PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Otwarta jest już rejestracja na dzień informacyjny Horyzont 2020 dla MŚP – Fast Track to Innovation i Instrument MŚP, który odbędzie się 21 kwietnia w Warszawie.

Wydarzenie jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów i spółek typu spin-out, jak również parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów i innych organizacji skupiających podmioty z sektora MŚP, zainteresowanych pozyskaniem finansowania w zakresie Horyzontu 2020 ze szczególnym uwzględnieniem Instrumentu MŚP oraz Fast Track to Innovation.

Podczas spotkania zostaną przedstawione ogólne informacje dotyczące oferty programu Horyzont 2020 dla MŚP, jak również inne działania wspierające. Po części wprowadzającej zaplanowano części warsztatowe dedykowane dwóm instrumentom – Fast Track to Innovation i Instrument MŚP.

Dzień informacyjny organizowany jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz siecią Enterprise Europe Network

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z seminarium poświęconego Instrumentowi MŚP, które odbyło się 5 lutego w Ministerstwie Gospodarki.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone