PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

142 małe i średnie przedsiębiorstwa z 23 krajów europejskich zostały wybrane w czerwcowym naborze do Instrumentu MŚP (Faza 1). Każdy  projekt otrzyma ryczałt w wysokości  50 000 euro na sfinansowanie studiów wykonalności. Finaliści mogą również wystąpić o usługę coachingu, oferowaną przez sieć Enterprise Europe Network.

Komisja Europejska otrzymała 2029 wniosków projektowych, z czego 342 projekty otrzymały ocenę powyżej progu a 128 projektów otrzymało dofinansowanie (37,4%).

Wśród beneficjentów najliczniejszą grupę stanowią firmy włoskie (35 beneficjentów), następnie hiszpańskie (29 beneficjentów) i brytyjskie (22 beneficjentów).

Z Polski w czerwcowym naborze grant otrzymały 3 firmy: NapiFeryn BioTech, Atsora i QUANTUM LAB POLAND Sp. z o.o.

Najbliższy termin składania wniosków do Instrumentu MŚP upływa 17 września 2015 r.

Więcej informacji o wynikach ostatniego naboru opublikowano na europejskiej stronie programu Horyzont 2020.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone