PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

7 grudnia, w Dzienniku Ustaw RP, zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Na mocy tego rozporządzenia, polskie jednostki naukowe będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach programu Horyzont 2020.

Konkurs MNiSW – Premia na Horyzoncie – to długo wyczekiwana odpowiedź na postulaty polskiego środowiska naukowego, która ma zachęcić polskich naukowców do ubiegania się o europejskie granty.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone