PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) zawarł porozumienie z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (FNP) na rzecz zwiększenia polskiego udziału w Programie Ramowym HORYZONT 2020. FNP jest jednym ze strategicznych partnerów, z którym KPK PB UE podpisał takie porozumienie.

Porozumienie podpisali prof. Maciej Żylicz – Prezes Zarządu FNP oraz prof. Tadeusz Burczyński – Dyrektor IPPT PAN i dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor KPK PB UE.

Celem wspólnych działań jest promowanie i zachęcanie polskich naukowców i jednostek badawczych do aktywnego udziału w Programie Ramowym HORYZONT 2020, między innymi poprzez działanie na rzecz umiędzynarodowienia badań oraz zwiększenia mobilności naukowców. Partnerzy porozumienia zobowiązali się do promowania programów finansujących badania, aby zainteresować nimi szersze grono naukowców (szczególnie potencjalnych odbiorców grantów ERC), do popularyzacji działalności eksperckiej, szczególnie roli ekspertów oceniających wnioski w Horyzoncie 2020, promocji „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” oraz do bieżącej wymiany informacji i statystyk uczestnictwa w programach.

KPK PB UE rozwija współpracę z kluczowymi dla polskiej nauki instytucjami, aby wspierać dotychczasowych beneficjentów programów badawczych, a także dotrzeć do tych, dla których udział w Horyzoncie 2020 jest nowym doświadczeniem. Współpraca ta jest również wypełnieniem zobowiązań wynikających z „Paktu dla Horyzontu 2020” opublikowanego przez MNiSW.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone