PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

redakcja

8 grudnia 2017 r. Komisja Europejska  w Brukseli organizuje dzień informacyjny w obszarze Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. Dostępna jest transmisja z tego wydarzenia:

09:00-17:00 Webstreaming: Main session + session on ICT for Health

15:00-17:00  Webstreaming: Parallel sessions on SMEs; IMI2; health and environment; rare diseases jp co-fund

15:00-17:00  Webstreaming: Parallel sessions on EDCTP; lump-sum funding for NID topic; population cohorts; implementation science and scale-up of interventions

Ta wiadomość jest ważna do 2017-12-08

OFERTA PRACY NA STANOWISKU
Ekspert w obszarze Działań Marii Skłodowskiej-Curie w zakresie zarządzania projektami

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACODAWCY
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 20 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020.

KPK wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania i realizacji projektów. Poprzez działania eksperckie i informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, indywidualnych naukowców oraz inne podmioty w zakresie przygotowania wniosków projektowych do H2020, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów. Jednym z obszarów naszych działań są programy adresowane do naukowców i instytucji związane z mobilnością międzynarodową i międzysektorową, budowaniem międzynarodowych zespołów badawczych oraz rozwojem kariery naukowej na różnych jej etapach.

 

OBOWIĄZKI
Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • wspomaganie koordynatora europejskiego projektu (jako project manager) realizowanego przez KPK dedykowanego instytucjom zajmującym się Działaniami Marii Skłodowskiej-Curie na całym świecie;
 • prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych w kraju i za granicą;
 • prowadzenie działalności konsultacyjnej w zakresie przygotowywania i realizacji projektów;
 • analizowanie krajowych i europejskich dokumentów oraz publikacji specjalistycznych;
 • udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską oraz partnerów KPK;
 • współpracę z partnerami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi (m.in. ministerstwami, instytucjami sektora badawczo-rozwojowego, Komisją Europejską)

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektów, zwłaszcza finansowanych przez Komisję Europejską;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów, również w środowisku międzynarodowym;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • gotowość do częstych podróży służbowych.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • znajomość krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych i grantowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji, opracowywania dokumentów w języku angielskim.

 

OFERUJEMY:

 • ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku;
 • możliwość udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • umowę o pracę na pełny etat.

 

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 • list motywacyjny;
 • CV,

 

KONTAKT
CV proszę przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia  31 grudnia 2017 r.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, z którymi będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie KPK PB UE.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

OFERTA PRACY NA STANOWISKU
Ekspert w obszarze działania EURAXESS

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACODAWCY
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 20 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020.

KPK PB UE jest członkiem europejskiej sieci EURAXESS, która wspiera rozwój kariery zawodowej naukowców, w tym ich mobilność międzynarodową i sektorową. Działania są skierowane zarówno do przyjeżdżających do Europy oraz podróżujących między krajami europejskimi naukowców. Centra EURAXESS pomagają naukowcom, ich rodzinom oraz pracodawcom w kwestiach prawno-administracyjnych w poszczególnych krajach (legalizacja pobytu, ubezpieczenia, podatki itp.) oraz doradzają odnośnie możliwości finansowania badań i rozwoju kariery. W Polsce funkcjonuje 10 punktów zlokalizowanych w instytucjach naukowych w największych miastach.

 

OBOWIĄZKI
Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • udzielanie wsparcia naukowcom przyjeżdżającym do Polski i wyjeżdżającym za granicę, między innymi dotyczącego legalizacji pobytu, podatków czy ubezpieczeń;
 • prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych związanych z różnymi aspektami działalności EURAXESS;
 • prowadzenie działań promocyjnych, w tym przygotowywanie i zamieszczanie tekstów na polskim portalu EURAXESS w wersji polskiej i angielskiej https://www.euraxess.pl/ oraz mediach społecznościowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych;
 • analizowanie polskich i europejskich dokumentów związanych z rozwojem kariery naukowców;
 • uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską oraz partnerów KPK;
 • współpracę z instytucjami naukowymi i urzędami (m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, ZUS, NFZ), Komisją Europejską oraz zagranicznymi członkami sieci EURAXESS.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektów, zwłaszcza finansowanych przez Komisję Europejską;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów, również w środowisku międzynarodowym;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • gotowość do częstych podróży służbowych.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • znajomość krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych i grantowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji, opracowywania dokumentów w języku angielskim.

 

OFERUJEMY:

 • ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku;
 • możliwość udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • umowę o pracę na pełny etat.

 

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 • list motywacyjny;
 • CV.

 

KONTAKT
CV proszę przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia  31 grudnia 2017 r.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, z którymi będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie KPK PB UE.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 20 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020.

KPK wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji. Poprzez działania eksperckie i informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, indywidualnych naukowców, administrację oraz inne podmioty w zakresie przygotowania, realizacji oraz rozliczania wniosków projektowych do H2020.

Dążąc do zapewnienia najwyższego poziomu naszych usług dbamy o ciągły rozwój naszej kadry i poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiskach ekspertów w poszczególnych obszarach tematycznych H2020.

Oferta pracy na stanowisku:

Ekspert KPK PB UE

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • Prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych związanych z Programem H2020;
 • Prowadzenie działań konsultacyjnych w zakresie przygotowywania i realizacji projektów składanych do Programu H2020;
 • Gromadzenie i opracowywanie informacji zgodnie z przypisanym obszarem Programu H2020 na potrzeby: prezentacji, publikacji, konsultacji, ekspertyz oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Opracowanie stanowisk do krajowych i europejskich dokumentów programowych i regulacji prawnych w obszarze B+R;
 • Uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską oraz partnerów KPK i Sieci KPK;
 • Współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (m.in. z przedstawicielami polskiej administracji rządowej, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego);
 • Współpracę ze swoimi odpowiednikami tematycznymi w ramach europejskiej sieci „National Contact Points for Horizon2020”.

Wymagania podstawowe:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i prezentacji zagadnień merytorycznych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • Odpowiedzialność i samodzielność w realizacji przydzielonych zadań;
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności programów Word, Excel oraz Power Point);
 • Inicjatywa w myśleniu i działaniu (postawa proaktywna);
 • Gotowość do podróży służbowych na terenie UE.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość specyfiki projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w szczególności z Programów Ramowych UE;
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pozyskiwaniem lub koordynacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • Znajomość krajowych programów grantowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji;
 • Znajomość pozostałych języków EU (francuski, hiszpański, niemiecki).

Oferujemy:

 • Ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku B+R;
 • Pracę w twórczej atmosferze, w instytucji o uznanej renomie;
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje;
 • Udział w projektach międzynarodowych;
 • Umowę o pracę;
 • Możliwość pracy na część etatu.

Jeżeli uważasz, że spełniasz większość z tych wymagań zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w języku angielskim.
CV i list motywacyjny (wraz z ew. listami rekomendacyjnymi, certyfikatami posiadanych szkoleń, uprawnień) należy przesyłać na adres: kpk@kpk.gov.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Strategia na Horyzont 2020 to nowa inicjatywa Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE  we współpracy z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi oraz środowiskami akademickim i przemysłowym. Celem inicjatywy jest optymalne wykorzystanie możliwości, jakie oferują konkursy w ostatnich trzech latach PR Horyzont 2020 oraz strategiczne przygotowanie do 9. Programu Ramowego.  

Aktualnie przekroczyliśmy półmetek PR Horyzont 2020. Do wykorzystania w ciągu ostatnich trzech lat programu zostało ok. 30 mld euro. Przed polskimi instytucjami pojawiły się nowe szanse związane również z dobrą koniunkturą na inwestycje w badania i rozwój oraz możliwości, jakie dają konkursy. Systemowe działania to szansa na osiągnięcie celów postawionych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Temu ma służyć Strategia na Horyzont 2020.

W odpowiedzi na zainteresowanie środowiska, elementem Strategii są organizowane we współpracy z kierownictwem polskich instytucji spotkania, poświęcone mobilizacji na rzecz zwiększenia udziału polskich uczelni i przemysłu w H2020, z uwzględnieniem nowych zasad wynagradzania w H2020. W szczególności skupiamy się na strategii udziału instytucji w ramach grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz Działań Marii Skłodowskiej-Curie, a także w dedykowanych konkursach w obszarze Spreading excellence and widening participation (Teaming, Twinning, Katedry ERA) oraz podejmowania ważnych ról w projektach współpracy międzynarodowej.

Ponadto przedstawiamy stanowisko polskich ekspertów i wstępny zarys 9. Programu Ramowego UE – w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2028. Już dziś jest dobry czas na zapoznawanie się z nowymi możliwościami, jakie przyniesie kolejny Program Ramowy UE i wpisanie odpowiednich działań w strategie rozwoju uczelni, instytutów i firm na kolejne lata.

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję pt. . „Pole elektromagnetyczne i jego wpływa na środowisko”, która odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w Centrum  Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Centrum Konferencyjne I piętro.

Fot. Flickr.com/CC by 2.0

Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój telekomunikacji, w tym radiowych systemów bezprzewodowych. Jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć tego rozwoju są sieci telefonii komórkowej oraz sieci WiFi. Urządzenia łączności bezprzewodowej emitują pole elektromagnetyczne, którego wpływ na środowisko  jest przedmiotem wielu badań, analiz oraz dyskusji. Poszczególne państwa i organizacje podejmują działania w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed ewentualnymi skutkami tego promieniowania.  Główna obawa sprowadza się do pytania, czy instalowane w otoczeniu nadajniki radiowe nie będą wpływać ujemnie na zdrowie obywateli.

Podobnie jak w ubiegłym roku, zadaniem konferencji jest włączenie się w toczącą się dyskusję, której część zostanie poświęcona bezpieczeństwu elektromagnetycznemu w aspekcie telekomunikacji przyszłości,  szczególnie  technologii 5G i IoT – Internetu rzeczy.

Mamy nadzieję, że dyskusja ta będzie okazją do wymiany opinii,  doświadczeń, inspiracją do kolejnych działań oraz okazją do zdobycia najnowszej wiedzy w tym obszarze.

W konferencji wezmą udział oraz wygłoszą referaty zarówno eksperci krajowi jak i zagraniczni.  AGENDA

Zgłoszenia drogą mailową (imię, nazwisko, nazwa instytucji, stanowisko, e-mail) przyjmowane są do 28.11.2017 r. pod adresem: m.strzyzewska@itl.waw.pl

Konferencja będzie transmitowana on-line.

Do 30 listopada Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczniowskich projektów badawczych do Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS). Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych, nagrodzone w konkursie ogólnopolskim lub rekomendowane przez pracownika naukowego. Mogą mieć 1-3 autorów, jeszcze nie studentów.

Polska od lat bierze udział w konkursie – z imponującymi sukcesami. Z kilkudziesięciu krajów biorących udział w EUCYS pod względem liczby zdobytych dotąd nagród lepsi od nas są tylko Niemcy. Z wrześniowych finałów w Tallinnie cała reprezentacja wróciła z nagrodami. Udział w unijnym konkursie jest niezwykle cennym doświadczeniem dla uczniów i często początkiem błyskotliwej kariery badawczej.

Informacje na temat konkursu i regulamin. Udział w konkursie jest bezpłatny, organizator zwraca również uczestnikom koszty podróży i druku plakatów naukowych.

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią programu ramowego Horyzont 2020 – największego w historii w Unii Europejskiej programu finansowania badań naukowych i innowacji. Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, nauki ekonomiczne i społeczne. Ma on ułatwiać współpracę uczniów krajów Wspólnoty Europejskiej oraz państw akredytowanych przy konkursie, w tym: Szwajcarii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Chin, Izraela, Turcji, Egiptu, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania zainteresowań oraz rozpoczęcia kariery naukowej.

Finały krajowe EUCYS w Polsce odbywają się każdego roku wiosną, od 2012 roku w Centrum Nauki Kopernik. Prezentowanych jest na nich 20 najlepszych uczniowskich projektów badawczych (wszystkie zostały napisane przed rozpoczęciem studiów przez ich autorów). Międzynarodowe Finały EUCYS odbywają się we wrześniu, każdego roku w innym kraju. W ostatnim czasie najlepsze uczniowskie projekty badawcze gościły w Lizbonie (2010), Helsinkach (2011), Bratysławie (2012), Pradze (2013), Warszawie (2014), Mediolanie (2015), Brukseli (2016) i Tallinnie (2017). W finałach biorą udział laureaci pierwszych nagród w konkursach krajowych – w sumie każdego roku międzynarodowe Jury ocenia około 90-100 projektów, których autorami jest około 150 najzdolniejszych młodych naukowców z całego świata.

Mimo konkurencji z kilkudziesięciu krajów, wysyłanym na finały Polkom i Polakom idzie znakomicie – od lat jesteśmy w czołówce, a więcej nagród zgromadzili tylko młodzi Niemcy. Od kiedy Polska po raz pierwszy wzięła udział w konkursie (1995), międzynarodowe jury nagrodziło 39 projektów z naszego kraju (łącznie 48 autorów). Polacy zdobyli aż 25 nagród głównych i 27 dodatkowych. W EUCYS 2017 w stolicy Estonii 18-letni Kamil Humański ze Szczecina za projekt pt. „Różnorodność szkarłupni środkowego ordowiku – młodszego syluru Siljansringen (Szwecja)” otrzymał jedną z trzech równorzędnych drugich nagród wartości 5000 euro oraz nagrodę specjalną – udział w Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS). 20-letni Aleksander Kostrzewa z Warszawy został uhonorowany nagrodą specjalną – Joint Research Centre (JRC – Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej) za projekt pt. „Porównywanie umiejętności uczenia się i zapamiętywania wśród naczelnych z użyciem platform interaktywnych”. Nagrodą zdobytą w Tallinnie jest wizyta w IES – Instytucie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Ispra we Włoszech, jednym z siedmiu instytutów naukowych, wchodzących w skład JRC. Trzeci z reprezentantów Polski podczas EUCYS 2017 w Tallinnie – 20-letni matematyk z Piaseczna Adam Klukowski – otrzymał nagrodę Wolfram Research, w postaci rocznej licencji oprogramowania Mathematica and WolframAlphaPro.