PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zawarł porozumienie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na rzecz zwiększenia polskiego udziału w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), w dniu 18 października 2014 r. na Politechnice Gdańskiej, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy KRASP a KPK PB UE. Porozumienie podpisali prof. Wiesław Banyś – Przewodniczący KRASP, Rektor UŚ, oraz prof. Tadeusz Burczyński – Dyrektor IPPT PAN i dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor KPK PB UE.

Celem wspólnych działań jest promowanie i zachęcanie polskich podmiotów, w szczególności uczelni do aktywnego udziału w Programie Ramowym Horyzont 2020, między innymi poprzez działanie na rzecz umiędzynarodowienia badań oraz zwiększenia mobilności naukowców.

Partnerzy porozumienia zobowiązali się do popularyzacji działalności eksperckiej w obszarze polityki badawczo-innowacyjnej, promocji, pomocy we wdrażaniu „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” oraz wspierania w zakresie poszukiwaniu partnerów do tworzenia konsorcjów projektowych.

KPK PB UE rozwija współpracę z kluczowymi dla polskiej nauki instytucjami, aby wspierać dotychczasowych beneficjentów programów badawczych, a także dotrzeć do tych, dla których udział w Horyzoncie 2020 jest nowym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że połączone siły KPK i KRASP, przyczynią się do osiągania kolejnych sukcesów polskich zespołów badawczych.

 

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone