PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Cze 2017 >>
PWŚCPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Polecane wydarzenia H2020

maria.smietanka@kpk.gov.pl

c energy logo 4W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW) zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez europejską sieć Krajowych Punktów Kontaktowych.

Warsztaty ENERGY in HORIZON 2020: remaining opportunities for 2017 and introduction to the 2018-2020 Work Programme odbędą się 22 czerwca w godzinach 9:00 – 14:00 w Brukseli (Chaussée de Charleroi 112). Udział w warsztatach jest bezpłatny, konieczna jest rejestracja poprzez stronę.

Więcej informacji o wydarzeniu, wraz ze szczegółowym programem znajduje się pod linkiem.

 

logo

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi wydarzeniami odbywającymi się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW). Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji. Do wyboru są zarówno sesje konferencyjne, wystawy jak i spotkania służące nawiązywaniu kontaktów.

 

 

banner_originalSzczególnie polecamy spotkanie brokerskie: E²Tech4Cities “Energy and Efficiency Technologies for Cities” 2017. Już 100 uczestników z kilkudziesięciu krajów zarejestrowało się by nawiązywać kontakty, dzielić się pomysłami i szukać partnerów do przyszłych projektów. Państwo możecie być kolejni!

Już od 11 maja rozpoczyna się nabór wniosków konkursowych do programu Horyzont2020 w obszarze energetyki niskoemisyjnej – COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY.  Wnioski można składać do 7 września br.

Otwarte tematy konkursowe to tematy na wnioski typu Innovation Actions (IA), a więc projekty na rozwiązania o wysokim poziomie gotowości technologicznej, znajdujące się już blisko rynku, możliwe do szybkiego wdrożenia. Projekty nastawione są na budowanie i testowanie prototypów, pilotaże, instalacje demonstracyjne.

Organizacje non profit (jednostki naukowe, jednostki samorządowe, uczelnie itp.) otrzymują finansowanie w wysokości 100% kosztów, przedsiębiorstwa otrzymają finansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Obszar energetyki niskoemisyjnej obejmuje szereg kwestii związanych ze zintegrowanym podejściem do systemu energetycznego, odnawialnymi źródłami energii, dekarbonizacją paliw kopalnych, społecznymi i ekonomicznymi kwestiami związanymi z systemami energetycznymi.

Otwierane 11 maja konkursy oferują szeroki zakres tematów z dziedziny odnawialnych źródeł energii:

 1. Reducing the cost of PV electricity LCE-10-2017 – temat nakierowany na obniżanie kosztów elektryczności uzyskiwanej z fotowoltaiki. W ostatnich latach projekty koncentrowały się na samych ogniwach fotowoltaicznych, tutaj natomiast komisja oczekuje optymalizacji całych modułów, wydłużenia cyklu życia, odpowiedniej konfiguracji całego systemu. Ma to prowadzić do znaczącej redukcji kosztu energii elektrycznej. Dofinansowanie do jednego projektu przewidziane jest w wysokości 7 – 10 mln euro.
 2. Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants LCE-11-2017 – celem tego tematu jest demonstracja efektywnych kosztowo rozwiązań w elektrowniach wykorzystujących skoncentrowaną energię słoneczną. Rozwiązania te mają prowadzić do znaczącej redukcji zapotrzebowania na wodę tego typu zakładu, a testowane powinny być w obszarach o dużym nasłonecznieniu. Konsorcja powinny zaproponować projekty o budżecie 10 – 12 mln euro. Ważnym aspektem jest zaangażowanie lokalnej społeczności i kwestie związane ze społeczną akceptacją.
 3. Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes LCE-12-2017 – projekty powinny być nastawione na demonstrację mniej skomplikowanych i tańszych rozwiązań, które podniosą udział energetyki słonecznej w procesach przemysłowych. Rozwiązania powinny dać się w łatwy sposób zastosować w istniejących już zakładach przemysłowych. Na jeden projekt przewidziano 5 – 8 mln euro dofinansowania.
 4. Demonstration of large >10MW wind turbine LCE-14-2017 – wyzwaniem w tym projekcie jest konstrukcja i demonstracja w pełnej skali dużej turbiny wiatrowej. Na jeden projekt przewidziana jest bardzo wysoka kwota: aż 20 – 25 mln euro dofinansowania. Bardzo ważne są kwestie kosztów energii, logistyki, a także zaangażowania lokalnych społeczności. Rozwiązania powinny osiągnąć 7. poziom gotowości technologicznej (TRL) pod koniec projektu.
 5. 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment LCE-16-2017 – wyzwaniem jest rozwój i demonstracja nowych, zaawansowanych narzędzi bazujących na pierwszych doświadczeniach z energią fal i pływów. Przewidziane jest dofinansowanie w granicach 5 – 7 mln euro na doprowadzenie rozwiązań do 6. poziomu gotowości technologicznej (TRL). Działania powinny uwzględniać analizy ekonomiczne, modele biznesowe, istotna jest także ocena prawnych i instytucjonalnych barier mogących hamować rozwój tego typu rozwiązań.
 6. Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings LCE-17-2017 – w ramach projektu powinny zostać rozwinięte (do 7. poziomu gotowości technologicznej) systemy geotermalne możliwe do zastosowania w istniejących budynkach (także zabytkowych). Należy wziąć pod uwagę trudności związane z odwiertami w obszarze zabudowanym. Komisja planuje dofinansowanie w wysokości 5 – 8 mln euro na projekt. Należy zademonstrować rozwiązania geotermalne jako konkurencyjne kosztowo źródła ogrzewania/chłodzenia istniejących budynków. Sugerowane jest wzięcie pod uwagę synergii z wcześniejszymi tematami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach EE-10-2016 i EE-11-2016.
 7. EGS in different geological conditions LCE-18-2017 – temat nastawiony na testowanie zaawansowanych systemów geotermalnych w różnych warunkach geologicznych. Konsorcja dysponując dofinansowaniem 6 – 10 mln euro powinny osiągnąć 7. poziom gotowości technologicznej w ramach projektu i zaproponować atrakcyjne ekonomiczne rozwiązania.
 8. Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways LCE-19-2016-2017 – projekty powinny poradzić sobie z ważną kwestią, jaką jest dywersyfikacja surowców do produkcji biopaliw. Konsorcja powinny wykorzystać technologie, które osiągnęły już 5.-6. poziom gotowości technologicznej (TRL) i doprowadzić ten poziom do 6.-7. w ramach projektu przeprowadzając demonstracje przemysłowe. Aspekty zdrowotne, środowiskowe i ekonomiczne mają zostać wzięte pod uwagę. Należy skupić się na biopaliwach z biomasy wodnej, z odpadów lub z gazów spalinowych z przemysłu. Jeden projekt może liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 – 15 mln euro.
 9. Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel LCE-20-2016-2017 – project związany z długofalową dekarbonizacją przemysłu lotniczego. Konsorcja powinny wykorzystać technologie, które osiągnęły już 5.-6. poziom gotowości technologicznej (TRL) i doprowadzić ten poziom do 6-7 w ramach projektu. Jeden projekt może liczyć na dofinansowanie w wysokości 5 – 10 mln euro. Niezbędne jest, aby powstające paliwo było w pełni zgodne z międzynarodowymi standardami, co pozwoli na wykorzystanie go w lotnictwie komercyjnym.

 

Zaproponowane tematy skierowane są do konsorcjów. Konsorcja powinny być złożone z minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów Unijnych bądź stowarzyszonych. W związku z tym, że projekty nastawione są na demonstrację rozwiązań konieczny jest udział w konsorcjach jednostek przemysłowych.

W każdym z tematów finansowanych będzie jedna lub dwie najlepsze propozycje złożone przez wnioskodawców.

 

Nabór konkursowy 11.05.2017 – 07.09.2017
Numer tematu Temat
LCE-10-2017 Reducing the cost of PV electricity
LCE-11-2017 Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants
LCE-12-2017 Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes
LCE-14-2017 Demonstration of large >10MW wind turbine
LCE-16-2017 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment
LCE-17-2017 Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings
LCE-18-2017 EGS in different geological conditions
LCE-19-2016-2017 Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways
LCE-20-2016-2017 Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel

Firma CIM-mes Projekt sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących efektywności energetycznej w procesach przemysłowych.

Warsztaty odbędą się 24 maja w Krakowie. Zainteresowanych zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z p. Krzysztofem Grabowieckim – k.grabowiecki@cim-mes.com.pl. Warsztaty skierowane są w głównej mierze do przemysłu metalurgicznego, cementowego, szklarskiego.

W procesach przemysłowych często powstaje ciepło odpadowe tracone w gazach wylotowych. Gazy wylotowe stanowią niskotemperaturowe źródło ciepła i jego wykorzystanie wymaga dedykowanych rozwiązań CHP (kogeneracja energii elektrycznej i ciepła) np. przy wykorzystaniu Organicznego Cyklu Rankine’a. Część odzyskanej energii cieplnej jest przetworzona na energię elektryczną która może być wykorzystana dla celów przemysłowych i komunalnych; część odzyskanego ciepła może zasilać sieci ciepłownicze.

Przykładem może być wykorzystanie ciepła gazów uwalnianych przy wytopie stali w piecu elektrycznym wg schematu jak niżej.

cimmes

 

Efekty ekonomiczne odzysku energii traconej uzyskiwane są poprzez obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej przez zakład przemysłowy oraz opcjonalnie w formie dochodu z dostarczania ciepła do sieci miejskiej. Efektem ekologicznym jest obniżenie emisji CO2 oraz zmniejszenie wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii. Efektem fiskalnym jest uzyskanie tzw. Białego certyfikatu.

Proponowane rozwiązanie technologiczne wymaga uzupełnienia instalacji procesowej o odpowiednie komponenty wraz z systemem sterowania.

W modelu biznesowym inwestycji możliwe jest wykorzystywanie środków finansowych będących w dyspozycji krajowych i zagranicznych agend wspomagających działania innowacyjne zarówno w postaci grantów na badania jak i nisko oprocentowanego kapitału dedykowanego dla rozwiązań pro ekologicznych.

Warsztaty będą poświęcone syntetycznemu omówieniu w/w zagadnień zarówno w sferze technicznej jak i ekonomicznej.

Planowane są prezentacje dotyczące technicznych aspektów zagadnienia oraz możliwości pozyskania finansowania na projekty tego typu w przyszłości. Prezenterami będą przedstawiciele firmy CIM-mes Projekt sp. z o.o., Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz stalowni ORI MARTIN.

Jest to okazja do zawiązania przyszłego konsorcjum projektowego w ramach zagadnień efektywności energetycznej.

Wstępny Program:

 1. Wprowadzenie do tematyki (koncepcja projektu PITAGORAS w temacie kierunkowym Large Scale Systems for urban area heating and/or cooling supply )
 2. Zagadnienia odzysku ciepła odpadowego dla wybranych gałęzi przemysłu
 3. Koncepcja wykorzystania ORC dla źródeł niskotemperaturowych
 4. Koncepcja techniczna wykorzystania ORC na przykładzie stalowni
 5. Efekty wdrożenia technologii w stalowni ORI MARTIN (Brescia, Wlochy) – aspekty techniczne i ekonomiczne
 6. Wsparcie finansowania wdrożenia – projekty europejskie – Program Horyzont2020
 7. Wsparcie finansowania wdrożenia ze środków krajowych
 8. Spotkania nieformalne

 

Warsztaty będą trwały ok. 5 godzin (10:00 – 15:00), dokładne godziny i dane adresowe zostaną podane zakwalifikowanym uczestnikom.

 

Upubliczniona wiedza została pozyskana w ramach projektu PITAGORAS finansowanego ze środków wspólnotowych w ramach 7. Programu Ramowego UE. Udział w projekcie firmy CIM-mes Projekt był także dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

energy-1616966_960_720Rozpoczyna się nabór wniosków konkursowych do programu Horyzont 2020 w obszarze efektywności energetycznej. Wnioski można składać do 7 czerwca bieżącego roku.

Otwarte tematy konkursowe dotyczą wniosków typu Coordination and Support Actions (CSA), a więc działań wspierających i koordynujących. Projekty tego typu nie są projektami badawczymi, a ich celem może być tworzenie wspólnych standardów i dobrych praktyk, upowszechnianie wiedzy, tworzenie założeń legislacyjnych czy nowych inicjatyw międzynarodowych.

Wszyscy partnerzy w tego typu projektach otrzymują finansowanie w wysokości 100% kosztów.

Kwestie efektywność energetycznej są w opinii Komisji Europejskiej kluczowe, bo najczystsza i najtańsza jest energia, której nie musimy produkować, czyli właśnie oszczędności generowane dzięki większej efektywności.

Obszar efektywności energetycznej obejmuje szereg kwestii związanych z:

 • ogrzewaniem i chłodzeniem – obniżanie kosztów, zmniejszanie zapotrzebowania, lokalne zrównoważone i odnawialne źródła energii;
 • angażowaniem konsumentów w zrównoważone zużycie energii – zrozumienie przez konsumentów problemu, wpływ na zachowania konsumentów, aktywacja konsumentów;
 • efektywnością energetyczną budynków – eliminacja barier ograniczających efektywność energetyczną budynków;
 • przemysłem, usługami i produktami – likwidacja technologicznych i pozatechnologicznych barier w celu podnoszenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw;
 • innowacyjnym finansowaniem inwestycji w obszarze efektywności energetycznej – likwidowanie luki między fundatorami projektów, a projektami.

Otwierane 19 stycznia konkursy oferują szeroki zakres tematów, z każdej z pięciu wymienionych powyżej dziedzin.

W tematyce ogrzewania i chłodzenia istnieje możliwość zajęcia się nieefektywnymi sieciami ciepłowniczymi (EE-02-2017, Improving the performance of inefficient district heating networks). W ramach tego tematu należy stworzyć konsorcjum, w którym znajdą się właściciele sieci ciepłowniczych, zarządcy budynków, stowarzyszenia konsumenckie, czy inne bezpośrednio zaangażowane instytucje. Konsorcja, dysponując budżetem 1 – 2 mln euro, powinny proponować stworzenie modeli biznesowych, finansowych czy organizacyjnych. W ramach projektu należy wypracować konkretne regionalne lub narodowe plany modernizacji sieci ciepłowniczych. Oczekiwane są rozwiązania, które mogłyby być łatwo replikowalne, pozwalały na oszczędność energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału OZE i ciepła odpadowego.

W ramach angażowania konsumentów proponowane są dwa tematy – EE-06-2016-2017 Engaging private consumers towards sustainable energy oraz EE-09-2016-2017 Engaging and activating public authorities. Pierwszy z tematów zakłada opracowanie innowacyjnych działań motywujących odbiorców do zmiany zachowań w celu zmniejszenia zużycia energii w budynkach, urządzeniach czy systemach grzewczych lub chłodzących. Działania powinny być skierowane do konkretnej, określonej grupy odbiorców, angażować organizacje konsumenckie i obejmować swoim zasięgiem różne części Europy. W ramach budżetu 1 – 2 mln euro konsorcja powinny zająć się jednym (lub więcej) z zagadnień: wspomaganie konsumentów aby stali się prosumentami; zwalczanie ubóstwa energetycznego; szersze wdrażanie inteligentnych rozwiązań informatycznych, dostarczających informacji o kosztach i poziomie efektywności; ułatwienie konsumentom zrozumienia rachunków za energię; poprawa jakości decyzji zakupowych konsumentów, bez zmniejszania ich komfortu, a z korzyścią dla środowiska. Drugi z tematów zakłada natomiast działania mające na celu angażowanie władz publicznych, czy też wzajemne uczenie się od siebie podmiotów publicznych w zakresie zachowań i dobrych praktyk mających na celu oszczędzanie energii. Dysponując 1 – 2 mln budżetu należy stworzyć wspólne polityki i strategie w zakresie zarządzania energią, nawiązać relacje międzynarodowe, wdrożyć zintegrowane plany czy uzyskać nowe certyfikaty.

Efektywność energetyczna budynków jest przedmiotem dwóch tematów konkursowych: EE-11-2016-2017 Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings oraz EE-14-2016-2017 Construction skills. Pierwszy z tematów nakierowany jest na przezwyciężanie różnego typu barier rynkowych przeszkadzających w modernizacji budynków oraz promowanie głębokiej renowacji. Budżet 1 – 2 mln euro powinien, zdaniem Komisji Europejskiej, umożliwić konsorcjom realizację kilku z wymienionych zagadnień: wsparcie dla konsumentów (użytkowników końcowych); propozycje dostępnych cenowo rozwiązań w zakresie głębokiej renowacji; redukcja kosztów dzięki propozycjom masowym, skierowanym do dużych grup odbiorców; nowe modele biznesowe i wsparcie obecnych mechanizmów finansowych; podnoszenie jakości systemów certyfikacji i znakowania; wspieranie implementacji mapy drogowej EED/EPBD. Drugi temat, EE-14-2016-2017, jest nakierowany na tworzenie schematów szkoleniowych, propozycji podnoszenia kwalifikacji w szeroko pojętej branży budowlanej. Konsorcja w ramach budżetu o wysokości 0,5 – 1 mln euro powinny proponować działania, które zwiększą liczbę wykwalifikowanych pracowników różnych szczebli – projektantów, architektów, inżynierów, kierowników budów, techników, instalatorów, pracowników fizycznych, ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Ogólnym celem ma być poprawa jakości remontów, ich przyspieszenie, a także zapewnienie lepszej współpracy między poszczególnymi zawodami.

Kwestie związane z efektywnością energetyczną w przemyśle i usługach mogą być analizowane w ramach trzech tematów: EE-15-2017 Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services, EE-16-2016-2017 Effective implementation of EU product efficiency legislation, EE-18-2017 Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services. Pierwszy z tematów zwraca uwagę na problem zdolności do rzeczywistej realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej w przemyśle i usługach. Komisja Europejska oczekuje programów szkoleniowych wzmacniających korporacyjną politykę w zakresie efektywności energetycznej oraz poprawę kultury energetycznej (na wszystkich szczeblach – od zarządów firm do szeregowych pracowników). Projekty mogą także budować potencjał audytorów energetycznych, aby kładli większy nacisk na kwestie świadomych decyzji pozwalających na większe oszczędności energii. W drugim temacie mowa o skutecznym wdrażaniu prawodawstwa UE w zakresie wydajności produktu. Sama dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu (Ecodesign, dyrektywa 2009/125/EC) dla produktów związanych z energią powinna w 2020 roku przynieść oszczędności w wysokości 600 TWh elektryczności oraz 600 TWh ciepła. Wnioski w tym temacie powinny skupić się na budowaniu koncepcji monitorowania, weryfikacji i egzekwowania polityki UE. Projekty nie powinny proponować działań, które są pod nadzorem państw członkowskich, lecz stanowić europejską wartość dodaną. W konsorcjach konieczne są organy nadzoru rynku (minimum jedna organizacja z każdego obecnego w konsorcjum kraju). Ostatni temat zakłada poprawę efektywności energetycznej w parkach przemysłowych dzięki współpracy pomiędzy podmiotami i wzajemnym usługom energetycznym. Parki przemysłowe odgrywają ważną rolę w gospodarce europejskiej i poprawa ich efektywności energetycznej dużym wyzwaniem. Optymalizacja wydajności energetycznej może zostać osiągnięta poprzez stymulowanie i ułatwianie współpracy energetycznej między przedsiębiorstwami. Jednakże, istnieje wiele barier, które utrudniają rozwój współpracy energetycznej z sąsiednich firm. Bariery te są głównie organizacyjne, finansowe, prawne, społeczne i techniczne. Proponowane projekty powinny poprawić efektywność energetyczną parków przemysłowych (lub sąsiednich firm) poprzez uwolnienie potencjału rynku dla współpracy energetycznej oraz uwzajemnionych wysokiej jakości usług energetycznych. Na jeden projekt w każdym z trzech tematów przewiduje się budżet 1 – 2 mln euro.

Ostatnia kwestia związana z finansowaniem w obszarze efektywności energetycznej także daje potencjalnym beneficjentom możliwość składania wniosków w 3 tematach: EE-22-2016-2017 Project Development Assistance, EE-23-2017 Innovative financing schemes oraz EE-24-2016-2017 Making the energy efficiency market investible. Pierwszy temat ma na celu pomoc w rozwijaniu projektów w obszarze efektywności energetycznej. Skierowany jest zarówno do prywatnych i publicznych jednostek. Działania w projekcie mają mieć na celu budowanie wiedzy ekonomicznej, prawnej i technicznej potrzebnej do rozpoczęcia inwestycji. Projekty powinny wspierać inwestycje od 7,5 do 50 mln euro. Wspierane inwestycje powinny zacząć się przed końcem projektu. Wnioski mogą dotyczyć na przykład inwestycji w obszarach: budynki, oświetlenie uliczne, efektywność energetyczna w transporcie miejskim, remonty sieci ciepłowniczych. Na jeden projekt przewidziano od 0,5 – 1,5 mln euro. Temat EE-23-2017 mówi o innowacyjnych schematach finansowania. Wnioski powinny dotyczyć rozwoju lub replikacji takich systemów. Konsorcja powinny proponować badanie możliwych kierunków wspierania finansowania efektywności energetycznej poprzez innowacyjne instrumenty, analizę wpływu istniejących instrumentów finansowych oraz wymagania dotyczące ich działania w większej skali. Na projekt przewidziany jest budżet w wysokości 1 – 2 mln euro. Trzeci temat dotyczy problemu inwestycji na rynku efektywności energetycznej. Budżet 1 – 1,5 mln euro powinien pozwolić konsorcjom na analizy jednego lub więcej zagadnień z podanych: rozwój, demonstracja i promowanie ram w zakresie standaryzacji i benchmarkingu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej; gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie na dużą skalę rzeczywistych wyników finansowych inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach, aby pokazać opłacalność takich inwestycji w praktyce; ukierunkowywanie inwestorów instytucjonalnych w stronę inwestycji w efektywność energetyczną.

Większość zaproponowanych tematów skierowane jest do konsorcjów. Konsorcja powinny być złożone z minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów Unijnych bądź stowarzyszonych. W dwóch tematach: dotyczącym efektywności energetycznej w budynkach – EE-14-2016-2017 Construction skills oraz innowacyjnego finansowania – EE-22-2016-2017 Project Development Assistance istnieje możliwość składania wniosków projektowych i ubiegania się o finansowanie przez pojedyncze instytucje.

W każdym z tematów finansowanych będzie kilka najlepszych propozycji złożonych przez wnioskodawców.

Nabór konkursowy 19.01.2017 – 07.06.2017
Numer tematu Temat
EE-02-2017 Improving the performance of inefficient district heating networks
EE-06-2016-2017 Engaging private consumers towards sustainable energy
EE-09-2016-2017 Engaging and activating public authorities
EE-11-2016-2017 Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings
EE-14-2016-2017 Construction skills
EE-15-2017 Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services
EE-16-2016-2017 Effective implementation of EU product efficiency legislation
EE-18-2017 Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services
EE-22-2016-2017 Project Development Assistance
EE-23-2017 Innovative financing schemes
EE-24-2016-2017 Making the energy efficiency market investible

 

image2624

Ukraiński Gas Institute of National Academy of Sciences jest wiodącą w kraju jednostką w zakresie metalurgii, kogeneracji, ekologii przemysłowej,fizyki i chemii nanomateriałów węglowych, energetyki, modelowania procesów spalania czy technologii plazmy. Instytut chciałby zaangażować się w projekty programu Horyzont 2020 i szuka partnerów do konsorcjum wśród organizacji zajmujących się podobną tematyką.

Projekty, w których Instytut chciałby uczestniczyć i szerszy opis możliwości Instytutu w każdym z proponowanych projektów znajdą Państwo tu: https://cordis.europa.eu/partners/web/ingaskiev/partnership-requests.

Zachęcamy do współpracy!

Mostostal Warszawa S.A. zaprasza serdecznie na warsztaty organizowane w ramach projektu MERITS z 7. Programu Ramowego EU.

Warsztaty odbędą się 5 kwietnia w siedzibie głównej firmy – ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa – w godzinach 13:30 -  18:00.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o magazynowaniu energii, zapotrzebowaniu na energię w budynkach, a także zapoznać się w praktyce ze stworzonym w ramach projektu urządzeniem demonstracyjnym.

Zaproszenie i agenda: 2016.04.05 MERITS workshop invitation

 

 

8 grudnia 2015 r. zostały otwarte nowe konkursy w obszarze „Bezpieczna, czysta i efektywna energia”.

Komisja Europejska zaproponowała przekrojowy temat konkursowy w zagadnieniach Smart Cities: SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects.

Otwarte zostały także tematy konkursowe związane z zagadnieniami „COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY”:

 1. LCE-01-2016-2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and energy system integration with increasing share of renewables: distribution network.
 2. LCE-02-2016: Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system.
 3. LCE-03-2016: Support to R&I strategy for smart grid and storage.
 4. LCE-26-2016: Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences.
 5. LCE-32-2016: European Platform for energy-related Social Sciences and Humanities research.
 6. LCE-33-2016: European Common Research and Innovation Agendas (ECRIAs) in support of the implementation of the SET Action Plan
 7. LCE-34-2016: Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions.

Nabór wniosków do 5 kwietnia 2016 r. (godz. 17:00).

 

 

Organizacja z Austrii:  SYNYO GmbH jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z jednostkami z Polski.

SYNYO GmbH zajmuje się przetwarzaniem danych, tworzeniem software, badaniami interdyscyplinarnymi.

Więcej informacji o firmie, jej działalności i projektach poniżej :

SYNYO H2020 Secure Clean and Efficient Energy

Osoba do kontaktu:
DR. PETER LEITNER
Head of Research & Development

Phone: +43 1 99 620 11 7
Mobile: +43 699 18 940 007
Skype: peter.leitner_synyo
Email: peter.leitner@synyo.com

Komisja Europejska otworzyła kolejny konkurs w obszarze „Bezpieczna, czysta i efektywna energia”.

Do otwartych wcześniej konkursów w tym obszarze tematycznym dołączyły kolejne. Komisja Europejska zaproponowała 7 tematów konkursowych związanych z zagadnieniami „COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY:

 1. LCE-07-2016-2017 Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling
 2. LCE-08-2016-2017 Development of next generation biofuel technologies
 3. LCE-23-2016 International Cooperation with Mexico on geothermal energy
 4. LCE-24-2016 International Cooperation with South Korea on new generation high-efficiency capture processes
 5. LCE-25-2016 Utilisation of captured CO2 as feedstock for the process industry
 6. LCE-31-2016-2017 Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union
 7. LCE-36-2016 Support to the energy stakeholders to contribute to the SET-Plan.

Nabór wniosków zakończy się 16 lutego 2016 r. (godz. 17:00).

 

15 października 2015 r. otwarte zostały nowe konkursy w obszarze „Bezpieczna, czysta i efektywna energia”.

Komisja Europejska zaproponowała 7 tematów konkursowych związanych z efektywnością energetyczną:

 1. EE-03-2016: Standardized installation packages integrating renewable and energy efficiency solutions for heating, cooling and/or hot water preparation.
 2. EE-04-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy.
 3. EE-05-2016: Models and tools for heating and cooling mapping and planning.
 4. EE-07-2016-2017: Behavioral change toward energy efficiency through ICT.
 5. EE-08-2016: Socio-economic research on consumer’s behavior related to energy efficiency.
 6. EE-10-2016: Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings through Public Private Partnership (EeB PPP).
 7. EE-17-2016-2017: Valorization of waste heat in industrial systems (SPIRE PPP).

Nabór wniosków zakończy się 21 stycznia 2016 r. (godz. 17:00).

Komisja Europejska zaproponowała też 7 tematów konkursowych związanych z zagadnieniami „COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY:

 1. LCE-07-2016-2017 Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling
 2. LCE-08-2016-2017 Development of next generation biofuel technologies
 3. LCE-23-2016 International Cooperation with Mexico on geothermal energy
 4. LCE-24-2016 International Cooperation with South Korea on new generation high-efficiency capture processes
 5. LCE-25-2016 Utilisation of captured CO2 as feedstock for the process industry
 6. LCE-31-2016-2017 Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union
 7. LCE-36-2016 Support to the energy stakeholders to contribute to the SET-Plan.

Nabór wniosków zakończy się 16 lutego 2016 r. (godz. 17:00).