PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

tomasz.mroz@kpk.gov.pl

3 lipca  2019 r. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Organizatorami wydarzenia są Sieć Punktów Kontaktowych realizująca projekt BioHorizon oraz Komisja Europejska.

 

Spotkanie brokerskie będzie poświęcone konkursom zaplanowanym na 2020 rok. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich, naukowych i biznesowych zainteresowani udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020 w obszarze 2. Wyzwania Społecznego oraz KET-Biotechologia, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Bio-Based Industries Joint Undertaking oraz innych inicjatyw związanych z tym obszarem.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa do 9 czerwca lub do wyczerpania miejsc.

Celem wydarzeń brokerskich jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym podmiotom zaplanowania i  odbycia szeregu spotkań bilateralnych oraz rozmów z partnerami z całej Europy oraz ze świata. Spotkania te mają ułatwić nawiązanie nowych kontaktów naukowo-biznesowych, jak i pogłębienie obecnych relacji biznesowych, tak aby wspólnie omówić możliwości współpracy, przygotowania wniosku i aplikowania w konkursach SC2 oraz KET-B na 2020 rok. Podczas wydarzenia zaplanowana jest również sesja krótkich prezentacji tzw. flash presentations, w trakcie której zainteresowani będą mieli możliwość zaprezentowania swojego pomysłu projektowego, jako koordynator lub partner.

 

BBI_Logo_official28 kwietnia br. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone wezwaniu konkursowemu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) zaplanowanemu na 2017 rok. W ramach konkursu będzie można wnioskować o realizację projektów z 16 tematów, na łączną kwotę ponad 80 milionów euro.

Wydarzenie będzie składało się z dwóch sesji tematycznych:

  • Sesja poranna: przydatne informacje o tym, w jaki sposób starać się o dofinansowanie, kto może wziąć udział w konkursach, zasady uczestnictwa oraz porady w jaki sposób przygotować zwycięski wniosek.
  • Sesja popołudniowa: bezpośrednie spotkania z przedstawicielami BBI JU i innymi interesariuszami, którzy w sposób szczegółowy i spersonalizowany odpowiedzą na pytania i wątpliwości uczestników wydarzenia, a także udzielą informacji i porad na temat odpowiednich zasobów krajowych i lokalnych, sieci oraz synergii pomiędzy programem BBI JU i innych inicjatyw.

Równolegle do sesji popołudniowej odbędą się spotkania brokerskie dla uczestników poszukujących partnerów do wspólnego napisania wniosku. Spotkania będą uprzednio umawiane przy pomocy BBI JU Partnering Platform, gdzie już dziś uczestnicy wydarzenia mogą założyć i/lub zaktualizować swój prywatny lub instytucjonalny profil.

Ponadto, uczestnicy szukający synergii i możliwości w ramach programu Horyzont 2020 będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia ekspertów Krajowych Punktów Kontaktowych dedykowanych do 2. Wyzwania Społecznego: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Stoisko informacyjne projektu BioHorizon tworzącego sieć Krajowych Punktów Kontaktowych dla 2. Wyzwania Społecznego w Europie i poza nią będzie dostępne przez cały czas trwania wydarzenia.

Wydarzenie jest skierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji naukowych i akademickich prowadzących badania w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego  z zamiarem ich komercjalizacji. Spotkanie ma na celu przybliżenie Bio-Based Industries Joint Undertaking jako nowego instrumentu finansowego UE oraz zapoznanie z tematami konkursów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Roczny Plan Pracy BBI JU na 2016 rok oraz lista tematów konkursowych dostępne są TUTAJ.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

BBI_Logo_officialWszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursach z obszaru Bio-based Industries Joint Undertaking  zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym właśnie  Rocznym Planem Pracy BBI JU na 2017 rok oraz innymi przydatnymi dokumentami dla potencjalnych wnioskodawców.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

Logo-FACCEJPI_inra_logoRozpoczął się nabór wniosków w ramach 2. międzynarodowego konkursu pt. „Small scale Biorefineries”organizowanego w ramach programu ERA FACCE SURPLUS. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych, których tematyka obejmuje zagadnienia z produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki i zakresu oraz wymagań metodycznych względem finansowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Nabór wniosków potrwa do 7 marca 2017 r.

Głównym celem programu FACCE SURPLUS jest wspieranie Europejskiej Przestrzeni Badawczej w zakresie produkcji biomasy z różnych źródeł poprzez organizację wspólnego międzynarodowego konkursu o tematyce zrównoważonego rolnictwa. Tematyka konkursowa wpisuje się w Inicjatywę Wspólnego Planowania „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne”(Joint Programming Initiative Agriculure, Food Security and Climate Change – JPI FACCE), w której Polska od roku 2010 jest państwem członkowskim.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach internetowych ERA FACCE SURPLUS oraz NCBR.

BBIBio-based Industries JU (BBI JU) poszukuje nowych ekspertów do Komitetu Naukowego, mających doświadczenie w jednej lub wielu dziedzinach związanych z pracą BBI JU. Zaproszenie jest skierowane do wysoko wykwalifikowanych, otwartych na nowości i niezależnych ekspertów z innowacyjną wizją dla europejskiego bioprzemysłu i bioproduktów.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2017 do godziny 12.00. Szczegółowe informacje mona znaleźć na stronie internetowej BBI JU.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

era_co_bio_techTrwa nabór wniosków do 1. międzynarodowego konkursu “Biotechnology for a sustainable bioeconomy” organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu konkursu można znaleźć na stronie organizatora.

Wnioski można składać do 2 marca 2016 r.

Program ERA CoBioTech jest efektem współdziałania trzech inicjatyw europejskich, finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego: ERA-IB-2 (Industrial Biotechnology), ERA-SysAPP (Applied Systems Biology) i ERASynBio (Synthetic Biology). Jego celem jest współpraca międzynarodowa 22 agencji finansujących badania z 18 państw, w wyniku której  zostaną zintegrowane narodowe  programy badań w dziedzinie biotechnologii.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach internetowych ERA CoBioTech oraz NCBR.

12-13 paFood2030ździernika 2016 r. w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca inicjatywy FOOD 2030 – Research and Innovation for Tomorrow’s Nutrition and Food Systems.

Celem wydarzenia było stworzenie platformy dyskusyjnej do zidentyfikowania i scharakteryzowania zachodzących zmian w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego i odżywiania w wymiarze europejskim i światowym. Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły między innymi: stworzenia wspólnych ram politycznych, wzmocnienia przyszłych inwestycji w badania i innowacje w obszarze żywienia i odżywiania, przełomowych systemów w produkcji żywności, kreowania i wprowadzania na rynek rolno-spożywczy nowych produktów i technologii, podejścia wielopodmiotowego tzw. multi-actor, wzmocnienia globalnej współpracy dla poprawy i wyrównania lokalnych praktyk i polityk w zakresie badań.

Materiały konferencyjne z poszczególnych paneli dyskusyjnych i warsztatów zostały opublikowane na stronie inicjatywy FOOD2030.

eit_logoMiędzynarodowe konsorcjum FoodConnects z udziałem Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie i Uniwersytetu Warszawskiego, zostało zwycięzcą naboru Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w obszarze Żywności. To ogromny sukces, mający nie tylko wymiar prestiżowy, ale także finansowy – planowane wsparcie UE dla całego konsorcjum wyniesie bowiem ponad 400 milionów euro na siedem lat.

EIT jest niezależną agendą Unii Europejskiej, której misją jest stworzenie mechanizmów zmniejszających innowacyjny dystans Europy względem najbardziej rozwiniętych krajów świata. Odbywa się to poprzez łączenie najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw w tzw. Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (ang. KIC, Knowledge and Innovation Communities), które dążą do rozwiązywania największych wyzwań społecznych.

Konsorcjum FoodConnects skupia 50 partnerów z 13 krajów Europy. W skład wspólnoty wchodzą uniwersytety i ośrodki badawcze z czołowych pozycji rankingów naukowych – m.in. Uniwersytet Cambridge, Politechnika w Monachium, Politechnika w Zurichu – a także takie potęgi biznesowe jak Nestle, PepsiCO, Sodexo, Siemens, czy Robert Bosch GmbH. Wśród polskich partnerów konsorcjum, oprócz Instytutu PAN w Olsztynie i Uniwersytetu Warszawskiego, znalazły się również dwa koncerny: Grupa Maspex Wadowice i Grupa Raben Polska. W ciągu najbliższych siedmiu lat, partnerzy zainwestują w to przedsięwzięcie łącznie około 1 200 mln euro oraz skorzystają z 400 mln euro finansowania przekazanego przez EIT.

Celem Konsorcjum jest uczynienie Europy światowym liderem w obszarze innowacji na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonej produkcji żywności. Opracowane zostaną nowe produkty, usługi i modele biznesowe, które wpłyną na wzrost zaufania konsumentów i poprawę stanu zdrowia społeczeństwa na całym świecie. W ciągu najbliższych siedmiu lat wspólnota FoodConnects powoła do życia 350 start-upów, które pomogą zrealizować ten cel. Konsorcjum stworzy też międzynarodowe programy wymiany studentów oraz rozwinie unikatowy, interdyscyplinarny kierunek studiów magisterskich dotyczących systemu żywności, prowadzonych pod marką EIT. Przeszkolonych zostanie również tysiące studentów oraz specjalistów w zakresie żywności poprzez warsztaty, szkoły letnie oraz internetowe programy edukacyjne, obejmujące MOOCS (Massive Open Online Courses) oraz SPOCS (Specialized Private Online Courses).

W ramach struktury konsorcjum utworzonych zostanie 5 centrów kolokacji (zarządzających realizacją projektu na wydzielonej części Unii Europejskiej). Jedno z nich będzie mieścić się w Warszawie i będzie obejmować nie tylko Polskę, ale również kraje nordyckie oraz Europę Środkowo-Wschodnią.

 

eit_FoodThe EIT Food Team: Krzysztof Klincewicz, Christine Williams, Ellen de Brabander, Peter van Bladerenand Thomas Hofmann (f.l.t.r.). (Photo: EIT)

bezpieczenstwo_zywnosciowe7 grudnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Swoją obecność potwierdziła już między innymi Inge van Oost (DG AGRI) przedstawiciel Komisji Europejskiej, która opowie o projektach wymagających podejścia wielopodmiotowego (multi-actor approach) oraz grupach operacyjnych tworzonych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI).

W trakcie spotkania przedstawione zostaną nowe możliwości, jakie naukowcom daje udział w programie Horyzont 2020, uczestnicy zostaną zapoznani z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) na 2017 rok, a także poruszone zostaną kwestie związane ze składaniem wniosków i ich oceną.

Tematyka konkursowa oferuje współpracę międzynarodową wielu podmiotom, takim jak instytucje naukowe, przedsiębiorcy, grupy producenckie, klastry z obszaru rolno-żywnościowego, ośrodki doradztwa rolniczego oraz pojedynczy rolnicy czy producenci rolni.

Konkursy na 2017 rok są już otwarte. Łączny budżet na sfinansowanie 51 tematów wynosi 416 milionów euro. Wnioski można składać do konkursów:

Spotkanie odbędzie się w budynku  SGGW przy ulicy Rakowieckiej 30 w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.