PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Już można nadsyłać zgłoszenia do nagrody Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Laureatami nagrody zostaną badacze, których dokonania budzą powszechne uznanie w środowisku – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wyróżnienie może mieć charakter zespołowy lub indywidualny. Wnioski rozpatrywane będą w trzech kategoriach:

  • badania podstawowe,
  • badania na rzecz rozwoju społeczeństwa
  • i badania na rzecz gospodarki.

Każda z tych nagród przyznawana będzie według innych kryteriów. Naukowcy prowadzący badania podstawowe oceniani będą za oryginalność swoich osiągnięć i ich znaczenie dla rozwoju nauki. W przypadku kategorii badań na rzecz społeczeństwa i gospodarki pod uwagę będzie brana również – oprócz znaczenia dla konkretnych dyscyplin – użyteczność danej pracy. Badacze będą oceniani także w perspektywie międzynarodowej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać m.in. rady jednostek naukowych i komitety Polskiej Akademii Nauk. Laureatem może zostać osoba z obywatelstwem polskim, która pracowała w kraju lub za granicą oraz cudzoziemcy, którzy dokonali swoich odkryć podczas pracy w Polsce. Każde zgłoszenie musi zawierać dodatkowo trzy rekomendacje sporządzone przez osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, które reprezentują tę samą lub pokrewną dziedzinę, co kandydat do nagrody.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r.

Szczegóły na stronie MNiSW.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone