PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

redakcja

– Europa stawia na programy ramowe, chce więcej w nie inwestować. Firmy muszą korzystać z możliwości, jakie dają Horyzont 2020 i nowy program Horyzont Europa – mówił dyrektor Krajowego Punkt Kontaktowego Programów Badawczych UE dr inż. Zygmunt Krasiński podczas XIV międzynarodowego sympozjum pt.: „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja”.

Wydarzenie, zorganizowane przez Urząd Patentowy RP odbyło się w dniach 6-7 września 2018 r. w Krakowie.

Sympozjum było poświęcone zarządzaniu innowacjami, tworzeniu strategii ich ochrony i wsparcia procesów komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów, spółek uczelnianych oraz startupów.

Podczas panelu dotyczącego form wspierania działalności innowacyjnej szef KPK PB UE mówił, że europejski program ramowy w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020 otworzył się na przemysł. – Polskie firmy uczestniczą w nim z sukcesami. Krajowy Punkt Kontaktowy systemowo wspiera starających się o granty – zapewnił dyr. Krasiński. Dyrektor KPK PB UE podkreślił też, że bardzo ważna jest kwestia ochrony własności intelektualnej polskich firm uczestniczących w Horyzoncie 2020.

Sympozjum adresowane było do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, startupów, a także rektorów oraz pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.

W Płocku obradował Konwent Marszałków Województw RP. Członkowie konwentu przedyskutowali m.in. stan prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi 2021-2027, strategie sektorowe i Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego oraz programy ramowe po 2020 r. Uzgodnili również najistotniejsze elementy do negocjacji przyszłej polityki spójności w kontekście kształtowania polityki regionalnej.

 

Fot. Dariusz Ossowski

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr inż. Zygmunt Krasiński przedstawił prezentację dotyczącą programów ramowych UE. Wynika z niej jednoznacznie, ze Mazowsze jest liderem wśród województw w ramach programu Horyzont 2020. To program na rzecz badań i innowacji implementowany bezpośrednio przez KE (Strategii Europa 2020).

– Punkt dotyczący zwiększenia finansowania sfery B+I oraz aktywnego udziału regionu w Horyzoncie 2020 powinien być kluczowym elementem strategii rozwoju regionów polskich – podkreślił dyr. Krasiński.

– To jest wyzwanie na następną kadencję. Naszą rolą jest wpisanie się w aktywne wykorzystanie dostępnych środków. To ważne, aby nasze regiony mogły wykorzystać cały potencjał naukowo-badawczy i przyczynić się w ten sposób do podniesienia rangi Polski wśród krajów UE – powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Szef Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE omówił także nowy program ramowy Horyzont Europa na lata 2021–2027. Poinformował, że Komisja Europejska proponuje przydzielenie 100 mld euro na badania naukowe i innowacje w następnym długoterminowym budżecie UE.

(Źródło: www.mazovia.pl)