PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

magdalena.glogowska@kpk.gov.pl

30 marca o godz. 12.00 odbędzie się webinarium poświęcone naborowi wniosków do międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców.

Podczas webinarium zostaną przekazane informacje na temat składania i oceny wniosków oraz procedur finansowania projektów.

Informacje na temat konkursu:

na stronie NCBR

na stronie ERA-MIN2

 

eramin

 

GeoProhaus Ltd is focused on obtaining spatio-temporal data in four-dimensional model with use of state of the art methods and processing that data into information needed by a client with use of specialized tools, knowledge and people’s experience. GeoProhaus Ltd is looking for project consortium to join in currently open Horizon2020 calls.

More information and partner offer: GeoProhaus in brief

Komisja Europejska wybrała 23 projekty w ramach wyzwania społecznego Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce, które otrzymają około 184 mln euro w ramach programu Horyzont 2020.

Projekty te zostały wybrane spośród 56 wniosków, które zostały złożone 6 września 2016 do drugiego etapu konkursu 2016. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umów o dotacje, realizacja projektów rozpocznie się w czerwcu 2017 r.

Wśród beneficjentów znalazło się ponad 20 polskich instytucji. Są to: instytuty naukowe, uczelnie, przedsiębiorstwa i miasta. Gratulujemy!

Informacje o konkursach oraz mapa projektów są dostępne na stronie internetowej EASME.

evaluation-results-2016-2-stages

Hiszpański koordynator konsorcjum projektu FUEN-Lab poszukuje polskich miast do udziału w projekcie.

Celem projektu FUEN-Lab jest realizacja pilotażowych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w zakresie zielonej infrastruktury, energii, ochrony klimatu, gospodarki wodnej, etc.

Więcej informacji na temat projektu oraz dane kontaktowe koordynatora: Fuenlabrada SCC2 proposal ABSTRACT (2)

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus na międzynarodowe projekty badawcze, organizowanym przez europejską sieć JPI Urban Europe oraz światową organizację Belmont Forum.

Konkurs jest odpowiedzią na wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem jest wypracowanie innowacyjnych, trwałych, interdyscyplinarnych rozwiązań tych problemów w miastach.

Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia:

 • Robust Knowledge, Indicators and Assessments,
 • Multi-level Governance and Management,
 • Managing Strategies and Solutions.

Nabór wniosków wstępnych upływa 15 marca 2017 r. godz. 19:00.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Poznań i Wrocław odniosły sukces w programie Horyzont 2020. Oba miasta biorą udział w dwóch projektach finansowanych w ramach tego programu. W  konkursie SCC-02-2016-2017 Demonstrating innovative nature-based solutions in cities Komisja Europejska wybrała do dofinansowania cztery innowacyjne projekty.

Polskim innowacyjnym miastom gratulujemy!

Więcej informacji na temat projektów znajduje się na stronach internetowych Poznania i Wrocławia.

8 grudnia w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny „Innovation with Nature and Culture” poświęcony konkursom:

Wydarzeniu będzie towarzyszyć spotkanie brokerskie współorganizowane przez partnerów projektu NCPs CaRE. Spotkanie brokerskie to doskonała okazja, aby bezpośrednio porozmawiać z potencjalnymi partnerami w projektach.

Program oraz rejestracja udziału w dniu informacyjnym i spotkaniu brokerskim jest dostępna na stronie internetowej wydarzenia. Rejestracja jest otwarta do 21 listopada.

living_labs-infographic

Pierwsza edycja „Raw Materials Week” będzie okazją do spotkania i debaty środowisk zaangażowanych w badania i innowacje w dziedzinie surowców. Organizowany przez Komisję Europejską w Brukseli  „Tydzień surowców” rozpocznie się w poniedziałek 28 listopada a zakończy w piątek 2 grudnia.

_getimage.cfm

W ramach „Tygodnia surowców” zaplanowano następujące wydarzenia:

29 listopada

 • „6th EU-US-Japan Trilateral Conference on Critical Raw Materials” (on invitation only)

30 listopada

 • „Education and training as a vehicle to improve competitiveness  and business creation” co-organized with the EIT Raw Materials
 • „Horizon 2020, EIT Raw Materials and ERA-MIN 2 Information and Brokerage event”

1 grudnia  

 • „4th annual High-Level Conference of the European Innovation Partnership on Raw Materials”

Rejestracja jest otwarta: formularz

8 listopada zostaną otwarte nowe konkursy w obszarze „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” w programie Horyzont 2020.

Tematyka konkursów obejmuje działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywną gospodarkę zasobami oraz surowce. Przewidziano także specjalny konkurs dotyczący dziedzictwa kulturowego jako katalizatora zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat konkursów, terminów składania wniosków oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z naszymi ekspertami.

Są jeszcze wolne miejsca na dzień informacyjny obszarów Środowisko i Energia w programie Horyzont 2020.

Spotkanie odbędzie się 18 października br. i jest organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) oraz Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej (RPK).

Istotne informacje o programie Horyzont 2020 przedstawią eksperci KPK i RPK. O zbliżających się konkursach w Środowisku będzie mówił dr Marcin Sadowski z Komisji Europejskiej.

Szczegółowy program wydarzenia jest na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego przy Politechnice Śląskiej.

Zapraszamy!

 

Już po raz kolejny Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) organizuje polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne pt. „Sieci Ochrony Środowiska – innowacyjne projekty na przyszłość” na swoim stoisku na Targach POL ECO SYSTEM. Polskim partnerem tych rozmów jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Rozmowy kooperacyjne prowadzone będą na stoisku BMBF przez cały okres trwania Targów POL ECO SYSTEM 2016 w Poznaniu, w dniach 11– 14 października 2016 r.

Udział w rozmowach jest bezpłatny i daje możliwość nawiązania kontaktów z czołowymi niemieckimi jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami.

Zachęcamy do zarezerwowania czasu w tym terminie.

baner_pes_2-002

smartKongres SMART – Inteligentne Miasta to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz ważnych wydarzeń poświęconych tematyce inteligentnych rozwiązań dla miast i regionów. Wszystko za sprawą interesującego programu, podejmowania aktualnych i ważnych dla samorządu, i nie tylko, kwestii związanych ze smart cities, cenionych ekspertów oraz znamienitych gości.

W Kongresie SMART biorą udział również eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, którzy przedstawiają możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie środowiska, energii, transportu oraz ICT z programu Horyzont 2020.

Inauguracja Kongresu miała miejsce w Płocku 4 kwietnia b.r., a kolejne konferencje odbędą się:

 • we Wrocławiu (25 maja),
 • w Krakowie (22 czerwca)
 • w Poznaniu (8 września).

Więcej informacji o Kongresie SMART oraz rejestracja.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie Programu Pracy dla wyzwania Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce na lata 2018-2020.

Przygotowywany Program Pracy opierać się będzie na priorytetach polityki Unii Europejskiej oraz badaniach foresight.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią integralną część procesu przygotowywania programu i dają możliwość współuczestniczenia w jego tworzeniu.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz istotne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Znajduje się tam również formularz konsultacji wraz z objaśnieniami.

Konsultacje potrwają do 8 kwietnia br.

h2020_wp_2018-2020_1

 

 

Ukraińskie Centrum Badań i Technologii Przemysłu Metalurgicznego „Energostal” (SE „UkrRTC Energostal”) rozpoczęło przygotowanie wniosków projektowych do programu Horyzont 2020 i poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą.

Główne dziedziny działalności SE „UkrRTC Energostal” obejmują:

 • kompleksowe projektowanie przedsiębiorstw przemysłowych,
 • badania naukowe w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii i urządzeń dla hutnictwa,
 • tworzenie nowych i przebudowa istniejących przedsiębiorstw przemysłowych i hutniczych,
 • nowoczesne technologie, procesy produkcyjne i urządzenia w zakresie: oszczędzania energii, ochrony powietrza, ochrony wód, unieszkodliwiania i odzysku odpadów, monitoringu środowiska.

Więcej informacji: UkrRTC

8 marca br. upływa termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych w programie Horyzont 2020 w ramach wyzwania „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce”.

Pełna lista konkursów jest dostępna na Participant Portal.

Osoby zainteresowane konsultacjami przygotowywanego wniosku proszone są o kontakt mailowy: magdalena.glogowska@kpk.gov.pl

H2020-env-res-calendar-2016-17-01

European Innovation Partnership on Water (EIP Water) ogłosiło nabór członków do grupy sterującej.

Grupa sterująca będzie wspierała wspólne działania w zakresie gospodarki wodnej w obszarach rolnictwa, przemysłu, energii, rozwoju regionalnego itd. Informacje na temat roli grupy sterującej i jej składu w 2015 roku można znaleźć tutaj.

Od kandydatów do grupy sterującej oczekuje się zaangażowania na rzecz zwiększenia roli EIP Water oraz realnego wpływu na realizację rekomendacji grupy. W skład grupy sterującej wejdą przedstawiciele organizacji publicznych i prywatnych (komercyjnych i niekomercyjnych) działających w sektorze: środowisko, rolnictwo, obszary wiejskie, miejskie oraz organizacje związane z przemysłem.

Wnioski należny przesyłać do 31 stycznia 2016 r. Kryteria oceny i formularz aplikacyjny znajduje się na stronie EIP Water.
Zachęcamy Państwa do złożenia aplikacji.

eip_conference2016_full
Konferencja „How is water innovation succeeding in Europe?” zorganizowana przez EIP WATER (European Innovation Partnership on Water) odbędzie się 10 lutego 2016 r. w Leeuwarden w Holandii.

Celem konferencji jest wzmocnienie ogólnoeuropejskich działań podejmowanych na rzecz pobudzenia innowacji w sektorze wodnym oraz tworzenie możliwości dla dalszych innowacji wodnych w Europie i na całym świecie. Udział w niej jest bezpłatny, ale rejestracja jest wymagana i kończy się 31 stycznia br. Szczegóły na stronie EIP Water.

Ponadto informujemy, że 11 lutego odbędzie się również konferencja „Burmistrzowie i Woda”. Na stronie wydarzenia jest udostępniony formularz rejestracyjny.

Obie konferencje poprzedzą warsztaty poświęcone europejskiej pomocy dla zamówień innowacji w sektorze wodnym. Warsztaty odbędą się 9 lutego, więcej można przeczytać tutaj.

W dniach 17-18 lutego 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się V Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2016.

Forum jest ważnym miejscem promowania najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Jest też okazją do spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami techniki i technologii komunalnej.

W SOSEXPO 2016 udział wezmą przedstawiciele administracji samorządowej, administracji rządowej, instytucji publicznych, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytutów badawczo-naukowych a także zakładów gospodarujących odpadami oraz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

W trakcie V Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2016 zaplanowano prezentacje ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Będzie również możliwość bezpłatnych konsultacji dla wszystkich zainteresowanych udziałem w programie Horyzont 2020.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Miasto Eilat (Izrael) poszukuje konsorcjum lub jednostek chętnych do utworzenia konsorcjum w konkursie SCC-01-2016, SCC-02-2016.

Więcej informacji: Eilat Municipality is looking to join a consortium for SCC.

Kontakt:

Ms. Lior Ben Artzi – Gershon

Head of sector Environment

Energy ISERD: The Israel-Europe R&D Directorate

Tel: +972-3-5118182

Fax: +972-3-5170020,

lior@iserd.org.il

www.iserd.org.il

logocare_111Poszukiwanie odpowiedniego partnera do projektu w Horyzoncie 2020 może być teraz łatwiejsze.

W ramach projektu “NCPs CaRE” utworzono narzędzie wspierające poszukiwanie partnerów oraz możliwości współpracy w otwartych konkursach dotyczących obszaru „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce”.

Narzędzie to wspiera potencjalnych wnioskodawców w budowaniu konsorcjum projektowego. Na stronie internetowej o http://partnersearch.ncps-care.eu/  znajdą Państwo informacje na temat rejestracji, zgłaszania oraz wyszukiwania ofert współpracy.

Więcej pożytecznych informacji można znaleźć na stronie projektu “NCPs CaRE”.