PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

BBI-PPP-Logo-SmallW ramach inicjatywy Bio-Based Industries Joint Undertaking, wspólnego przedsięwzięcia Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego, rozpoczęto procedury przyjmowania wniosków do drugiego konkursu BBI JU w obszarze bioprzemysłu.

Wnioski z zakresu Działań Innowacycjnych (Innovation Actions) – Inicjatywy Przewodnie (Flagship Initiative) można składać w trzech tematach badawczych:

  1.  From lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals, materials or ethanol/Od lignocelulozowego surowca do zaawansowanych substancji chemicznych, materiałów lub etanolu pochodzenia biologicznego >>>
  2. Valorisation of cellulose into new added value products/Podniesienie wartości celulozy w kontekście nowych produktów o wartości dodanej >>>
  3.  Innovative processes for sugar recovery and conversion from Municipal Solid Waste (MSW)/Innowacyjne procesy odzysku i konwersji cukru z komunalnych odpadów stałych >>>

Ostateczny termin składania wniosków: 15 września 2015 r. 17:00 (czasu brukselskiego).

  • Czas trwania projektu: 4-5 lat (przewidywany termin podpisania umowy – maj 2016).
  • Budżet konkursu: 100 mln euro.
  • Niezbędne wymogi formalne dotyczące uczestnictwa w tym konkursie  zostały zawarte w dokumencie źródłowym.

Więcej informacji o konkursie tutaj.

Dzień informacyjny i spotkanie partnerskie dotyczące tego konkursu w obszarze Bio-based Industries Joint Undertaking odbędzie się 26 czerwca br. w Brukseli. Udział w BBI JU Info day i spotkaniu partnerskim jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja, która potrwa do 19 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat BBI JU Info day 2015 tutaj.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone