PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Komisja Europejska opublikowała raport na temat implementacji strategii dotyczącej współpracy międzynarodowej w zakresie badań i innowacji. Dokument REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS – Report on the implementation of the strategy for international cooperation in research and innovation dostępny jest na następującej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/progress_report_sep-2014.pdf

Rozwój międzynarodowego wymiaru programu Horyzont 2020 i programu Euratom oraz w szczególności opracowane programy pracy w tych programach stanowiły ważny obszar działalności w trakcie pierwszych dwóch lat realizacji ww. strategii.
Ustawodawstwo związane z programem Horyzont 2020 podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej jako priorytetu przekrojowego. Poza ogólnym otwarciem na kwestie współpracy międzynarodowej, realizowane są także działania ściśle ukierunkowane na współpracę międzynarodową, np. tematy konkursowe dotyczące tej tematyki.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone