PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

malgorzata.krotki@kpk.gov.pl

Uniwersytet w Tiranie (Albania) poszukuje możliwości współpracy w ramach dwóch tematów w obszarze SWAFS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa):

Szczegółowa oferta znajduje się tutaj.

Termin składania wniosków mija 10 kwietnia 2018 r.

Publikujemy materiały z dnia informacyjnego dotyczącego konkursów z zakresu nauk społecznych otwartych w ramach międzynarodowych projektów ERA-NET:

  • NORFACE DIAL: Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL)
  • ERA-NET Smart Urban Futures.

Spotkanie, które odbyło się 27 stycznia 2016 roku, zostało zorganizowane przez Narodowe Centrum Nauki przy współpracy Krajowego  Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Prezentacje z tego wydarzenia dostępne są tutaj.

27 października 2015 r. Komisja Europejska otworzyła cztery konkursy w obszarze tematycznym „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa”

W tym roku wnioski można składać jeszcze w dwóch terminach: 14 kwietnia oraz 24 maja. Każdy z tematów konkursowych ma tylko jeden termin składania wniosków.

Tematyka konkursów oraz terminy składania wniosków opisane są w Programie Pracy 2016-2017.

Osoby zainteresowane konsultacjami przygotowywanego wniosku proszone są o przesłanie wiadomości mailowej na adres: malgorzata.krotki@kpk.gov.pl.

29-30 października 2015 r. w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Trust: European Research Co-creating Resilient Societies”.

Tematem przewodnim dwudniowego wydarzenia była kwestia zaufania w Europie, która analizowana była pod wieloma względami. W trakcie wydarzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali zakres tematyczny konkursów zaplanowanych na lata 2016-2017 w obszarze „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa” (6 Wyzwanie społeczne) w programie Horyzont 2020.

Zarówno prezentacje, jaki i zapis video z obu dni dostępne są na stronie http://www.trust-conference.eu/en/index.php.

Organizatorami wydarzenia była Komisja Europejską (DG RTD) oraz Net4Society – międzynarodowa sieć Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarze 6 Wyzwania społecznego programu Horyzont 2020.

Z przyjemnością prezentujemy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją opracowania pt. „Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020„.

W dokumencie zebrano informacje na temat wszystkich tematów konkursowych z Programu Pracy 2016-2017 we wszystkich częściach programu Horyzont 2020, które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych.
W szczególności analizą objęte zostały następujące obszary programu Horyzont 2020:

  • wyzwania społeczne,
  • Wiodąca pozycja w przemyśle,
  • Doskonała baza naukowa,
  • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,
  • działania przekrojowe.

Opracowanie przygotowane zostało przy współpracy kilku partnerów projektu Net4Society – międzynarodowej sieci Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarze Wyzwania społecznego programu Horyzont 2020. Współautorkami publikacji są dwie ekspertki Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE: Małgorzata Krótki i Monika Zaremba.

Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo z przebiegu konferencji „Trust: European Research Co-creating Resilient Societies”, która odbywa się (29-30 października 2015 r.) w Brukseli.

Tematem przewodnim dwudniowego wydarzenia jest kwestia zaufania w Europie, która analizowana będzie pod wieloma względami. Dziś przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentują zakres tematyczny konkursów zaplanowanych na lata 2016-2017 w obszarze  „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa” (6 wyzwanie społeczne).

Organizatorami wydarzenia są Komisję Europejską (DG RTD) i Net4Society – międzynarodowa sieć Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarze 6 wyzwania społecznego programu Horyzont 2020.

Transmisja na żywo dostępna na stronie wydarzenia.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wdrażanie innowacji społecznych w Polsce”, która odbędzie się 29 października br. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest to już trzecia konferencja z cyklu „Innowacje społeczne w Polsce”. Jak informują organizatorzy – celami tegorocznej konferencji są – próba oceny dotychczasowego rozwoju innowacji społecznych w Polsce oraz poszukiwanie możliwości intensyfikacji dalszego ich rozwoju wraz ze wskazaniem dobrych praktyk.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-10-30

16 września 2015 r. (godz. 17:00) upływa termin składania wniosków w otwartych konkursach w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”.

Komisja Europejska zaproponowała 10 tematów konkursowych podzielonych na cztery grupy:
Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych (tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
1. Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej

Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
2. Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę
3. Platforma wymiany wiedzy
4. Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy
5. Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI)

Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
6. Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach badawczych
7. Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci

Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
8. Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych i Innowacji w środowisku przemysłowym
9. Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich oddziaływania/wpływu
10. Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z badań wykonanych w sposób rzetelny.

Pełna treść tematów konkursowych dostępna jest w Programie Pracy.