone