PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Szóste spotkanie „Successful R&I in Europe 2014. 6th European Networking Event” dedykowane nawiązaniu współpracy na rzecz składania projektów w Horyzoncie 2020 dobiega końca. Wydarzenie, zorganizowane w dniach 30-31 października w Dusseldorfie, skupiło ponad 350 uczestników z 22 krajów, w tym 49 naukowców oraz przedsiębiorców z Polski. Polacy, obok Niemców, byli najliczniejszą grupą wśród uczestników. Także 10 uczestników z Polski wystąpiło w roli prelegentów, prezentując oferty współpracy i propozycje projektów.

Tegoroczne spotkanie networkingowe dedykowane było następującym obszarom tematycznym: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), energia, nanotechnologie i nanomateriały, zrównoważona gospodarka, nauki o życiu, działania Marii Skłodowskiej-Curie.

Spotkania umożliwiające nawiązanie kontaktów w Dusseldorfie odbywają się cyklicznie co roku. Organizowane są przez Zenit GmBH, członka sieci Enterprise Europe Network oraz Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań w Nadrenii Północnej-Westfalii. Partnerem wydarzenia po stronie polskiej jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. W tym roku przedstawiciel KPK PB UE promował także zebrane oferty współpracy od ponad 50-ciu polskich instytucji naukowych i innowacyjnych przedsiębiorstw.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone