PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs  na granty dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants, identyfikator konkursu to ERC-2015-StG).

Granty te są adresowane do początkujących naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 2-7 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat.

Dziś upływa termin składania wniosków.

Więcej informacji na stronie konkursu na Participant Portal  (dokumentacja konkursowa, system składania wniosków).

Ta wiadomość jest ważna do 2015-02-03


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone