Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Zbliża się termin składania wniosków na Szybką Ścieżkę do Innowacji

Do 29 kwietnia 2015 roku można składać wnioski na Szybką Ścieżkę do Innowacji (FTI).

Szybka Ścieżka do Innowacji to działanie wprowadzone przez Komisję Europejską w 2015 roku, z budżetem 200 mln euro na 2 lata. Schemat ma umożliwić komercjalizację rozwiązania, które znajduje się blisko rynku, tzn. zostało przetestowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (TRL 6 lub wyżej), ponieważ w ciągu 36 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu, opracowywane rozwiązanie powinno znaleźć się na rynku. W projekcie przewidziano dofinansowanie takich działań jak: wyznaczanie standardów, zaawansowane testowanie, pilotaże i demonstracje, walidacja w warunkach rzeczywistych, certyfikacja i walidacja modelu biznesowego.

Projekt składany jest przez międzynarodowe konsorcjum, składające się maksymalnie z 5 pomiotów, pochodzących z 3 różnych krajów członkowskich bądź stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Szczególna rola w konsorcjum przypada jednostkom reprezentującym przemysł. Komisja Europejska ogłosiła, że w przypadku konsorcjum składającego się z 3-4 partnerów przynajmniej 2 powinno stanowić podmioty prywatne (private for profit), w przypadku konsorcjum składającego się z 5 partnerów, wymaganych jest min. 3 partnerów biznesowych. Opcjonalnie 60% budżetu grantu powinno trafić do sektora prywatnego. Jakkolwiek w skład konsorcjum projektowego mogą wchodzić wszystkie typy podmiotów prawnych, to szczególnie mile widziane są firmy, które ubiegają się o subsydia po raz pierwszy.

Przewidywane dofinansowanie

Projekt dofinansowany jest przez Komisję Europejską na poziomie 70%, z tym że podmioty non for profit (np. uniwersytety, instytuty badawcze) mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%. Wartość pojedynczego grantu nie powinna przekraczać 3 mln euro. Szacuje się, że w pierwszych 2 latach funkcjonowania schematu dofinansowanie otrzyma 100-140 projektów. Zgodnie z deklaracjami Komisji Europejskiej czas oczekiwania na przyznanie grantu nie powinien przekraczać 6 m-cy.

Możliwości aplikowania

Kolejne terminy składania wniosków upływają: 1 września 2015 roku oraz 1 grudnia 2015 roku.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.