PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

marta.krutel@kpk.gov.pl

Konfederacja Lewiatan w ramach Akademii Lewiatana zaprasza na seminarium pt. „Ulga na działalność badawczo-rozwojową – praktyczne aspekty”. Spotkanie odbędzie się 12 września 2017 r. w Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3.

Celem szkolenia jest m.in.:

 • nauczenie uczestników przeprowadzania oceny czy działania prowadzone w ich firmach kwalifikują się do skorzystania z ulgi B+R
 • przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • wskazanie korzyści związanych z implementacją ulgi B+R oraz pokazanie sposobów na ich maksymalizację
 • wskazanie problemów i ryzyk związanych z implementacją ulgi
 • zaprezentowanie najnowszej praktyki organów podatkowych w kontekście stosowania przepisów dotyczących ulgi B+R

Korzyścią z udziału w seminarium jest zdobycie wiedzy oraz poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

 • zasad funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • identyfikacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową i zasad ich kalkulacji
 • obowiązków ewidencyjno-dokumentacyjnych związanych z korzystaniem z ulgi
 • praktycznego zastosowania ulgi oraz pojawiających się problemów i wątpliwości na podstawie najciekawszych stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych

Seminarium skierowane jest do:

 • Właścicieli przedsiębiorstw
 • członków zarządów
 • dyrektorów finansowych
 • głównych księgowych

 

Rejestracja na stronie Konfederacji Lewiatan. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 września br.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie z zakresu wykorzystania Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego. Spotkanie odbędzie się 20 lipca 2017 r. w Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania Łukasz Sienkiewicz, adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

20170720_POWER NKL_program i zaproszenie

Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) jest pierwszą tego typu aplikacją w pełni dostosowaną do potrzeb polskiego rynku, która umożliwia faktyczny pomiar wartości zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Pozwala na gromadzenie danych i ich interpretację, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.

Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji i formularz do rejestracji na stronie wydarzenia.

 

kapital-ludzki-grafika1200x628_v2