PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

malgorzata.krotki@kpk.gov.pl

Publikujemy materiały z dnia informacyjnego dotyczącego konkursów z zakresu nauk społecznych otwartych w ramach międzynarodowych projektów ERA-NET:

  • NORFACE DIAL: Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL)
  • ERA-NET Smart Urban Futures.

Spotkanie, które odbyło się 27 stycznia 2016 roku, zostało zorganizowane przez Narodowe Centrum Nauki przy współpracy Krajowego  Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Prezentacje z tego wydarzenia dostępne są tutaj.

27 października 2015 r. Komisja Europejska otworzyła cztery konkursy w obszarze tematycznym „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa”

W tym roku wnioski można składać jeszcze w dwóch terminach: 14 kwietnia oraz 24 maja. Każdy z tematów konkursowych ma tylko jeden termin składania wniosków.

Tematyka konkursów oraz terminy składania wniosków opisane są w Programie Pracy 2016-2017.

Osoby zainteresowane konsultacjami przygotowywanego wniosku proszone są o przesłanie wiadomości mailowej na adres: malgorzata.krotki@kpk.gov.pl.

29-30 października 2015 r. w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Trust: European Research Co-creating Resilient Societies”.

Tematem przewodnim dwudniowego wydarzenia była kwestia zaufania w Europie, która analizowana była pod wieloma względami. W trakcie wydarzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali zakres tematyczny konkursów zaplanowanych na lata 2016-2017 w obszarze „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa” (6 Wyzwanie społeczne) w programie Horyzont 2020.

Zarówno prezentacje, jaki i zapis video z obu dni dostępne są na stronie http://www.trust-conference.eu/en/index.php.

Organizatorami wydarzenia była Komisja Europejską (DG RTD) oraz Net4Society – międzynarodowa sieć Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarze 6 Wyzwania społecznego programu Horyzont 2020.

Z przyjemnością prezentujemy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją opracowania pt. „Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020„.

W dokumencie zebrano informacje na temat wszystkich tematów konkursowych z Programu Pracy 2016-2017 we wszystkich częściach programu Horyzont 2020, które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych.
W szczególności analizą objęte zostały następujące obszary programu Horyzont 2020:

  • wyzwania społeczne,
  • Wiodąca pozycja w przemyśle,
  • Doskonała baza naukowa,
  • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,
  • działania przekrojowe.

Opracowanie przygotowane zostało przy współpracy kilku partnerów projektu Net4Society – międzynarodowej sieci Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarze Wyzwania społecznego programu Horyzont 2020. Współautorkami publikacji są dwie ekspertki Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE: Małgorzata Krótki i Monika Zaremba.

Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo z przebiegu konferencji „Trust: European Research Co-creating Resilient Societies”, która odbywa się (29-30 października 2015 r.) w Brukseli.

Tematem przewodnim dwudniowego wydarzenia jest kwestia zaufania w Europie, która analizowana będzie pod wieloma względami. Dziś przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentują zakres tematyczny konkursów zaplanowanych na lata 2016-2017 w obszarze  „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa” (6 wyzwanie społeczne).

Organizatorami wydarzenia są Komisję Europejską (DG RTD) i Net4Society – międzynarodowa sieć Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarze 6 wyzwania społecznego programu Horyzont 2020.

Transmisja na żywo dostępna na stronie wydarzenia.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wdrażanie innowacji społecznych w Polsce”, która odbędzie się 29 października br. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest to już trzecia konferencja z cyklu „Innowacje społeczne w Polsce”. Jak informują organizatorzy – celami tegorocznej konferencji są – próba oceny dotychczasowego rozwoju innowacji społecznych w Polsce oraz poszukiwanie możliwości intensyfikacji dalszego ich rozwoju wraz ze wskazaniem dobrych praktyk.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-10-30

16 września 2015 r. (godz. 17:00) upływa termin składania wniosków w otwartych konkursach w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”.

Komisja Europejska zaproponowała 10 tematów konkursowych podzielonych na cztery grupy:
Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych (tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
1. Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej

Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
2. Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę
3. Platforma wymiany wiedzy
4. Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy
5. Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI)

Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
6. Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach badawczych
7. Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci

Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
8. Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych i Innowacji w środowisku przemysłowym
9. Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich oddziaływania/wpływu
10. Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z badań wykonanych w sposób rzetelny.

Pełna treść tematów konkursowych dostępna jest w Programie Pracy.

Fundacja Sciences Citoyennes opublikowała przewodnik dla organizacji pozarządowych zatytułowany „Why and how to participate in the European Research and Innovation Framework Programme Horizon 2020?

Publikacja ma dostarczyć organizacjom pozarządowym praktycznych informacji na temat udziału w programie Horyzont 2020, udzielanego w jego ramach wsparcia finansowego oraz pomoc, w jaki sposób mogą korzystać z Horyzontu 2020.

Dokument dostępny jest na tutaj.

Zapraszamy do lektury!

Specjalny raport Eurobarometru, oparty na dogłębnych badaniach tematycznych, ma dać odpowiedź, które obszary życia są najbardziej istotne dla obywateli Europy i które obszary nauki powinny być priorytetowe w ciągu najbliższych 15 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Na stronie Eurobarometru dostępne jest także streszczenie raportu.

 

Komisja Europejska opublikowała broszury dotyczące sfinansowanych projektów badawczych w zakresie Foresightu i SSH w 7PR:

– European Union Research in Foresight

– Europe as a global actor – European Socio-Economic Sciences and Humanities Research Projects under the Seventh Framework Programme (2007-2013).

Wybrane broszury dostępne są pod adresem: http://www.net4society.eu/public/reports.php

Dostępna jest już piąta edycja newslettera „ISSUES – The Voice of Socio-economic Sciences and Humanities in Europe„, w której można m.in. przeczytać:

.     Od pomysłu do ogłoszenia konkursu – ewolucja programów pracy w programie Horyzont 2020

.     wywiad z Peterem Dröllem (Komisja Europejska) na temat tworzenia Programów Pracy w ramach Wyzwania 6.

.     wywiad z Paulem Timmersem (Komisja Europejska) na temat ICT i Wyzwania 6.

.     Przyszłe potrzeby badawcze w obszarach „Inclusive Societies”, „Europe as a Global Actor” oraz „Sustainable Urban Dynamics”

.     Monitorowanie integracji nauk społeczno-ekonomicznych i humanistyczych w programie Horyzont 2020

.     przykład projektu sfinansowanego w ramach 7PR

.     polecane wydarzenia.

Zachęcamy do lektury.

 

Została opublikowana nowa wersja SSH Opportunities. W uzupełnionym dokumencie zebrana została informacja na temat wszystkich tematów konkursowych z Programu Pracy 2015 we wszystkich częściach programu Horyzont 2020, które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. Usunięto zaś z niego tematy konkursów otwartych w 2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującą wersją SSH Opportunities.

Działania w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych są finansowane nie tylko w ramach programu Horyzont 2020. Także poza nim można starać się o finansowanie. Przykładem są inicjatyw typu ERA-NET czy Joint Programming, w ramach których istnieją możliwości pozyskania funduszy na różnego rodzaju działania w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych (SSH).

Informacje na temat dostępne są na stronie międzynarodowej sieci NET4SOCIETY.

Obecnie, w ramach ERA-NET, otwarte są trzy konkursy, w których uwzględnione są zagadnienia związane z SSH:

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w międzynarodowym dniu informacyjnym i spotkaniu brokerskim, które odbędą się 26 lutego 2015 r. w Brukseli. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Spotkania dotyczyć będą aktualnie otwartego konkursu „Europe as a Global Actor” w ramach obszaru tematycznego SC6 – „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa”.

Informacje związane z wydarzeniem wraz z systemem rejestracji są dostępne na stronie internetowej: www.b2match.eu/SC6-INT-2015.

Wstępne informacje na temat dnia informacyjnego oraz spotkania brokerskiego dostępne są tutaj.

Szczegółowe dane dotyczące wspomnianego powyżej konkursu publikuje Komisja Europejska.

Jeszcze tylko do 8 listopada br. można się rejestrować na spotkanie brokerskie towarzyszące konferencji „SIS-RRI – SCIENCE, INNOVATION AND SOCIETY: ACHIEVING RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION”.

To międzynarodowe wydarzenie poświęcone nauce, innowacjom i społeczeństwu odbędzie się w Rzymie w dniach 19-21 listopada 2014 r.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

Rejestracja na konferencję dostępna jest na następującej stronie internetowej: http://www.sis-rri-conference.eu/registration/.

Rejestracji na spotkanie brokerskie jest możliwa poprzez stronę: https://www.b2match.eu/science-society-2015.

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem brokerskim zachęcamy do rzetelnego wypełnienia swojego profilu. W ten sposób zwiększą Państwo swoje szanse na odbycie ciekawych i owocnych spotkań bilateralnych z potencjalnymi partnerami do współpracy.

To jedyne spotkanie brokerskie, które nawiązuje do tematów ogłoszonych w aktualnie otwartym konkursie w ramach obszaru „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”.

Ta wiadomość jest ważna do 2014-11-07

Narodowe Centrum Nauki (NCN) wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. „Uses of the Past„. Prezentacja tematu nowego konkursu odbędzie się 29 stycznia 2015 r. w Tallinie.

Wszyscy zainteresowani udziałem w spotkaniu powinni zarejestrować się na stronie http://www.b2match.eu/hera-up-mme/registration oraz przedstawić zarys projektu (maks. 800 wyrazów), związany tematycznie z konkursem Uses of the Past

Termin nadsyłania wniosków upływa 5 listopada 2014 r. o godz.14.00 czasu środkowoeuropejskiego (w określonych wypadkach możliwy jest zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania w Tallinie – maks. 350 euro).

W konkursie mogą wziąć udział także ci, którzy nie będą mieli możliwości udziału w spotkaniu.

Szczegółowe informacje o spotkaniu: http://www.b2match.eu/hera-up-mme i na stronie NCN.

Został opublikowany raport “Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH)”, w którym zebrana została informacja na temat wszystkich tematów konkursowych z Programu Pracy 2014/2015 we wszystkich częściach programu Horyzont 2020, które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych.

Zachęcamy do lektury dokumentu.

Komisja Europejska opublikowała raport na temat implementacji strategii dotyczącej współpracy międzynarodowej w zakresie badań i innowacji. Dokument REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS – Report on the implementation of the strategy for international cooperation in research and innovation dostępny jest na następującej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/progress_report_sep-2014.pdf

Rozwój międzynarodowego wymiaru programu Horyzont 2020 i programu Euratom oraz w szczególności opracowane programy pracy w tych programach stanowiły ważny obszar działalności w trakcie pierwszych dwóch lat realizacji ww. strategii.
Ustawodawstwo związane z programem Horyzont 2020 podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej jako priorytetu przekrojowego. Poza ogólnym otwarciem na kwestie współpracy międzynarodowej, realizowane są także działania ściśle ukierunkowane na współpracę międzynarodową, np. tematy konkursowe dotyczące tej tematyki.

Dyrektoriat Generalny do spraw badań i innowacji KE zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach dotyczących Programu Pracy (Work Programme – WP) na lata 2016-2017 w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”.

Pytania dotyczą m.in. priorytetów badawczych, tematów konkursowych i oczekiwanych rezultatów przyszłych projektów. Opinie można nadsyłać do 12 października 2014 r.

Kwestionariusz dostępny jest na stronie http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SWAFS_2016-2017_Questionnaire

Ta wiadomość jest ważna do 2014-10-12