PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Komisja Europejska opublikowała listę 155 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które jako pierwsze skorzystają z nowego instrumentu na rzecz MŚP, uruchomionego w ramach programu Horyzont 2020.

Pixel Legend ze Szczecina jest jedynym polskim przedsiębiorstwem, które skorzysta z nowego instrumentu finansowania najbardziej innowacyjnych małych przedsiębiorstw.

Pixel Legend to firma informatyczna, która pojawiła się na rynku kilka lat temu. Jej działalność jest skupiona na szeregu usług takich jak: budowanie unikatowych aplikacji mobilnych, zaawansowanych stron internetowych i gier.

Współautorem sukcesu jest Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. W strukturach RCIiTT zlokalizowany jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (RPK) oraz ośrodek wsparcia dla biznesu (sieć Enterprise Europe Network), dzięki którym firma została objęta mentoringiem i uzyskała pomoc na wszystkich etapach aplikacji wniosku.

W konkursie złożono 2 662 wnioski, spośród których finansowanie przyznano 155 MŚP z 21 krajów. Każde z nich otrzyma 50 tys. euro na finansowanie studiów wykonalności swych projektów. Przedsiębiorstwa te mogą również skorzystać z maksymalnie trzech dni szkoleń biznesowych. Następnie ich projekty mogą być wzięte pod uwagę przy przyznawaniu przez Komisję dalszego finansowego wsparcia o wartości przekraczającej 2,5 mln euro.

W 2014 r. finansowanie otrzyma prawdopodobnie w sumie około 645 projektów. Liczba ta wzrośnie do 670 w 2015 r. Zaproszenie do składania wniosków jest stale otwarte. Kolejne terminy oceny wniosków upływają, odpowiednio, 24 września i 17 grudnia 2014 r. w ramach pierwszego etapu oraz 9 października i 17 grudnia 2014 r. w ramach etapu drugiego.

Instrument na rzecz MŚP został uruchomiony w ramach „Horyzontu 2020”, aby wspomóc innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. O finansowanie ze środków tego instrumentu mogą ubiegać się MŚP z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”.

Więcej o unijnym instrumencie na rzecz MŚP w komunikacie KE.

 

 

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone