PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Lip 2019 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl

Trzeci nabór w konkursie Komisji Europejskiej na Europejską Stolicę Innowacji rozpocznie się w marcu 2017 roku. Tytuł ten przypadnie miastom, które w najlepszy sposób promują innowacje, mające na celu poprawę życia mieszkańców.

Konkurs otwarty jest dla wszystkich miast w krajach członkowskich i stowarzyszonych z Programem Ramowym Horyzont 2020, o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tysięcy.

Ze wszystkich zgłoszonych miast, wybrane zostaną trzy. Zwycięzca konkursu, oprócz przyznania tytułowej nagrody, otrzyma nagrodę finansową w kwocie 1 mln euro. Miasta, które zajęły drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrodę finansową w wysokości 100 tysięcy euro każde.

Bieżące informacje o konkursie dostępne są na stronie European Capital of Innovation. Więcej informacji na temat założeń konkursu można znaleźć również na Participant Portal.

14 listopada 2016 r. w Bratysławie odbędą się spotkania brokerskie poświęcone otwartym konkursom w obszarze „Europa w zmieniającym się świecie” w programie Horyzont 2020.

Spotkania poprzedzać będą dwudniową konferencję prezydencji Słowacji w Radzie UESocial Sciences and Humanities: a New Agenda for Europe’s Challenges„.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach brokerskich i nawiązywania współpracy projektowej z partnerami z Europy.

Udział w obydwu wydarzeniach jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zapisy na spotkania brokerskie potrwają do 31 października 2016 r.

Francuska firma Acsystème SA zainteresowana jest współpracą w następujących tematach konkursów 2014-2015 obszaru Smart, Green and Integrated Transport:

MG 2.3-2014 – New generation of rail vehicles
MG 3.2-2014 – Advanced bus concepts for increased efficiency
GV 2-2014 – Optimised and systematic energy management in electric vehicles
GV 4-2014 – Hybrid light and heavy duty vehicles
GV 5-2014 – Electric two-wheelers and new light vehicle concepts
GV 6-2015 – Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emissions
GV 8-2015 – Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid

Szczegóły: ETNA_Plus_Profile_Form_Acsysteme

Firma INAWA SAS oferuje swoją ekspertyzę dla tematów:

GV-4-2014 : Hybrid light and heavy duty vehicles
GV-5-2014 : Electric two wheelers and new ultra-light vehicle concepts
GV-6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emissions

INAWA_ETNA_Plus_Profile_Form_11072014

 

Uniwersytecki Park Naukowy Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja) ogłosił konkurs na kierownika katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA Chairs) w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS).

Zadaniem finansowanych przez KE katedr EPB jest rozwój potencjału naukowego uczelni. Inicjatywa ta ma zmniejszyć przepaść innowacyjną w Europie, przyciągając do szkół wyższych czołowych naukowców, tak by mogły one rywalizować z ośrodkami badawczymi w całej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB).

Szczegółowe wymagania dla kandydatów do objęcia stanowiska i kierowania zespołem doświadczonych naukowców dostępne są na stronie http://www.uvp.uniza.sk/era-chair-holder/job-advertisement/.

Termin składania aplikacji to 31.08.2014 r.

ERA_Chair_Leaflet

Job_Advertisement_for_ERA_Chair_Holder_ITS

I konkurs na Core-Partners w ramach Clean Sky 2 jest już ogłoszony. Jego budżet to 206 mln euro.

W ostatnich tygodniach przed ogłoszeniem konkursu zmieniono klasyfikację programu Clean Sky 2 z „Research and innovation actions” na „Innovation actions”. Oznacza to że instytucje, które w obecnie mają status Core-Partners (II poziom zaangażowania po Members, budżet powyżej 10 mln euro) oraz Partners (III poziom, wyłonieni w Call for Proposals) będą miały takie same dofinansowanie, czyli 70% dla przedsiębiorców, 100% dla organizacji „non-profit” i dla wszystkich 25% kosztów pośrednich.

Termin składania wniosków upływa 15.10.2014 r.

Dokumentacja konkursowa i inne przydatne informacje dostępne są na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cpw01-2014-01.html

W przypadku pytań, prosimy kontaktować się z p. Armenem Jaworskim (NCBiR):
armen.jaworski@ncbir.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 136

Komisja Europejska opublikowała aktualizację Programów Pracy w wielu obszarach programu Horyzont 2020. Dotyczy to również wyzwania Smart, Green and Integrated Transport. Poniżej aktualne dat otwarcia i zamknięcia konkursów jedno i dwuetapowych dla poszczególnych tematów:

Tematy: MG.1.8 (RIA), MG.1.9, MG.1.10, MG.9.1, MG.9.5 (konkurs jednoetapowy)
Ogłoszenie: 10.12.2014 r.
Termin składania projektów: 23.04.2015 r.; godzina 17:00 czasu brukselskiego

Tematy: MG.1.2, MG.3.6 (RIA), MG.4.3, MG.5.4, MG.5.5 (IA), MG.6.3, MG.8.4 (RIA lub IA) (konkurs dwuetapowy)
Ogłoszenie: 10.12.2014 r.
Termin składania projektów: pierwszy etap 23.04.2015 r., godz. 17:00 czasu brukselskiego; drugi etap 15.10.2015 r. godz. 17:00 czasu brukselskiego

Tematy: MG.3.6 (CSA), MG.5.5 (CSA), MG.8.3, MG.8.4 (CSA) (konkurs jednoetapowy)
Ogłoszenie: 24.06.2015 r.
Termin składania projektów: 15.10.2015 r. godz. 17:00 czasu brukselskiego

Aktualne Programy Pracy znajdują się na Participant Portal. Dla obszaru Transport, w TYM MIEJSCU.

Konsorcjum projektu ETNA Plus, skupiające przedstawicieli europejskiej sieci punktów kontaktowych obszaru Smart, Green and Integrated Transport, informuje o szkoleniu dla potencjalnych koordynatorów projektów z krajów EU13.

Celem szkolenia jest stymulowanie podmiotów z nowych krajów członkowskich UE do aktywnego uczestnictwa i koordynacji projektów badawczych w obszarze transportu w programie Horyzont 2020. W programie przewidziano szerokie podejście do problematyki przygotowywania i realizacji projektów.

Szkolenie odbędzie się 14 listopada 2014 roku w Bratysławie.

Szczegółowe informacje, w tym procedura naboru uczestników, dostępne są na stronie: http://www.transport-ncps.net/services/etna-academy.html

Organizatorzy szkolenia przewidzieli możliwość refinansowania kosztów podróży koordynatorów w kwocie do 500 euro.