PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Zachęcamy do zapoznania się z nowym serwisem i ofertą projektu Stairway to Excellence” (S2E), realizowanego od 2014 roku w ramach PlatformySmart Specialisation(S3 Platform) a zarządzanego przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC).

Głównym celem projektu „Stairway to Excellence” jest przede wszystkim ułatwienie uzyskania synergii, głównie pomiędzy programem Horyzont 2020, ale także innymi programami:  COSME, Erasmus+, Kreatywna Europa oraz europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, w państwach i regionach, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 roku.

Działalność projektu „Stairway to Excellence” obejmuje m.in:

• organizowanie krajowych wydarzeń w nowych państwach członkowskich (UE13), których celem jest podniesienie świadomości na temat działań potrzebnych i niezbędnych dla synergii, głównie pomiędzy Horyzontem 2020 i europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (ESIF), a także wymiany doświadczeń na temat łączenia tych funduszy dla zwiększenia doskonałości sektora B+R+I,
• opracowanie wskaźników i ekspertyz dla poszczególnych krajów UE13, związanych z wdrożeniem funduszy,
• przedstawianie dobrych praktyk synergii różnych funduszy oraz korzyści z tego płynących.

Więcej informacji znajduje się na Platformie „Smart Specialisation.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone