Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Jak przygotować wnioski na SME Instrument – wskazówki dla firm

Po ocenie pierwszych wniosków nadesłanych w czerwcu 2014, Komisja Europejska opublikowała listę wskazówek dla potencjalnych aplikantów do Instrumentu MŚP. Zostały one dobrze odebrane, dlatego przygotowano kolejną wersję, opracowaną na podstawie wyników uzyskanych z analizy ponad 2500 wniosków. Niektóre z tych wskazówek mogą wydawać się oczywiste, ale na sukces wniosku mogą wpłynąć, nieistotne z pozoru, szczegóły.

Czy Instrument MŚP jest skierowany do Twojej organizacji?

Przed podjęciem strategicznej decyzji o złożeniu wniosku do tego instrumentu, należy dokładnie zapoznać się z jego wytycznymi i czy sprawdzić, czy przygotowywany przez nas projekt pasuje do nich. Kluczowe jest to, by Państwa projekt oferował tzw. disruptive innovation (rewolucyjną innowację), która będzie mieć potencjał do wdrożenia nie tylko lokalnie, ale na terenie całej Unii Europejskiej. Ważne jest też to, żeby wniosek pokazywał, że znamy rynek docelowy i że wiemy, jak  komercjalizować to rozwiązanie.

Warto skorzystać z oferty sieci krajowych punktów kontaktowych, EEN, oraz innych organizacji, takich jak np. inkubatory przedsiębiorczości. Przed spotkaniem z nimi, warto przygotować krótką prezentację projektu, by ułatwić zrozumienie jego założeń ekspertom. Jeśli instrument MŚP nie jest instrumentem dla Państwa, to eksperci wskażą inne źródła finansowania dostępnego na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Pisz wniosek tak, by zachęcić ewaluatorów do zainwestowania w Twój biznes.

4 ewaluatorów zbada wniosek pod różnymi kątami. Są to: jakość technologiczna, wiedza o rynku, plan komercjalizacji, a także wymiar finansowy. Każdy z ewaluatorów posługuje się trzema kryteriami: wpływ rozwiązania na gospodarkę, jakość naukowo-techniczna i sposób wdrożenia. By napisać dobry wniosek, należy upewnić się, że jest on odpowiednio wyważony i że omawia on wszystkie elementy tych kryteriów.

Wpływ. Wnioskodawca musi wykazać to, że projekt wygeneruje przychód i stworzy nowe miejsca pracy. Należy wyjaśnić, jakie warunki panują obecnie na rynku docelowym i jakiej konkurencji można się spodziewać. Warto wskazać konkretne i realistyczne dane na temat rozmiaru rynku, ewentualnego udziału w rynku, jaki mogłaby objąć spółka, cenę, po jakiej sprzedawane będzie rozwiązanie. Należy również przedstawić plan komercjalizacji, który będzie wybiegał przynajmniej 3 lata wprzód. Wyjątkowo ważne jest to, by uwzględnić wymiar europejski projektu. Jeśli projekt zakłada działania wyłącznie na rynku krajowym, nie zostanie finansowany przez instrument MŚP. Kolejnym ważnym elementem jest ochrona własności intelektualnej.

Jakość naukowo techniczna. Wniosek musi przekonać ewaluatorów, że mają do czynienia z wysokiej jakości rozwiązaniem, które zmieni zasady panujące na rynku, a także, że odpowie na wyzwania społeczne. Ważne jest też to, żeby przedstawić nie tylko szanse, jakie stoją przed projektem, ale także to, że wnioskodawca zna ryzyko związane z jego wdrażaniem.

Implementacja. W tej części wniosku należy przekonać ewaluatorów, że jesteśmy w stanie przeprowadzić projekt do końca. Konieczne jest opisanie kompetencji technicznych naszej organizacji, ale również przedstawienie jej kompetencji przedsiębiorczych. Ewaluatorzy ocenią wiarygodność zespołu i planu pracy. Należy jasno przedstawić organizację zespołu oraz, jeśli zakłada się udział zewnętrznych partnerów, kompetencji, których brakuje w spółce. Należy wyjaśnić co dany partner wniesie do projektu. Konieczne jest przedstawienie realistycznych ram czasowych projektu.

Formuła wniosku również ma znaczenie

Trzeba poświęcić trochę czasu na to, by wymyślić odpowiedni tytuł i akronim projektowy. Te dwa elementy mają spory wpływ na to, jak ewaluator odbierze wniosek. Na zaprezentowanie swojego planu mają Państwo 10 stron. Należy wykorzystać je w pełni (koniecznie trzeba usunąć podpowiedzi, które znajdują się w formularzu!). Przy tak krótkim wnioski forma wypowiedzi ma znaczenie, dlatego należy zadbać również o stronę językową.

I na koniec proszę dać do przeczytania swój wniosek kolegom bądź rodzinie.

“Success is a science; if you have the conditions, you get the result.”  – Oscar Wilde

Źródło: Executive Agency for SMEs

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.