PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

redakcja

Jak radzą sobie polskie firmy ze zdobywaniem grantów unijnych? Obejrzyjcie wywiad z dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr. inż. Zygmuntem Krasińskim przeprowadzony podczas kongresu Impact’18. Wydarzenie, poświęcone trendom technologicznym w innowacyjnych branżach oraz wyzwaniom nowoczesnej gospodarki, odbyło się w dniach 13-14 czerwca 2018 r. w Krakowie.

 

 

Polska awansowała na 7. miejsce w unijnym rankingu wykorzystania funduszy z Planu Junckera na inwestycje małych i średnich firm.

Dane Komisji Europejskiej pochodzą z czerwca. Polska awansowała o dwa miejsca i jest teraz na 7. pozycji pod względem wartości inwestycji małych i średnich firm, które zostaną uruchomione dzięki Planowi Junckera. Nasz kraj wyprzedził Czechy i Portugalię. Przed nami są Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Grecja.

Umowy, które Europejski Fundusz Inwestycyjny (mechanizm gwarancyjny, w którym udziały mają Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny) zawarł z polskimi bankami, pozwolą uruchomić inwestycje MŚP o wartości około 13 miliardów złotych (3,14 miliarda euro).

– Awans wynika ze zwiększenia z 2 do 4 miliardów złotych portfela, jakim na wsparcie MŚP dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Mamy też trzy nowe umowy z bankami, które będą dzielić środki z Planu Junckera – wyjaśnia wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik, który w resorcie odpowiada za Plan Junckera.

Dodaje, że Plan Junckera nie tylko finansuje inwestycje, ale jest też dobrym poligonem doświadczalnym przed nowym rozdaniem unijnych funduszy. – Wszyscy musimy zacząć przyzwyczajać się do finansowania zwrotnego. Dotacje unijne pozostaną, ale szereg inwestycji przedsiębiorstw będzie mogło liczyć raczej na wsparcie zwrotne. Według zapowiedzi Komisji Europejskiej spora część pieniędzy dla firm będzie po 2020 roku dostępna w ramach jednego megainstrumentu pod nazwą #InvestEU. To dotyczy też Planu Junckera – mówi wiceminister Słowik.

 

Jak czytać dane Komisji Europejskiej

Dane, które przedstawiła Komisja Europejska, pokazują jakiej wartości inwestycje zostaną uruchomione w ramach części Planu Junckera dedykowanej MŚP. Mają więc charakter szacunkowy. Bazują na informacji o tym, jaką wartość poręczeń i gwarancji udzielił Europejski Fundusz Inwestycyjny bankom krajowym, które potem finansują inwestycje MŚP. W Polsce to około 9,5 miliarda złotych. Ta kwota mnożona jest następnie przez ustalony przez EFI wskaźnik relacji wartości portfela do inwestycji, który wygeneruje 1 zł kredytu udzielonego przedsiębiorcy, czyli 1,4. Takie działanie pozwala obliczyć szacunkowo jakiej wartości inwestycje zostaną uruchomione. W ten sposób obliczona została wartość około 13 miliardów złotych (3,14 miliarda euro).

 

Jak działa Plan Junckera i jak wypadamy na tle innych państw

Plan Junckera to pieniądze na inwestycje, które poprzez system gwarancji i poręczeń udostępnia Europejski Bank Inwestycyjny. Finalnie trafiają do przedsiębiorców, samorządów, instytucji rządowych i spółek skarbu państwa w formie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek, kredytów, ale też innych instrumentów finansowych, na przykład obligacji.

Pieniądze z Planu Junckera dzielone są na dwa sposoby.

 

Duże okno

Tzw. duże okno to fundusze dla dużych inwestycji infrastrukturalnych o wartości ponad 100 milionów złotych i innowacyjnych projektów wartych więcej niż 30 milionów złotych. W „dużym oknie” Polska jest w pierwszej piątce państw Unii Europejskiej pod względem wartości zatwierdzonego wsparcia. Wyprzedzają nas tylko Francja, Włochy, Hiszpania i Niemcy.

Europejski Bank Inwestycyjny potwierdził do tej pory finansowanie 29 dużych inwestycji z Polski o wartości ponad 31,9 miliardów złotych (wsparcie z Planu Junckera – 10,9 miliarda złotych). 21 z nich ma już podpisane umowy. Ich wartość to ponad 22 miliardy złotych, a wysokość wsparcia z Planu Junckera – 7,7 miliarda złotych.

W naszym kraju z funduszy „dużego okna” finansowane są inwestycje rządowe, samorządowe, spółek skarbu państwa i prywatnych przedsiębiorstw. Wśród inwestycji z podpisanymi umowami są na przykład:

  • modernizacja i zakup pociągów przez Przewozy Regionalne,
  • rozbudowa szpitala wojewódzkiego w Toruniu,
  • inwestycje w produkcję między innymi firm z branży spożywczej i meblarskiej,
  • inwestycje energetyczne Tauronu Polskiej Energii.

 

Małe okno

„Małe okno” to pieniądze na inwestycje małych i średnich firm oraz tzw. spółek średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3 tys. pracowników). Dzielone są przez krajowe banki i instytucje finansowe, na podstawie porozumień z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. W Polsce są to w tej chwili: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Leasing S.A., POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., CVI Dom Maklerski, Nest Bank S.A, Bank Polska Kasa Opieki S.A. W najbliższym czasie dołączą kolejne.

Z „małego okna” skorzystało do tej pory ponad 10,5 tysiąca przedsiębiorców z Polski. Monitoring prowadzony jest kwartalnie, więc są to dane na koniec I kwartału 2018 roku. Dane na koniec czerwca będą dostępne w najbliższych tygodniach.

 

(Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

  • Kryształowa Brukselka 2018
  • Katalog prezentujący nominowanych do Nagrody Kryształowej Brukselki 2018 w ośmiu kategoriach (Nauka – uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN , Biznes – duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, Administracja samorządowa, Podmioty non-profit i Nagroda Indywidualna) za wybitne osiągnięcia w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Creative Europe Desk Polska we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zapraszają na międzynarodową konferencję „Zmieniaj, kreuj, udostępniaj – tam, gdzie spotykają się innowacja i kreatywność” / Innovate, Create, Share – Where Innovation and Creativity Meet, która odbędzie się w Warszawie 26 czerwca 2018 r. w The Heart w Warsaw Spire przy Pl. Europejskim.

Podczas konferencji eksperci i beneficjenci programów europejskich i krajowych przedstawią realizowane projekty i ich rezultaty oraz podzielą się swoimi sposobami na tworzenie nowych rozwiązań dla sektorów audiowizualnego i kreatywnego. Przedstawiciele ministerstw zaprezentują krajowe źródła finansowania, a podczas paneli dyskusyjnych omówione zostaną kwestie związane z tworzeniem sprzyjających warunków rozwoju innowacji dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Innovate-Create-Share harmonogram.

Wydarzenie jest bezpłatne, ale należy się zarejestrować.