PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że odzew na pierwsze zaproszenia w ramach programu „Horyzont 2020”, które ogłoszono w grudniu, był ogromny. Do końca czerwca złożono ponad 17 tys. wniosków na kwotę dziewięć razy przekraczającą wysokość dostępnych środków.

Oznacza to istotny wzrost w stosunku do poprzedniego 7. Programu Ramowego (7PR) oraz wyższy poziom konkurencji. Odnotowano zauważalny wzrost liczby wniosków złożonych przez przemysł. Wnioski przedsiębiorstw, dotyczące priorytetów „Wiodąca pozycja w przemyśle” oraz „Wyzwania społeczne” stanowiły 44 proc. w porównaniu z 30 proc. w przypadku analogicznych obszarów 7PR.

Szczególnie wysoki jest udział MŚP. W odpowiedzi na zaproszenia w ramach programu Horyzont 2020 mające na celu promowanie wiodącej pozycji w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych MŚP złożyły ponad 5,5 tys. wniosków A prawie 2,7 tys. wniosków dotyczyło finansowania w ramach nowego instrumentu przeznaczonego dla MŚP o budżecie wynoszącym 3 mld euro.

Źródło: portal Komisji Europejskiej.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone