PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Cze 2017 >>
PWŚCPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Polecane wydarzenia H2020

redakcja

Zachęcamy do udziału w międzynarodowych spotkaniach brokerskich „Cities of the Future 2017” organizowanych w Brukseli w dniach 26-27.10.2017 r. przez TUBITAK (Radę Nauki i Rozwoju Technologicznego Turcji) w związku z konkursami, które będą ogłoszone jesienią i obejmują następujące obszary H2020:

• „Inteligentne, zrównoważone i bezpieczne miasta” i „budynki efektywne energetycznie”
• „Gospodarka obiegowa” (SPIRE, surowce i woda)
• „Mobilność na rzecz wzrostu”, „Automatyczny transport drogowy” i „Europejska inicjatywa na rzecz ekologicznych pojazdów”
• „Inteligentne systemy energetyczne i konsumenci”

Dla aktywnych uczestników organizatorzy przewidzieli refundację kosztów podróży i zakwaterowania.

Więcej informacji i możliwość zarejestrowania na stronie wydarzenia.

15 listopada 2017 r. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie „BioHorizon International Brokerage Event” dedykowane dla obszaru „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.

Celem spotkania będzie:

 • Prezentacja, dyskusja i rozwijanie na poziomie międzynarodowym pomysłów projektowych;
 • Możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów i okazja do znalezienia udziałowców w konsorcjach projektowych;
 • Doradztwo w sprawach pisania wniosków od przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz NCPs.

 

Rejestracja na to wydarzenie zostanie otwarta już wkrótce. Więcej informacji na stronie ncp-biohorizon.net.

BE2017_leaflet

Jak co roku, w ostatnim tygodniu września, odbędzie się European Researchers’ Night (Europejska Noc Naukowców). Wydarzenie to jest wyjątkową okazją do spotkań z naukowcami, podczas których można dowiedzieć się co tak naprawdę robią oni dla społeczeństwa.

W Brukseli tegoroczna Europejska Noc Naukowców odbędzie się w dniach 26-27 września w Parlamentarium. W związku z tym poszukiwani są byli lub obecni beneficjenci MSCA, którzy chcieliby zaprezentować publiczności w sposób interesujący i zrozumiały dla ogółu swój projekt badawczy.

Organizatorzy oferują pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w Brukseli. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 lipca 2017 r. Więcej informacji znajduje się tutaj.

science  (fot. flickr.com/GoToVan)

Otwarte dla publiczności wydarzenie „Science is wonder-ful” („Nauka jest cudo-wna!”) ma na celu zainteresowanie nauką i badaniami poprzez szereg działań łączących naukę z rozrywką (edutainment).

Tegoroczna brukselska edycja zostanie podzielona na dwie części: First Falling Wall Lab – Marie Skłodowska-Curie (25 września w Domu Historii Europejskiej) i Europejską Noc Naukowców (26 i 27 września w Parlamentarium).

2,7 mln euro dofinansowania otrzymał Wrocław na realizację projektu „Grow green” w ramach konkursu w programie Horyzont 2020. W skład konsorcjum projektowego weszło 23 partnerów z 9 państw. Projekt ma 3 liderów: Manchester, Walencja i Wrocław. We Wrocławiu projekt realizują: miasto, Uniwersytet Przyrodniczy oraz ARAW.

Konkurs Demonstrating innovative nature-based solutions in cities” zrealizowany w systemie dwuetapowym z uwagi na „wielkość” projektów, czyli wysokość dofinansowania. Do pierwszego etapu startowało 45 projektów z całej Europy, do drugiego etapu wybrano 13 z nich – wtedy Wrocław uzyskał 12,5 z 15 punktów. Ostatecznie tylko 4 projekty dostały dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu to  ok. 13 mln € (> 56 mln zł) .
Wrocław na realizację projektu otrzyma ok. 2,7 mln € (> 12 mln zł).

Celem projektu jest sprawdzenie możliwości stosowania rozwiązań opartych na tzw. usługach środowiskowych, umożliwiających lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, stworzenie oaz zieleni dających schronienie przed upałem, zapewniających zacienienie i lokalne obniżenie temperatury zwiększające odporność miasta na zmiany klimatu.

wroclaw  (fot. Flickr.com/MaciekLulko)

W ramach projektu powstanie eksperymentalnie 7 tzw. parków kieszonkowych w części Ołbina, czyli w dzielnicy z intensywną zabudową śródmiejską, gdzie mieszka wiele osób potrzebujących kontaktu z zielenią w bliskim sąsiedztwie swojego domu.

Parki kieszonkowe to niewielkie tereny zielone zlokalizowane w miejscu, gdzie do tej pory zieleni było niewiele. Mogą to być trochę większe skwery, ale też obsadzone zielenią podwórza.

Wnioski z eksperymentu przeprowadzanego we Wrocławiu mają być później wykorzystywane przez inne miasta z całej Unii Europejskiej.

 

(Źródło: Urząd Miejski we Wrocławiu)

BRExit-358

 • Budżet Programu Ramowego HORYZONT 2020 – Analiza jego dystrybucji w świetle BRExit’u
 • 2017
 • Rozpoczęły się  negocjacje Komisji Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Zespół Analiz i Statystyk KPK przygotował analizę tworzenia i dystrybucji budżetu PR HORYZONT 2020 w świetle dzisiejszego zaangażowania Wielkiej Brytanii w działania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W raporcie pokazaliśmy również liczbę uczestnictw i zaangażowane środki w projektach, które będą kontynuowane po zakończeniu negocjacji.

Trwa nabór wniosków do konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach MSCA. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców. Wnioski należy składać do <strong>14 września br.</strong>

Poznań jest jednym z trzech miast wiodących w projekcie Connecting Nature. Celem projektu jest upowszechnienie w miastach rozwiązań opartych na środowisku (nature-based solutions), dzięki którym miasta będą rozwijać się w sposób zrównoważony, a jakość życia mieszkańców, wbrew postępującym negatywnym skutkom zmian klimatycznych, będzie wzrastać. Projekt jest częścią programu Horyzont 2020.

Projekt Connecting Nature będzie realizowany od czerwca 2017 do maja 2022 roku. Rozwijane będą usługi w obszarze tzw. zielonej infrastruktury. Chodzi między innymi o budowanie sieci ogrodów społecznych, zarówno poprzez tworzenie nowych jaki i stopniowe udostępnianie wybranych ogródków szkolnych i przedszkolnych mieszkańcom, tworzenie punktowych obszarów zieleni w gęstej zabudowie Śródmieścia z udziałem mieszkańców, a także dalszą rewitalizację terenów nadwarciańskich, czy gospodarowanie wodami opadowymi.

Poznań wspólnie z pozostałymi partnerami ma pracować nad stworzeniem mechanizmów związanych z korzystaniem z dostępnych i nowo tworzonych obszarów zielonych, które pozwolą na replikowanie doświadczeń, zarówno w samym Poznaniu, jak i w innych miastach, nie tylko partnerskich projektu. Jako jedno z miast wiodących podzieli się też swoimi doświadczeniami m.in. w zakresie rozwoju koncepcji plaż miejskich jako tymczasowego zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią.

Udział w projekcie to także szansa na międzynarodową promocję Poznania jako miasta zielonego. Miasto wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza będą w 2020 roku organizatorami konferencji międzynarodowej dla partnerów konsorcjum i ekspertów w obszarze rozwiązań opartych o środowisko.

poznan   (fot. Flickr.com/annaspies)

Projekt Connecting Nature jest finansowany z Programu Horyzont 2020 – największego programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Poznań otrzymał zaproszenie do międzynarodowego konsorcjum przygotowującego wniosek projektowy, z jednej strony dzięki osiągnięciom naukowym i pozycji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w obszarze badań nad przyrodą w ekosystemach miejskich, z drugiej strony ze względu na inwestycyjny i partycypacyjny charakter działań rewitalizacyjnych w Poznaniu, budujących jakość życia mieszkańców w oparciu o naturę.

Poza Poznaniem pozostałe miasta wiodące to brytyjskie Glasgow oraz belgijskie Genk.

W projekcie uczestniczy też 8 miast naśladowców: A Coruna, Bolonia, Burgas, Ioannina, Pavlos Mela, Malaga, Sarajewo i Nikozja. Konsorcjum tworzą ponadto europejskie uniwersytety i instytucje badawcze oraz organizacje i firmy działające w obszarze innowacji w zakresie zielonej infrastruktury.

 

(Źródło: Poznań dla Was)

Projekt RI-LINKS2UA zaprasza młodych badaczy z Ukrainy do wzięcia udziału w letniej szkole przygotowania wniosku w programie Horyzont 2020 oraz Responsible Research and Innovation (RRI). Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-28 września br. w Odessie (Ukraina). Termin składania aplikacji upływa 15 lipca 2017 r.

Zaproszenie skierowane jest do:

– Początkujących naukowców lub innowatorów (poniżej 35. roku życia) z instytucji badawczych lub uczelni, małych i średnich przedsiębiorstw / przemysłu lub organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w tym organizacji pozarządowych) i pochodzić z Ukrainy;
– Osób z co najmniej stopniem magistra;
– Osób mających pomysły projektów i / lub zainteresowania badawcze odpowiednie do tematów grupy roboczej.
Uczestnicy muszą biegle posługiwać się językiem angielskim.

Uczestnictwo w letniej szkole jest bezpłatne. Organizatorzy pokryją koszty biletów i zakwaterowanie dla osób, których wnioski zostaną zaakceptowane (w tym śniadanie i obiad).

Informacji w tej sprawie udziela Olga Zyrina, Olga.Zyrina@kpk.gov.pl .

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2017 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Letniej Szkole muszą wypełnić Formularz Wniosku Online przed tą datą. Wyniki wyboru aplikacji zostaną ogłoszone do 5 sierpnia 2017 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Letniej Szkoły, odwiedź stronę.

7 czerwca 2017 r. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” otrzymał prestiżowe logo „HR Excellence in Research”. Jednostka jest 50. polską instytucją odznaczoną tym wyróżnieniem.

Komisja Europejska nadaje logo instytucjom badawczym, które wprowadzając w życie zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, tworzą przyjazne i inspirujące środowisko pracy dla naukowców.

Logo HR

Instytucje nagrodzone logo „HR Excellence in Research” stosują przejrzyste procedury rekrutacyjne, stwarzają szanse rozwoju kariery naukowej i dążą do stałej poprawy warunków pracy naukowców.

Lista polskich instytucji, które otrzymały logo HR.

Komisja Europejska przedstawiła krajom Unii Europejskiej propozycję podziału środków z budżetu trzeciego konkursu na wsparcie projektów transportowych z Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Polska ma otrzymać 826,5 mln euro dla 10 projektów, których łączna wartość wynosi ok. 1 mld euro.

Dodatkowo Polska otrzyma środki początkowo zarezerwowane w kopertach innych krajów kohezyjnych (podział tych środków na koperty narodowe obowiązywał do końca 2016 r.).

Przyznanie tych środków polskim projektom było uwarunkowane złożeniem dobrej jakości wniosków o dofinansowanie dla dojrzałych projektów infrastrukturalnych spełniających w najlepszym stopniu warunki konkursów prowadzonych przez Komisję Europejską. Wnioski składane do konkursów CEF podlegały uprzedniej ocenie i zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju.

Zgodnie z wynikami III konkursu CEF Komisja Europejska rekomenduje do wsparcia projekty wdrażające transport zrównoważony – przede wszystkim projekty kolejowe, a także projekty dotyczące inwestowania w budowę infrastruktury paliw alternatywnych oraz w ekologiczny transport miejski.

Beneficjentem wszystkich czterech projektów, które otrzymały dofinasowanie w ramach puli kohezyjnej w CEF są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które tym samym są największym beneficjentem środków CEF w Unii Europejskiej.

W wyniku konkursu kolejne wsparcie przyznano na wdrażanie europejskiego projektu SESAR (technologiczny filar budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), który jest realizowany m. in. przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Pełna lista polskich projektów rekomendowanych przez Komisję Europejską do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu CEF-Transport 2016

 

trams  (fot. Flickr.com/Ed Webster)

Propozycja Komisji Europejskiej wymaga jeszcze zatwierdzenia przez państwa członkowskie w drodze formalnej procedury, a następnie dla wszystkich rekomendowanych do wsparcia projektów będą zawierane indywidualne umowy o udzielenie dotacji.

Polska złożyła w konkursie 20 projektów o łącznej wartości 3,2 mld euro, natomiast cały budżet konkursu wynosił 1,94 mld euro, z czego 1,1 mld euro przeznaczone było dla krajów kohezyjnych oraz 0,84 mld euro dla wszystkich krajów UE.

Cały komunikat KE dostępny jest tutaj.

Jak wyciągać maksymalne korzyści z odnawialnych źródeł energii, nie narażając przy tym obywateli na przerwy w dostawie prądu elektrycznego? To jedno z wielu wyzwań, przed którymi staje rynek energetyczny. A pomóc mogą tu badania z wykorzystaniem zaawansowanych modeli matematycznych, nad którymi pracować będą naukowcy w ramach programu Horyzont 2020.

Dr inż. Karol Wawrzyniak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, szef Narodowego Centrum Analiz Energetycznych (NCAE) przypomina, że zgodnie z polityką europejską, na rynku będzie coraz więcej odnawialnych źródeł energii – farm wiatrowych czy paneli słonecznych, których praca będzie uzależniona od przypadku – m.in. nieprzewidywalnej na dłuższą metę pogody. „Poza tym pojawia się coraz więcej inteligentnych urządzeń. Spodziewam się, że w ciągu dekady będziemy mieć w domach np. pralki, które będą automatyczne reagowały na tańszą taryfę za prąd elektryczny” – opowiada.

Nad przystosowaniem struktury rynku, sieci energetycznych do zmieniających się warunków naukowcy będą pracowali w ramach finansowania z programu Horyzont 2020. Członkowie międzynarodowego konsorcjum EU-SysFlex wypracowywać będą rozwiązania, które umożliwią integrację w europejskim systemie elektroenergetycznym dużej liczby źródeł energii odnawianej. W projekcie uczestniczą trzy polskie instytucje: NCBJ, a także operator sieci energetycznych – spółka PSE S.A. oraz PSE Innowacje Sp. z o.o.

wind1 (fot. Flickr.com/Mirko Tobias Schäfer)

Ze sporym wyzwaniem mierzy się np. lider projektu, operator irlandzki EirGrid, który już teraz średnio połowę zapotrzebowania klientów na energię elektryczną zapewnia dzięki odnawialnym źródłom energii. „Kiedy dobrze wieje, wiatraki zapewniają tam nawet 80-90 proc. energii elektrycznej. Ale operator i tak musi mieć w odwodzie konwencjonalne jednostki, które zapewnią dostawę prądu, w przypadku, kiedy energii z wiatru nie da się wytworzyć” – mówi dr Wawrzyniak.

Wyjaśnia, że obecne sposoby sterowania i zarządzania systemem elektroenergetycznym w takich nowych warunkach przestają być optymalne. „Nowe rozwiązania już są wypracowywane w różnych miejscach w Unii Europejskiej, ale działania te często nie są ze sobą skoordynowane” – mówi badacz. Projekt H2020 ma połączyć know-how operatorów z różnych krajów.

Pewnym wyzwaniem jest też uwzględnianie w systemie interesów różnych państw, których sieci energetyczne funkcjonują w połączeniu. „Rynki krajowe nie mogą sobie przeszkadzać” – opowiada Wawrzyniak.

wind2 (fot. Flickr.com/Paolo Dala)

Problem, który rozwiązują w ramach projektu EU-SysFlex polscy badacze, dotyczy m.in. tego, co dzieje się na granicy różnych państw. Na przykład Polska ma dylemat związany z farmami wiatrowymi w północnych Niemczech. Wytwarzają one energię potrzebną m.in. fabrykom w południowych Niemczech oraz Austrii. Jednak część energii z Niemiec – zwłaszcza, gdy jest silny wiatr – płynie przez polską sieć elektroenergetyczną (oraz przez sieci innych państw, z którymi sąsiadują Niemcy). Aby chronić naszą sieć przed przeciążeniem i uszkodzeniem, na granicy zainstalowane są kosztowne transformatory specjalnego typu – przesuwniki fazowe (obecnie mamy 4 takie przesuwniki), które działają niczym kurki wodociągu: nie pozwalają, aby naszą siecią płynęło „tranzytem” zbyt dużo zagranicznego prądu elektrycznego.

Efektywność przesuwników fazowych jest jednak ograniczona. I czasem, mimo przykręconego „kurka”, moc trafiająca do nas z Niemiec jest nadal za duża. Wówczas polski operator musi bronić bezpieczeństwa swojej sieci poprzez kosztowną regulację generacji krajowych elektrowni, aby te dodatkowo „odbiły” nadmiarową moc trafiającą do nas od sąsiada.

Ponadto, efektywność działania przesuwników fazowych może być zmniejszona wskutek podobnych „obronnych” działań sąsiednich operatorów. Potrzebne jest zatem wypracowanie metod synchronizacji użycia przesuwników fazowych pomiędzy operatorami, aby zminimalizować konieczność sięgania po kosztowne akcje zaradcze. Oczywiście powstaje pytanie, jak „kręcić” tymi kurkami, oraz jak wykonywać akcje zaradcze optymalnie w skali całego europejskiego systemu i jak następnie podzielić i rozliczyć koszty tych akcji.

wind3 (fot. Flickr.com/Daniela Munoz-Santos)

Polscy badacze z Narodowego Centrum Analiz Energetycznych w ramach projektu EU-SysFlex są odpowiedzialni za stworzenie modeli matematycznych, które w każdej możliwej sytuacji pozwolą zsynchronizować ustawienia przesuwników fazowych i podejmowane akcje zaradcze w europejskim systemie energetycznym. A także ustalą optymalny podział kosztów.

Narodowe Centrum Analiz Energetycznych (NCAE) to centrum naukowo-przemysłowe powołane przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku we współpracy ze spółką PSE Innowacje. Jednostka ta stanowi wsparcie merytoryczne dla PSE, związane m.in. z budowaniem modeli matematycznych i umiejętnością wykorzystywania dużych mocy obliczeniowych do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych.

 

(Żródło: PAP Nauka w Polsce)

Milion euro przeznaczy Komisja Europejska na nagrodę „Birth Day Prize”, której celem jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań zapobiegających śmierci i powikłań podczas ciąży i porodu. Termin składania zgłoszeń mija 6 września 2017 r.

Nagroda „Birth day” to inicjatywa Komisji Europejskiej, która przeznaczyła na nią milion euro, a fundacja Billa i Melindy Gatesów zobowiązała się do przekazania kolejnego miliona euro. Kolejne 500 tys. euro przekazanych zostało przez Merck Sharp & Dohme Corporation w ramach programu dla matek.

Na całym świecie setki tysięcy kobiet i niemowląt umiera podczas porodu. Dzięki globalnym wysiłkom, od 1990 roku zgony matek spadły na całym świecie o 44%. Jednakże śmierć i poważne konsekwencje dla zdrowia zarówno matek, jak i noworodków są wciąż na niepokojąco wysokim poziomie, szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie.

• Jedno z ostatnich sprawozdań WHO ocenia, że w 2015 r. 303 tys. kobiet umarło z powodu powikłań związanych z ciążą i porodem.
• Według UNICEF, 5,9 miliona dzieci rocznie umiera przed 5. urodzinami, z czego 2,65 miliona to noworodki.
• 99% zgonów wśród matek występuje w krajach rozwijających się. Większość z nich jest spowodowana przyczynami możliwymi do uniknięcia.

Nagroda „Birth Day Prize” zostanie przyznana za rozwiązanie, które pomoże zmniejszyć poziom zachorowalności i śmiertelności kobiet i/lub noworodków. Rozwiązanie to musi być nowatorskie, bezpieczne i skalowalne.

Szczegóły dotyczące konkursu określono w Regulaminie.

Nagroda zostanie przyznana w czwartym kwartale 2017 roku.

birthday_prize_poster_2016-1

Komisja Europejska ogłosiła wyniki I Fazy Instrumentu MŚP, do którego nabór zakończył się 3 maja 2017. Wśród 129 beneficjentów jest jedna firma z Polski.

W tym etapie I Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 do sfinansowania wybrano 129 małych i średnich przedsiębiorstw z 25 krajów. Każdy projekt otrzyma 50 tys. euro na sfinansowanie studium wykonalności dla innowacyjnych produktów, które mogą być przełomowe na rynku. Firmy otrzymają także bezpłatne wsparcia biznesowe. W sumie Komisja Europejska rozdzieli pomiędzy 129 zwycięzców konkursu 6,4 mln euro.

Wśród beneficjentów jest firma IOT SOLUTIONS z Krakowa z projektem zatytułowanym „The next generation of internet-of-things connectivity”.

may_03_2017_countries_big

Do 3 maja br. do Komisji Europejskiej napłynęło 2165 wniosków. 129 firm zaproponowało łącznie 128 projektów. Większość finansowanych projektów dotyczyła ICT (30), a następnie transportu (24), a także niskoemisyjnych i wydajnych systemów energetycznych (15).

Pierwsze miejsce listy beneficjentów zajmują firmy z Włoch (23), za nimi są przedsiębiorstwa z Hiszpanii (19) i Francji (10). Pełna lista beneficjentów dostępna jest tutaj.

Następny termin zamknięcia naboru dla I Fazy mija 6 września 2017 r.

27 i 28 czerwca 2017 r. odbędzie się spotkanie partnerskie do konkursu Bio-Based Industries 2017 w celu umożliwienia potencjalnym konsorcjantom, partnerom platformy  rozmów dotyczących aplikowania o wnioski w ramach konkursu BBI JU.

Rejestracja jest otwarta, a uczestnictwo bezpłatne.

Zachęcamy duży i mały przemysł z sektora biogospodarki oraz jednostki naukowe i uniwersytety do udziału!

Więcej informacji znajduje się tutaj.

BBInd

Osoby z upośledzeniem wzroku mają poważne trudności z dostępem do informacji cyfrowych, mimo takich ułatwień jak np. syntezatory mowy i specjalne klawiatury. Zwłaszcza, gdy informacja składa się z elementów graficznych, które są szczególnie trudne do przetłumaczenia na język Braille’a. Wyświetlacze dotykowe lub technologia haptyczna mogą znieść ograniczenia w komunikacji, przekazując teksty i grafiki przez dotyk.

touchpad (fot. flickr.com/ebayink)

Tematem tym zainteresowała się Komisja Europejska i postanowiła zorganizować konkurs „Horizon Prize – Tactile Display”, w którym do zdobycia jest 3 mln euro. Ta nagroda ma zachęcić do opracowania niedrogiego wyświetlacza dotykowego, zdolnego do przekazywania informacji cyfrowych zarówno w formie alfabetu Braille’a, jak i dotykowej grafiki. Rozwiązanie ma ułatwić osobom niewidomym i niedowidzącym dostęp do zasobów cyfrowych.

Otwarcie konkursu zostanie ogłoszone 17 kwietnia 2018 r. Wnioski będzie można składać do 27 listopada 2018 r.

Technologia haptyczna ułatwia rozwój świadomości przestrzennej i daje użytkownikom większą niezależność w wykonywaniu codziennych zadań. Poza rolą integracji społecznej, urządzenie ma wspierać umiejętność czytania i pisania wśród niewidomych uczniów, a także pomagać w kwestiach związanych z zatrudnianiem osób z wadami wzroku.

Komisja Europejska uruchomiła nabory na projekty typu Twinning i ERA Chairs, których celem jest wspieranie mobilności naukowców. W budżetach obu konkursów jest prawie 64 mln euro. Na powołanie nowej katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i zatrudnienie wybitnych naukowców laureat grantu może otrzymać nawet 2,5 mln euro. Wnioski można składać do 15 listopada 2017 r.

 

O tym, że warto sięgać po granty z Horyzontu 2020 świadczą historie ich beneficjentów. W jednej z poprzednich edycji konkursu ERA Chairs wśród laureatów znalazły się Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Prestiżowy grant wartości 2,4 mln euro został przyznany Instytutowi Chemii Fizycznej PAN w 2015 roku jako jednej z zaledwie trzech instytucji naukowych w Polsce. W jego ramach prof. Maciej Wojtkowski stworzył w IChF nowy zakład. Prowadzone są tam prace nad zaawansowanymi metodami obrazowania optycznego.

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach swój grant w wysokości 2,4 mln euro przeznaczył na stworzenie interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu badawczego. W jego skład weszli: geografowie, rolnicy, ekonomiści, osoby zajmujące się analizami cyklu życia oraz modelowaniem optymalizacji matematycznej w sektorze rolnym. Powstanie takiego zespołu umożliwiło wygranie kolejnych konkursów skierowanych na rozwój zrównoważonego rolnictwa oraz na kreowanie postępu technologicznego i innowacji w produkcji roślinnej.

grain (fot. Flickr.com/James Feller)

Granty ERA Chairs są częścią Horyzontu 2020, największego europejskiego programu finansowania badań naukowych i innowacji, o budżecie wynoszącym niemal 80 mld euro. Wnioski ocenia grono europejskich naukowców, w tym laureaci prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Główne zadanie grantów ERA Chairs to przyciągnięcie najwybitniejszych uczonych do czołowych instytucji naukowych zlokalizowanych w krajach o niedostatecznych nakładach na badania i rozwój. Dalekosiężnym celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności jednostek naukowych o dużym potencjale do pułapu umożliwiającego skuteczną rywalizację z czołowymi ośrodkami naukowymi, zarówno Europy, jak i świata.

Kolejny instrument – Twinning – ma wzmocnić określoną dziedzinę badań w instytucji, w państwie lub regionie o niskich wynikach, poprzez stworzenie powiązań z co najmniej dwiema wiodącymi instytucjami w tejże dziedzinie na w Europie. Z Polski siedem jednostek badawczych, które są koordynatorami projektów, dostało dofinansowanie w ramach poprzedniej edycji tego instrumentu o łącznej wartości blisko 3,7 mln euro.

We wrześniu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój. Dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.

 

Konkurs w ramach działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” to propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.

Zgłaszane w konkursie projekty, będą musiały wpisywać się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia o wysokim poziomie innowacyjności, a jednym z kryteriów oceny będzie opłacalność wdrożenia.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których wartość kosztów kwalifikowalnych mieści się w przedziale od 2 do 10 mln zł i które będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż 30%. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 18 września do 18 grudnia 2017 r., przy czym będzie on podzielony na etapy. Decyzję o dofinansowaniu konsorcja otrzymają w ok. 90 dni od zakończenia danego etapu.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie NCBR.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3 PO IR „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej w terminie: od 16 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach poddziałania 2.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:


1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 mln zł;
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 55 mln zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 mln zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku pomocy dla członka klastra:
a) w zakresie pomocy publicznej na udział MŚP w targach – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
albo
b) w zakresie pomocy de minimis:
i. do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami;
ii. do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;
iii. do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie PARP.

 

Status Krajowego Klastra Kluczowego otrzymali:

I runda

 • Klaster Dolina Lotnicza, reprezentowany przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
 • Klaster Interizon, reprezentowany przez Fundację Interizon
 • Klaster Obróbki Metali, reprezentowany przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
 • Mazowiecki Klaster ICT, reprezentowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”
 • Polski Klaster Aluminium, reprezentowany przez City Consulting Institute Sp. z.o.o.
 • Wschodni Klaster Budowlany, reprezentowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
 • Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, reprezentowany przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”

II runda

 • Klaster Lifescience Kraków, reprezentowany przez Fundację Klaster LifeScience Kraków
 • MedSilesie – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, reprezentowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
 • NUTRIBIOMED Klaster, reprezentowany przez Wrocławski Park Technologiczny S. A.
 • Śląski Klaster Lotniczy, reprezentowany przez Federację Firm Lotniczych Bielsko
 • Wschodni Klaster ICT, reprezentowany przez Wschodnią Agencję Rozwoju Sp. z o.o.
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, reprezentowany przez Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o.o.
 • Klaster Zrównoważona Infrastruktura, reprezentowany przez Instytut Doradztwa Sp. z.o.o.
 • Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe, reprezentowany przez Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o.
 • Bydgoski Klaster Przemysłowy, reprezentowany przez Bydgoski Klaster Przemysłowy

Instytut Morski w Gdańsku jako partner Sieci Współpracy SUBMARINER zaprasza na konferencję pt. „Better off Blue”, która odbędzie się w Berlinie w dniach 27-28 września 2017 r.

Błękitna bioekonomia rozwija się coraz prężniej w regionie Morza Bałtyckiego, stąd celem konferencji jest:

• zjednoczenie interesariuszy pracujących nad postępem w kierunku błękitnej bioekonomii;
• przedstawienie postępów indywidualnych działań i projektów, tworzenie efektów synergii i stymulowanie aktywnej współpracy między wieloma realizowanymi inicjatywami;
• udostępnienie platformy do nawiązywania współpracy w dziedzinie bioekonomii i błękitnego wzrostu.

Program konferencji i rejestracja na to wydarzenie dostępne są tutaj.

Konferencja organizowana jest we współpracy Sieci SUBMARINER i Ministerstwa Energii, Rolnictwa, Środowiska i Obszarów Wiejskich Schleswig-Holstein z projektami Baltic Blue Growth, MUSES, BalticAlliance, InnoAquaTech oraz Smart Blue Regions.

Submariner_2014_Logo_RGB

Cornell University we współpracy z INSEAD oraz World Intellectual Property Organization (WIPO) opublikowali „The Global Innovation Index 2017”. Tegoroczna edycja zatytułowana jest „Innovation Feeding the World”. W dziesiątej edycji Indeksu, na 22. miejsce awansowały Chiny jako pierwsza w historii średniodochodowa gospodarka.

Globalny Indeks Innowacji dostarcza szczegółowych danych na temat innowacyjności 127 krajów i gospodarek na całym świecie. Jego 81 wskaźników, m.in. wykorzystujących dane o zgłoszeniach patentowych, szeroko bada zagadnienie, w tym środowisko polityczne, edukację, infrastrukturę i biznes.

Tegoroczne sprawozdanie zawiera przegląd stanu innowacji w rolnictwie i systemach żywności w różnych sektorach i regionach geograficznych. Poszczególne rozdziały zawierają spojrzenie na ten temat z różnych perspektyw: akademickiej, biznesowej, eksperckiej.

W ciągu następnych dziesięcioleci sektor rolnictwa i żywności będzie musiał stawić czoła ogromnemu wzrostowi globalnego zapotrzebowania i zwiększonej konkurencji na ograniczone zasoby naturalne. Ponadto konieczne będzie przystosowanie się do zmian klimatu. Kluczowe znaczenie w tych działaniach mają innowacje.

Według Global Innovation Index 2017, najbardziej innowacyjnymi krajami świata pozostają Szwajcaria, Szwecja, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Raport ujawnia też grupę państw (wśród nich Indie, Kenia i Wietnam) , która osiąga lepsze wyniki niż reszta krajów na takim samym poziomie rozwoju.

 

Indeks dostępny jest tutaj:

GlobInnIndex

Zespół obsługujący Participant Portal pracuje nad ulepszaniem tego narzędzia. Aby poprawić łatwość obsługi portalu, zbierane są opinie i sugestie użytkowników. W tym celu 16 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 – 12:00 (CEST) odbędzie się internetowe spotkanie użytkowników. Można wziąć w nim udział nie opuszczając swojego biura, potrzebny jest tylko komputer z dostępem do internetu. (Instrukcja jak wziąć udział w web meeting).

Podczas spotkania przedstawione zostaną nowe usługi i plany rozwoju na rok 2017:

• Nowa usługa wyszukiwania partnerów – umożliwia przeszukiwanie organizacji, które mogą być potencjalnymi partnerami w projektach finansowanych przez UE.

• Udoskonalenie portalu uczestników – PP publikuje coraz więcej ofert finansowania UE poza programem Horyzont 2020 i dąży do dostosowania wyglądu i nawigacji do tego szerszego zakresu. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie wersja testowa nowych wydarzeń.

• Powiadomienia PP – udoskonalenie powiadomień o przyznaniu dotacji, które teraz są widoczne tylko dla beneficjentów.

Aby umożliwić przesyłanie komentarzy i pytań przed i po spotkaniu internetowym, uruchomione zostało forum dyskusyjne.

Europejska Agencja Obrony (EDA) poszukuje ekspertów w zakresie badań nad obronnością (PADR) (2017-2021), do następujących zadań :

 •     Ocena wniosków
 •     Monitorowanie realizacji działań
 •     Oceny etyczne, kontrole i audyty.

 

Poszukiwani specjaliści powinni posiadać wojskową wiedzę i doświadczenie zawodowe w jednym lub kilku z następujących obszarów:

 • Unmanned Platforms
 • Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and reconnaissance (C4ISR)
 • Effects
 • Force Protection and Soldier Systems
 • Military Cyber protection

Wymagane będzie także doświadczenie w kwestiach takich, jak:

 • Strategic technology foresight
 • ITAR-related components in Europe’s armament systems
 • Military standards and interoperability
 • Military ethical, legal and societal aspects

Jeśli nie masz jeszcze swojego profilu w bazie danych ekspertów Participant Portal, zarejestruj się. Jeśli jesteś już zarejestrowany, zaktualizuj swój profil potwierdzając, że chcesz pracować jako ekspert w dziedzinie badań obronnych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.

W dniu 6 czerwca 2017 r. w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się XIV Forum Inżynierskie pod hasłem „Reindustrializacja – wyzwaniem dla polskich inżynierów i przedsiębiorców”. Forum miało charakter otwartej debaty, która zgromadziła ok. 200 uczestników. Uczestniczyli w nim członkowie stowarzyszeń skupionych w FSNT-NOT, przedsiębiorcy
i menadżerowie polskich firm przemysłowych oraz przedstawiciele jednostek naukowych.

 

Organizatorami Forum, obok FSNT-NOT były Krajowa Izba Gospodarcza i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

 

Obrady Forum otworzyła Prezes FSNT-NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny.
Przemówienie wstępne wygłosili: dr inż. Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Krajowej KIG oraz prof. dr hab. inż. Józef Suchy, wiceprezes FSNT-NOT, przewodniczący Komitetu ds. FEANI.

 

Obrady Forum przebiegły wokół kilku osi tematycznych.

 

Pierwszy panel nosił tytuł „Nowoczesny przemysł taboru kolejowego w Polsce”. Swoje firmy zaprezentowali w nim: Łukasz Będziński – PESA S.A.; Hubert Stępniewicz – H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.; Maciej Górowski – NEWAG S.A.; Maciej Miłosz – EKK-Wagon Sp. z o.o. oraz Włodzimierz Stawecki i Jarosław Czerwiński z Instytutu Pojazdów Szynowych w Poznaniu.

Drugi panel pn. „Reindustrializacja w polskiej chemii – Innowacyjne technologie i produkty”, odbył się z udziałem: Marka Rościszewskiego – SYNTHOS S.A.; Adama Nawrockiego – Adob Sp. z o.o.; Jerzego Klimczaka – MADONIS Sp. z o.o. oraz Cezarego Możeńskiego z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

 

Ważnym punktem obrad tegorocznego Forum był panel pn. „Źródła i formy wsparcia procesów reindustrializacji polskiego przemysłu”, w którym wystąpili: Łukasz Małecki – Naczelnik Wydziału Zarządzania, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz dr Tomasz Kośmider – Prezes Fundacji Technology Partners.

 

Dyr. Krasiński wskazał na możliwości i korzyści z uczestnictwa firm w Programie Ramowym Horyzont 2020. Podkreślił, że w konkursach Horyzontu 2020 wygrywają najlepsze pomysły na innowacje i ich wdrażanie na rynek. Obok aspektu finansowego, ważny jest aspekt wizerunkowy związany z budowaniem marki na arenie międzynarodowej. Pomimo wielu sukcesów polskich instytucji, cały czas poziom naszego uczestnictwa nie odzwierciedla potencjału, którego wykorzystanie w tym programie jest ważne dla Polski, ale również dla budowania konkurencyjności UE.

 

W wydarzeniu uczestniczyło dwoje ekspertów z KPK, którzy na bieżąco udzielali konsultacji dotyczących udziału w PR H2020. Do dyspozycji uczestników Forum były również materiały informacyjne nt. możliwości uczestnictwa dla polskich instytucji w H2020.

 

Więcej informacji: https://enot.pl/aktualnosci/item/1018-xiv-forum-inzynierskie