PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Lip 2019 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

redakcja

Dyrektorzy agencji środkowoeuropejskich zrzeszonych w inicjatywie Środkowoeuropejskiego Partnerstwa Naukowego (Central European Science Partnership – CEUS), zawiązanej jesienią ubiegłego roku, podpisali porozumienie w sprawie konkursu grantowego, który pozwoli finansować wspólne dwustronne lub wielostronne projekty badawcze naukowców z Polski, Austrii, Czech i Słowenii.

 

Konkurs, którego uruchomienie planowane jest na rok 2020, przeprowadzony zostanie w oparciu o tzw. procedurę agencji wiodącej – lead agency procedure. Dzięki zastosowaniu tej procedury możliwe będzie złożenie wniosku o finansowanie międzynarodowego projektu badawczego i przeprowadzenie jego oceny merytorycznej tylko w jednej agencji, w ramach standardowego konkursu krajowego oferowanego przez tę agencję, a następnie wsparcie projektu przez pozostałe instytucje w oparciu o wyniki tej oceny.

Konsorcja badawcze dysponować będą dużą swobodą w wyborze agencji, do której wniosek zostanie skierowany. Projekty wymagające finansowania grup badawczych z trzech, dwóch, lub tylko jednego kraju, konkurować będą ze sobą na równych prawach, a doskonałość naukowa stanowić będzie kluczowe kryterium ich wyboru. W kolejnych etapach rozwoju programu również wnioski zakładające udział partnerów ze wszystkich czterech krajów (wspieranych przez NCN, FWF, GAČR i ARRS) będą mogły ubiegać się o środki w oparciu o porozumienie CEUS.

Dokument podpisano  17 czerwca  2019 r. w Wiedniu podczas ceremonii wręczenia nagród Wittgensteina oraz ogłoszenia wyników konkursu START. Gospodarzem wydarzenia była austriacka agencja FWF, finansująca oba programy. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Polski, Czech i Słowenii, wśród nich Jolanta Kozłowska, ambasador RP w Austrii.

 

(Źródło: Narodowe Centrum Nauki)

Prawie 1 mld euro przeznaczyła Komisja na dofinansowanie w latach 2019-2020 interdyscyplinarnych  badań wysokiego ryzyka dotyczących technologii przyszłości. Komisja Europejska przyjęła i opublikowała 2 lipca 2019 r. zaktualizowany Program Prac dla programu Horyzont 2020, w tym część dotyczącą Przyszłych i powstających technologii (FET).

 

 

Aktualizacja zawiera pełne informacje o konkursach i tematach konkursowych na pozostałą część 2019 r. i 2020 r.:

 • FET Proactive,
 • międzynarodowa współpraca w zakresie HPC z Ameryką Łacińską i Quantum ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Japonią,
 • badania uzupełniające w ramach Quantum Flagship,
 • ERA-Net Cofund na temat technologii kwantowych oraz
 • linia pilotażowa dla grafenu i powiązanych materiałów 2D.

 

Zaktualizowany Program Pracy zawiera również szczegóły połączenia FET-Open i części FET-Proactive w ramach pilotażu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Enhanced Pilot). FET-Open (362,5 mln euro) to miejsce na finansowanie wczesnego etapu pomysłów na radykalnie nowe technologie. Wskaźnik sukcesu w FET-Open jest obecnie znacznie powyżej 10%, co czyni go wysoce konkurencyjną, ale atrakcyjną częścią EIC.

FET Proactive ma kilka tematów, które są zawarte również w EIC Enhanced Pilot. Dzięki temu budżet FET Proactive na 2019 r. został zwiększony o 45,4 mln euro (do 113,4 mln euro), które przeznaczone zostaną na badania związane ze zmianami klimatu (w ramach EIC/FET Proactive). Aby to pomieścić, odłożono na inny termin koniec naboru wniosków w następujących tematach: humanocentryczna sztuczna inteligencja, wszczepialne autonomiczne urządzenia i materiały oraz przełomowe zeroemisyjne metody produkowania energii.

Budżet na przejście FET w kierunku działalności innowacyjnej zwiększono do 26 mln euro.

W 2020 r. FET Proactive będzie kontynuowany (z budżetem 68 mln euro) w konkursach zintegrowanych z EIC Enhanced Pilot na następujące tematy:  przyszłe technologie w zakresie doświadczeń społecznych, sub-nanotechnologia w dziedzinie nanometrologii, digital twinnings w naukach przyrodniczych i inteligencja środowiskowa. Planowany na rok 2020 jest również temat dotyczący technologii obliczeń neuromorficznych (z budżetem 15 mln euro).

W sumie FET-Proactive będzie dysponował budżetem w wysokości 196,4 mln euro.

W odniesieniu do projektów FET Flagships budżet na lata 2019-2020 pozostanie na poziomie  355,5 mln euro, a w nim uzupełniający konkurs dotyczący informatyki kwantowej, szkolenia i edukacji oraz ERA-Net Cofund na rzecz technologii kwantowych oraz międzynarodowa współpraca na temat Quantum Technologie (z USA, Kanadą i Japonią). W 2019 r. na projekty flagowe HBP i Graphene zostanie przeznaczone po 150 mln euro. Nowa linia pilotażowa dotycząca grafenu i powiązanych materiałów 2D również zostanie sfinansowana sumą 20 mln euro.

Zaktualizowany Program Pracy uwzględnia także budżet na badania nad akumulatorami nowej generacji.  Na ten cel przeznaczono 47 mln euro i umieszczono w części Cross Cutting programu prac.

 

Więcej informacji na temat łączonych konkursów FET i EIC:

 

 

(Źródło:  Komisja Europejska)

W Brukseli trwa międzynarodowy dzień informacyjny w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) programu Horyzont 2020: Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka,  poświęcony konkursom zaplanowanym na 2020 rok.

 

W trakcie tego wydarzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej prezentują i omawiają wszystkie tematy konkursowe na 2020 rok z obszaru 2. Wyzwania Społecznego. Motto promujące wydarzenie to: „Come and learn about the Societal Challenge 2 calls 2019 and get some practical information on how to successfully apply to the upcoming calls for proposals”.

 

Zapraszamy do oglądania transmisji online.

3 lipca 2019 r. odbędzie się  w Brukseli organizowany przez Komisję Europejską dzień informacyjny dla obszaru Zdrowie. Tych z Państwa, którzy nie mają możliwości uczestniczyć osobiście w tym wydarzeniu, zapraszamy na transmisję on-line.

 

Podczas dnia informacyjnego przedstawiciele KE omówią tematykę nadchodzącego konkursu, którego budżet na badania i innowacje to ok. 650 mln euro. Konkurs ukierunkowany będzie na:

 • Personalizowaną medycynę i opiekę zdrowotną
 • Choroby zakaźne i poprawę zdrowia na świecie
 • Innowacyjne i zrównoważone systemy opieki zdrowotnej
 • Wpływ (i zrozumienie) roli środowiska naturalnego (w tym zmian klimatu) dla zdrowia i dobrego samopoczucia
 • Cyfrową transformację w zdrowiu i opiece
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne w opiece zdrowotnej

Link do transmisji będzie opublikowany na stronie KE w dniu wydarzenia od godz. 9.00.

Agenda Dzień informacyjny Zdrowie 2020.