PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

redakcja

Prof. Emil Pływaczewski

Prof. Emil W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, został członkiem 11-osobowego jury Sztokholmskiej Nagrody Kryminologicznej. To prestiżowy laur utworzony pod egidą szwedzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Przyznawany jest naukowcom za wybitne osiągnięcia w badaniach kryminologicznych oraz stosowanie wyników tych badań w celu ochrony praw człowieka i ograniczenia przestępczości.

Prof. Pływaczewski jest pierwszym Polakiem w tym gremium. Specjalizuje się w materialnym prawie karnym oraz kryminologii. Jest uznanym ekspertem w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

7 maja 2019 r. w hotelu Novotel w Warszawie odbyła się organizowana przez Komisję Europejską i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE konferencja „EIC Roadshow Warsaw”. Celem wydarzenia było zaprezentowanie przedstawicielom polskiego biznesu, administracji publicznej i samorządowej oraz wszystkim zainteresowanym nowej koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji.

 

Zapraszamy do naszego kanału KPK Live na YouTube, aby obejrzeć relację z tego wydarzenia:

 

 

Czy wiesz, że laureaci grantów MSCA mają 38% więcej szans na otrzymanie grantu ERC? Takie wnioski płyną z analizy 7. Programu Ramowego. Polskie organizacje zapraszając naukowców do realizacji grantu MSCA mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie tego typu funduszy.

Do końca programu Horyzont 2020 zostały jeszcze dwa konkursy:

  • otwarty: 11 kwietnia 2019 r. Strona konkursowa: IF 2019. Zamknięcie: 11 września 2019 r. / Budżet: 294,5 mln euro
  • planowany: 8 kwietnia 2020 r. / Zamknięcie: 9 września 2020 r. / Budżet: 324 mln euro

O granty MSCA ubiegają się indywidualni naukowcy razem z organizacją zapraszającą (np. uczelnią, firmą fundacją), proponując temat badawczy w dowolnej dyscyplinie naukowej – od badań podstawowych do zastosowań rynkowych.  Naukowiec powinien posiadać stopień doktora lub minimum 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych.  Organizacja może reprezentować dowolny sektor, jeśli umożliwia realizację projektu badawczego.

Istnieją dwa typy grantów:

  • European Fellowships: naukowcy mogą pochodzić z dowolnego kraju, a grant realizują w Polsce albo w innym kraju UE lub stowarzyszonym z H2020.

Dodatkową szansą dla polskich jednostek są  Widening Fellowships finansujące dobrze ocenione wnioski MSCA EF, które nie znalazły się na głównej liście rankingowej.  W ramach Spreading Excellence and widening participation przeznaczono na nie w 2019 r. 6 mln euro.

  • Global Fellowships: umożliwia prowadzenie badań europejskim naukowcom w kraju trzecim, a także ich powrót do Polski (np. instytucji macierzystej) lub dowolnej organizacji w Europie.

WSPARCIE:

KPK PB UE wraz z siecią RPK oferuje:

W imieniu Komisji Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na konferencję „EIC Roadshow Warsaw”, która odbędzie się 7 maja 2019 r. w hotelu Novotel w Warszawie. Celem wydarzenia będzie zaprezentowanie przedstawicielom polskiego biznesu, administracji publicznej i samorządowej oraz wszystkim zainteresowanym nowej koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji.

 

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz naukowców w realizowaniu ich projektów. Przeznaczone zostaną na to środki z Horyzontu 2020.

Rada  jest obecnie w fazie pilotażowej i jest punktem kompleksowej obsługi dla wprowadzania innowacji z laboratoriów na rynek. Ma również za zadanie pomóc podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu ich pomysłów na większą skalę.

Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla innowatorów poprzez dwa główne instrumenty finansowania: PATHFINDER –  dla wczesnych etapów prac B+R  i ACCELERATOR – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Cele i założenia dotyczące poszczególnych instrumentów EIC przedstawią Państwu goście z Komisji Europejskiej:  Kinga Stanisławska, członkini grupy wysokiego szczebla ds. EIC, Patrick Child, zastępca dyrektora DG RTD, Timo Hallantie (Research Executive Agency), Grzegorz Ambroziewicz (EASME) i Katarzyna Jakimowicz (DG RTD).

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom KE.

Wydarzenie będzie tłumaczone na język polski.

REJESTRACJA  oraz agenda dostępne są na stronie KPK PB UE.

Wydarzenie jest organizowane przez Komisję Europejską, Przedstawicielstwo KE w Warszawie oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Ta wiadomość jest ważna do 2019-05-06