PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

tomasz.mroz@kpk.gov.pl

BBI_Logo_official28 kwietnia br. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone wezwaniu konkursowemu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) zaplanowanemu na 2017 rok. W ramach konkursu będzie można wnioskować o realizację projektów z 16 tematów, na łączną kwotę ponad 80 milionów euro.

Wydarzenie będzie składało się z dwóch sesji tematycznych:

 • Sesja poranna: przydatne informacje o tym, w jaki sposób starać się o dofinansowanie, kto może wziąć udział w konkursach, zasady uczestnictwa oraz porady w jaki sposób przygotować zwycięski wniosek.
 • Sesja popołudniowa: bezpośrednie spotkania z przedstawicielami BBI JU i innymi interesariuszami, którzy w sposób szczegółowy i spersonalizowany odpowiedzą na pytania i wątpliwości uczestników wydarzenia, a także udzielą informacji i porad na temat odpowiednich zasobów krajowych i lokalnych, sieci oraz synergii pomiędzy programem BBI JU i innych inicjatyw.

Równolegle do sesji popołudniowej odbędą się spotkania brokerskie dla uczestników poszukujących partnerów do wspólnego napisania wniosku. Spotkania będą uprzednio umawiane przy pomocy BBI JU Partnering Platform, gdzie już dziś uczestnicy wydarzenia mogą założyć i/lub zaktualizować swój prywatny lub instytucjonalny profil.

Ponadto, uczestnicy szukający synergii i możliwości w ramach programu Horyzont 2020 będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia ekspertów Krajowych Punktów Kontaktowych dedykowanych do 2. Wyzwania Społecznego: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Stoisko informacyjne projektu BioHorizon tworzącego sieć Krajowych Punktów Kontaktowych dla 2. Wyzwania Społecznego w Europie i poza nią będzie dostępne przez cały czas trwania wydarzenia.

Wydarzenie jest skierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji naukowych i akademickich prowadzących badania w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego  z zamiarem ich komercjalizacji. Spotkanie ma na celu przybliżenie Bio-Based Industries Joint Undertaking jako nowego instrumentu finansowego UE oraz zapoznanie z tematami konkursów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Roczny Plan Pracy BBI JU na 2016 rok oraz lista tematów konkursowych dostępne są TUTAJ.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

BBI_Logo_officialWszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursach z obszaru Bio-based Industries Joint Undertaking  zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym właśnie  Rocznym Planem Pracy BBI JU na 2017 rok oraz innymi przydatnymi dokumentami dla potencjalnych wnioskodawców.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

Logo-FACCEJPI_inra_logoRozpoczął się nabór wniosków w ramach 2. międzynarodowego konkursu pt. „Small scale Biorefineries”organizowanego w ramach programu ERA FACCE SURPLUS. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych, których tematyka obejmuje zagadnienia z produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki i zakresu oraz wymagań metodycznych względem finansowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Nabór wniosków potrwa do 7 marca 2017 r.

Głównym celem programu FACCE SURPLUS jest wspieranie Europejskiej Przestrzeni Badawczej w zakresie produkcji biomasy z różnych źródeł poprzez organizację wspólnego międzynarodowego konkursu o tematyce zrównoważonego rolnictwa. Tematyka konkursowa wpisuje się w Inicjatywę Wspólnego Planowania „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne”(Joint Programming Initiative Agriculure, Food Security and Climate Change – JPI FACCE), w której Polska od roku 2010 jest państwem członkowskim.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach internetowych ERA FACCE SURPLUS oraz NCBR.

BBIBio-based Industries JU (BBI JU) poszukuje nowych ekspertów do Komitetu Naukowego, mających doświadczenie w jednej lub wielu dziedzinach związanych z pracą BBI JU. Zaproszenie jest skierowane do wysoko wykwalifikowanych, otwartych na nowości i niezależnych ekspertów z innowacyjną wizją dla europejskiego bioprzemysłu i bioproduktów.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2017 do godziny 12.00. Szczegółowe informacje mona znaleźć na stronie internetowej BBI JU.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

era_co_bio_techTrwa nabór wniosków do 1. międzynarodowego konkursu “Biotechnology for a sustainable bioeconomy” organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu konkursu można znaleźć na stronie organizatora.

Wnioski można składać do 2 marca 2016 r.

Program ERA CoBioTech jest efektem współdziałania trzech inicjatyw europejskich, finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego: ERA-IB-2 (Industrial Biotechnology), ERA-SysAPP (Applied Systems Biology) i ERASynBio (Synthetic Biology). Jego celem jest współpraca międzynarodowa 22 agencji finansujących badania z 18 państw, w wyniku której  zostaną zintegrowane narodowe  programy badań w dziedzinie biotechnologii.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach internetowych ERA CoBioTech oraz NCBR.

12-13 paFood2030ździernika 2016 r. w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca inicjatywy FOOD 2030 – Research and Innovation for Tomorrow’s Nutrition and Food Systems.

Celem wydarzenia było stworzenie platformy dyskusyjnej do zidentyfikowania i scharakteryzowania zachodzących zmian w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego i odżywiania w wymiarze europejskim i światowym. Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły między innymi: stworzenia wspólnych ram politycznych, wzmocnienia przyszłych inwestycji w badania i innowacje w obszarze żywienia i odżywiania, przełomowych systemów w produkcji żywności, kreowania i wprowadzania na rynek rolno-spożywczy nowych produktów i technologii, podejścia wielopodmiotowego tzw. multi-actor, wzmocnienia globalnej współpracy dla poprawy i wyrównania lokalnych praktyk i polityk w zakresie badań.

Materiały konferencyjne z poszczególnych paneli dyskusyjnych i warsztatów zostały opublikowane na stronie inicjatywy FOOD2030.

eit_logoMiędzynarodowe konsorcjum FoodConnects z udziałem Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie i Uniwersytetu Warszawskiego, zostało zwycięzcą naboru Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w obszarze Żywności. To ogromny sukces, mający nie tylko wymiar prestiżowy, ale także finansowy – planowane wsparcie UE dla całego konsorcjum wyniesie bowiem ponad 400 milionów euro na siedem lat.

EIT jest niezależną agendą Unii Europejskiej, której misją jest stworzenie mechanizmów zmniejszających innowacyjny dystans Europy względem najbardziej rozwiniętych krajów świata. Odbywa się to poprzez łączenie najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw w tzw. Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (ang. KIC, Knowledge and Innovation Communities), które dążą do rozwiązywania największych wyzwań społecznych.

Konsorcjum FoodConnects skupia 50 partnerów z 13 krajów Europy. W skład wspólnoty wchodzą uniwersytety i ośrodki badawcze z czołowych pozycji rankingów naukowych – m.in. Uniwersytet Cambridge, Politechnika w Monachium, Politechnika w Zurichu – a także takie potęgi biznesowe jak Nestle, PepsiCO, Sodexo, Siemens, czy Robert Bosch GmbH. Wśród polskich partnerów konsorcjum, oprócz Instytutu PAN w Olsztynie i Uniwersytetu Warszawskiego, znalazły się również dwa koncerny: Grupa Maspex Wadowice i Grupa Raben Polska. W ciągu najbliższych siedmiu lat, partnerzy zainwestują w to przedsięwzięcie łącznie około 1 200 mln euro oraz skorzystają z 400 mln euro finansowania przekazanego przez EIT.

Celem Konsorcjum jest uczynienie Europy światowym liderem w obszarze innowacji na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonej produkcji żywności. Opracowane zostaną nowe produkty, usługi i modele biznesowe, które wpłyną na wzrost zaufania konsumentów i poprawę stanu zdrowia społeczeństwa na całym świecie. W ciągu najbliższych siedmiu lat wspólnota FoodConnects powoła do życia 350 start-upów, które pomogą zrealizować ten cel. Konsorcjum stworzy też międzynarodowe programy wymiany studentów oraz rozwinie unikatowy, interdyscyplinarny kierunek studiów magisterskich dotyczących systemu żywności, prowadzonych pod marką EIT. Przeszkolonych zostanie również tysiące studentów oraz specjalistów w zakresie żywności poprzez warsztaty, szkoły letnie oraz internetowe programy edukacyjne, obejmujące MOOCS (Massive Open Online Courses) oraz SPOCS (Specialized Private Online Courses).

W ramach struktury konsorcjum utworzonych zostanie 5 centrów kolokacji (zarządzających realizacją projektu na wydzielonej części Unii Europejskiej). Jedno z nich będzie mieścić się w Warszawie i będzie obejmować nie tylko Polskę, ale również kraje nordyckie oraz Europę Środkowo-Wschodnią.

 

eit_FoodThe EIT Food Team: Krzysztof Klincewicz, Christine Williams, Ellen de Brabander, Peter van Bladerenand Thomas Hofmann (f.l.t.r.). (Photo: EIT)

bezpieczenstwo_zywnosciowe7 grudnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Swoją obecność potwierdziła już między innymi Inge van Oost (DG AGRI) przedstawiciel Komisji Europejskiej, która opowie o projektach wymagających podejścia wielopodmiotowego (multi-actor approach) oraz grupach operacyjnych tworzonych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI).

W trakcie spotkania przedstawione zostaną nowe możliwości, jakie naukowcom daje udział w programie Horyzont 2020, uczestnicy zostaną zapoznani z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) na 2017 rok, a także poruszone zostaną kwestie związane ze składaniem wniosków i ich oceną.

Tematyka konkursowa oferuje współpracę międzynarodową wielu podmiotom, takim jak instytucje naukowe, przedsiębiorcy, grupy producenckie, klastry z obszaru rolno-żywnościowego, ośrodki doradztwa rolniczego oraz pojedynczy rolnicy czy producenci rolni.

Konkursy na 2017 rok są już otwarte. Łączny budżet na sfinansowanie 51 tematów wynosi 416 milionów euro. Wnioski można składać do konkursów:

Spotkanie odbędzie się w budynku  SGGW przy ulicy Rakowieckiej 30 w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.

Doświadczone w uczestnictwie w projektach UE, włoskie miasto metropolitalne Turyn jest zainteresowane nawiązaniem współpracy z jednostkami z Polski w celu złożenia wspólnego wniosku do konkursu RUR-09-2017: Business models for modern rural economies.

As regards competences, its strategic mission is to be a driver for economic-social development for urban and rural areas, capable of interpreting the new needs of the economy and society, manage flows and networks, and launch high-impact projects to promote the standing of Italian metropolitan areas within the network of global cities. The Metropolitan city is therefore a “governing tool” that can coordinate with individual municipalities within the metropolitan area, surrounding areas, regions and the national government, in order to program and plan within a vast area.

It has specific competencies in the following areas:

 • strategic and general planning;
 • territorial planning, including spatial planning and land-use planning;
 • environment, including environmental protection, disaster prevention, pollution, fauna and flora protection, natural reserves and parks, water refuse;
 • supra-municipal roads and traffic;
 • transports;
 • data collection and analysis;
 • ICTs and digitization;
 • technical and
  administrative assistance for municipalities;
 • civil protection;

Ekspertyza i szczegóły oferty

Contacts:
Mr Mario LUPO
Economic development and local cooperation Office Director
mario.lupo@cittametropolitana.torino.it – Tel +39 011 861 7318

Mrs Claudia FASSERO
Economic development and local cooperation Office – EU Projects’ Expert
claudia.fassero@cittametropolitana.torino.it – Tel +39 011 861 7709

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-02-14

Dr. Itai Opatovsky, Agricultural Research and Development Stations of Israel, Southern Branch, Besor Desert (Northern Negev desert)

Dr. Opatovsky is an expert in applied agro-ecology with a strong academic background in ecology and vast hands-on experience in intensive irrigated farming. He is interested in developing integrated pest management practices ready-to-be -adopted on a commercial agricultural scale. His main interest is increasing the natural enemies’ efficiency and abundance in the commercial field. This to be done by manipulating the habitat using supply of additional food resources, changing the habitat structure and developing specialized agro-techniques.

Dr.Opatovsky specializes in conducting experiments at the field scale and can provide additional insight on the trophic web dynamics using molecular gut content analysis.

Agricultural Research and Development Stations of Israel is located in one of the main areas of intensive agriculture in Israel, also known as the ‘crop barn’ of Israel. This station is an excellent site for semi-arid intensive agriculture research.

The facility contains 7 hectares of green-houses, 85 hectares of open field and 5 hectares of orchards and is fully equipped with the necessary infrastructure for running successful manipulated experiments on a semi-commercial scale.

Dr. Opatovsky seeks to take part in research studies related to functional biodiversity and can contribute for the study of arthropod’s trophic web interactions and their agro-ecosystems function as bio-control agents.

Contact details:

Itai Opatovsky, PhD

Cellular phone 054-4659454

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-02-14

Dr. Itai Opatovsky, Agricultural Research and Development Stations of Israel, Southern Branch, Besor Desert (Northern Negev desert)

Dr. Opatovsky is an expert in applied agro-ecology with a strong academic background in ecology and vast hands-on experience in intensive irrigated farming. He is interested in developing integrated pest management practices ready-to-be -adopted on a commercial agricultural scale. His main interest is increasing the natural enemies’ efficiency and abundance in the commercial field. This to be done by manipulating the habitat using supply of additional food resources, changing the habitat structure and developing specialized agro-techniques.

Dr.Opatovsky specializes in conducting experiments at the field scale and can provide additional insight on the trophic web dynamics using molecular gut content analysis.

Agricultural Research and Development Stations of Israel is located in one of the main areas of intensive agriculture in Israel, also known as the ‘crop barn’ of Israel. This station is an excellent site for semi-arid intensive agriculture research.

The facility contains 7 hectares of green-houses, 85 hectares of open field and 5 hectares of orchards and is fully equipped with the necessary infrastructure for running successful manipulated experiments on a semi-commercial scale.

Dr. Opatovsky seeks to take part in research studies related to functional biodiversity and can contribute for the study of arthropod’s trophic web interactions and their agro-ecosystems function as bio-control agents.

Contact details:

Itai Opatovsky, PhD

Cellular phone 054-4659454

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-02-14