PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
Wczytuję mapę...

Data/Czas / Date/Time: 08/12/2017
Całodniowe

Miejsce / Place: Hotel Sheraton sala:

Kategorie tematyczne / Thematic categories:

Rodzaj wydarzenia / Type of event: Konferencja

Organizator / Organizer: KPK PB UE

W dniu 8 – 9  grudnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona komórkom macierzystym. Organizatorem wydarzenia jest fundacja  „Akogo?”.

Celem Konferencji jest pokazanie polskiemu środowisku naukowemu i medycznemu kierunków badań oraz możliwości wykorzystywania komórek macierzystych w skutecznym leczeniu ciężkich chorób neurodegeneracyjnych oraz uszkodzeń układu nerwowego i mózgu.

W ramach wydarzenia odbędzie się sesja  „Komórki Macierzyste: Terapeutyczne Perspektywy w Schorzeniach Centralnego Układu Nerwowego”, którą organizuje Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Program Konferencji:http://www.akogo.pl/konferencja/sites/default/files/budzik.png

 

Piątek 8 grudnia 2017 r.
10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 Prof. Wojciech Maksymowicz Otwarcie konferencji
11.15 – 11.45 Prof. Alexei Verkhratsky Astroglej w zaburzeniach poznawczych: czy komórki z ludzkich indukowanych komórek pluripotencjalnych (iPS) są kluczem?
11.45 – 12.15 Prof. Eva Feldman Terapia z zastosowaniem komórek macierzystych w SLA: gdzie jesteśmy dzisiaj?
12.15 – 12.45 Prof. Letizia Mazzini Strategie terapii z zastosowaniem komórek macierzystych oraz produkty komórkowe w chorobie neuronu ruchowego
12.45 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.15 Prezentacja Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych: Medycyna regeneracyjna  możliwości  dla naukowców i przedsiębiorstw  w  Programie Ramowym  Horyzont 2020
„KOMÓRKI MACIERZYSTE: TERAPEUTYCZNE PERSPEKTYWY W SCHORZENIACH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO” – V MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA KOMITETU NAUK NEUROLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
14.15 – 14.30 Prof. Krystyna Domańska-Janik Otwarcie sesji
14.30 – 15.00 Prof. Mari Dezawa Komórki MUSE (nietumorogenne pluripotencjalne komórki tkankowe) – nowy koncept w medycynie naprawczej.
15.00 – 15.30 Dr Anna Sarnowska Przeszczep komórek regeneracyjnych do rdzenia w SLA – pierwsze monitorowane badanie w Polsce.
15.30 – 16.00 Prof. Elżbieta Szczepanik Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania autologicznych komórek regeneracyjnych pochodzących z tkanki tłuszczowej (ADRC) u dzieci z lekooporną padaczką o podłożu autoimmunologicznym.
16.00 – 16.30 Prof. Gustavo Moviglia Interakcje pomiędzy układem odpornościowym biorcy, a mezenchymalnymi komórkami macierzystymi – rola w terapii
16.30 – 17.00 Dr Wojciech Fortuna Zastosowanie komórek macierzystych izolowanych z opuszki węchowej w regeneracji uszkodzeń rdzenia kręgowego – odrobiona lekcja: Czy paraliż można leczyć?
Sobota 9 grudnia 2017 r.
10.00 – 10.30 Dr Benedikt Berninger Tworzenie nowych interneuronów poprzez bezpośrednie przeprogramowanie linii w mózgu
10.30 – 11.00 Prof. Krzysztof Bankiewicz Terapia genowa w ciężkich stanach neurologicznych wywołanych mutacją genetyczną u dzieci
11.00 – 11.30 Prof. Nicholas Boulis Chirurgiczne podejście do ochrony układu nerwowego
11.30 – 12.00 Prof. Sean Savitz Komórki macierzyste w regeneracji mózgu po udarze
12.00 – 12.30 Prof. Evan Snyder Wykorzystanie komórek macierzystych do modelowania wieloczynnikowych chorób neurologicznych
12.30 – 13.30 Lunch

 

Więcej informacji oraz rejestracja na stronach:

http://www.akogo.pl/konferencja/pl/zaproszenie-konferencja2017

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone