PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

O tym, jak ważna jest współpraca nauki i biznesu w rozwoju ekonomicznym Polski mówili podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego przedstawiciele środowiska naukowego i przedsiębiorcy. W Kongresie udział wzięli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska – Bobińska. Dwudniową debatę „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki” zorganizowali Pracodawcy RP.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, jako jeden ze współorganizatorów, miał swoją sesję podczas Kongresu. Dyskusję na temat, jak skutecznie pozyskiwać środki w programie Horyzont 2020?poprowadził prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor IPPT PAN. Andrzej Galik, zastępca dyrektora KPK PB UE, przedstawił zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020. Podsumował też udział Polski w 7. Programie Ramowym. Z danych uzyskanych z KE wyraźnie widać, że Polska wyprzedza wszystkie nowe kraje członkowskie i plasuje się w grupie najbardziej aktywnych państw UE. Łączne dofinansowanie z 5, 6 i 7PR wyniosło 763,5 mln euro. Pierwsze statystyki po 38 konkursach nowego programu Horyzont 2020 pokazują, że osiągnęliśmy wyniki powyżej średniej europejskiej.

W sesji udział wzięła Małgorzata Snarska-Świderska, ekspert KPK PB UE, która omówiła zagadnienia związane z synergią funduszy strukturalnych a programem Horyzont 2020. Ostatni prelegent, Krzysztof Samp, członek Zarządu, ITTI sp. z o.o., prezentując doświadczenie z udziału w poprzednich programach ramowych, podkreślił rolę i pozytywny wpływ współpracy międzynarodowej i udziału w konsorcjach badawczych na rozwój jego firmy.

Podczas Kongresu KPK PB UE miało też swoje stoisko, na którym nasi eksperci udzielali informacji o Horyzoncie 2020 wszystkim zainteresowanym udziałem w programie.

 Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone