PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Priorytetem Polski jest znaczne zwiększenie naszego udziału w unijnym programie Horyzont 2020. I jest to cel zarówno środowiska naukowego, jak i przedsiębiorstw i przedstawicieli administracji różnego szczebla.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało „Pakt dla Horyzontu”, który podpisało już ponad 300 uczelni, wydziałów i instytutów. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) podjął decyzję o nawiązaniu jeszcze bliższej współpracy z kluczowymi dla polskiej nauki instytucjami i zawarciu z nimi dwustronnych porozumień.

Pierwsze porozumienie o współpracy z Radą Główną Instytutów Badawczych (RGIB) podpisano 29.08.2014 r. Jego celem jest wspólne promowanie i zachęcanie polskich przedsiębiorstw i instytucji naukowych, w szczególności Instytutów Badawczych, do udziału w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 i innych programach badawczych UE, między innymi poprzez działanie na rzecz umiędzynarodowienia badań oraz zwiększenia mobilności naukowców.

Pragniemy wspomóc dotychczasowych beneficjentów programów badawczych, ale także dotrzeć do tych, dla których udział w Horyzoncie 2020 będzie nowym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że połączone siły KPK i naszych Partnerów, przyczynią się do osiągania kolejnych sukcesów polskich zespołów badawczych.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone