PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

tomasz.mroz@kpk.gov.pl

BBI_Logo_official28 kwietnia br. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone wezwaniu konkursowemu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) zaplanowanemu na 2017 rok. W ramach konkursu będzie można wnioskować o realizację projektów z 16 tematów, na łączną kwotę ponad 80 milionów euro.

Wydarzenie będzie składało się z dwóch sesji tematycznych:

 • Sesja poranna: przydatne informacje o tym, w jaki sposób starać się o dofinansowanie, kto może wziąć udział w konkursach, zasady uczestnictwa oraz porady w jaki sposób przygotować zwycięski wniosek.
 • Sesja popołudniowa: bezpośrednie spotkania z przedstawicielami BBI JU i innymi interesariuszami, którzy w sposób szczegółowy i spersonalizowany odpowiedzą na pytania i wątpliwości uczestników wydarzenia, a także udzielą informacji i porad na temat odpowiednich zasobów krajowych i lokalnych, sieci oraz synergii pomiędzy programem BBI JU i innych inicjatyw.

Równolegle do sesji popołudniowej odbędą się spotkania brokerskie dla uczestników poszukujących partnerów do wspólnego napisania wniosku. Spotkania będą uprzednio umawiane przy pomocy BBI JU Partnering Platform, gdzie już dziś uczestnicy wydarzenia mogą założyć i/lub zaktualizować swój prywatny lub instytucjonalny profil.

Ponadto, uczestnicy szukający synergii i możliwości w ramach programu Horyzont 2020 będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia ekspertów Krajowych Punktów Kontaktowych dedykowanych do 2. Wyzwania Społecznego: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Stoisko informacyjne projektu BioHorizon tworzącego sieć Krajowych Punktów Kontaktowych dla 2. Wyzwania Społecznego w Europie i poza nią będzie dostępne przez cały czas trwania wydarzenia.

Wydarzenie jest skierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji naukowych i akademickich prowadzących badania w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego  z zamiarem ich komercjalizacji. Spotkanie ma na celu przybliżenie Bio-Based Industries Joint Undertaking jako nowego instrumentu finansowego UE oraz zapoznanie z tematami konkursów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Roczny Plan Pracy BBI JU na 2016 rok oraz lista tematów konkursowych dostępne są TUTAJ.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

BBI_Logo_officialWszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursach z obszaru Bio-based Industries Joint Undertaking  zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym właśnie  Rocznym Planem Pracy BBI JU na 2017 rok oraz innymi przydatnymi dokumentami dla potencjalnych wnioskodawców.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

Logo-FACCEJPI_inra_logoRozpoczął się nabór wniosków w ramach 2. międzynarodowego konkursu pt. „Small scale Biorefineries”organizowanego w ramach programu ERA FACCE SURPLUS. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych, których tematyka obejmuje zagadnienia z produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki i zakresu oraz wymagań metodycznych względem finansowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Nabór wniosków potrwa do 7 marca 2017 r.

Głównym celem programu FACCE SURPLUS jest wspieranie Europejskiej Przestrzeni Badawczej w zakresie produkcji biomasy z różnych źródeł poprzez organizację wspólnego międzynarodowego konkursu o tematyce zrównoważonego rolnictwa. Tematyka konkursowa wpisuje się w Inicjatywę Wspólnego Planowania „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne”(Joint Programming Initiative Agriculure, Food Security and Climate Change – JPI FACCE), w której Polska od roku 2010 jest państwem członkowskim.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach internetowych ERA FACCE SURPLUS oraz NCBR.

BBIBio-based Industries JU (BBI JU) poszukuje nowych ekspertów do Komitetu Naukowego, mających doświadczenie w jednej lub wielu dziedzinach związanych z pracą BBI JU. Zaproszenie jest skierowane do wysoko wykwalifikowanych, otwartych na nowości i niezależnych ekspertów z innowacyjną wizją dla europejskiego bioprzemysłu i bioproduktów.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2017 do godziny 12.00. Szczegółowe informacje mona znaleźć na stronie internetowej BBI JU.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

era_co_bio_techTrwa nabór wniosków do 1. międzynarodowego konkursu “Biotechnology for a sustainable bioeconomy” organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu konkursu można znaleźć na stronie organizatora.

Wnioski można składać do 2 marca 2016 r.

Program ERA CoBioTech jest efektem współdziałania trzech inicjatyw europejskich, finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego: ERA-IB-2 (Industrial Biotechnology), ERA-SysAPP (Applied Systems Biology) i ERASynBio (Synthetic Biology). Jego celem jest współpraca międzynarodowa 22 agencji finansujących badania z 18 państw, w wyniku której  zostaną zintegrowane narodowe  programy badań w dziedzinie biotechnologii.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach internetowych ERA CoBioTech oraz NCBR.

12-13 paFood2030ździernika 2016 r. w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca inicjatywy FOOD 2030 – Research and Innovation for Tomorrow’s Nutrition and Food Systems.

Celem wydarzenia było stworzenie platformy dyskusyjnej do zidentyfikowania i scharakteryzowania zachodzących zmian w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego i odżywiania w wymiarze europejskim i światowym. Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły między innymi: stworzenia wspólnych ram politycznych, wzmocnienia przyszłych inwestycji w badania i innowacje w obszarze żywienia i odżywiania, przełomowych systemów w produkcji żywności, kreowania i wprowadzania na rynek rolno-spożywczy nowych produktów i technologii, podejścia wielopodmiotowego tzw. multi-actor, wzmocnienia globalnej współpracy dla poprawy i wyrównania lokalnych praktyk i polityk w zakresie badań.

Materiały konferencyjne z poszczególnych paneli dyskusyjnych i warsztatów zostały opublikowane na stronie inicjatywy FOOD2030.

eit_logoMiędzynarodowe konsorcjum FoodConnects z udziałem Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie i Uniwersytetu Warszawskiego, zostało zwycięzcą naboru Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w obszarze Żywności. To ogromny sukces, mający nie tylko wymiar prestiżowy, ale także finansowy – planowane wsparcie UE dla całego konsorcjum wyniesie bowiem ponad 400 milionów euro na siedem lat.

EIT jest niezależną agendą Unii Europejskiej, której misją jest stworzenie mechanizmów zmniejszających innowacyjny dystans Europy względem najbardziej rozwiniętych krajów świata. Odbywa się to poprzez łączenie najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw w tzw. Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (ang. KIC, Knowledge and Innovation Communities), które dążą do rozwiązywania największych wyzwań społecznych.

Konsorcjum FoodConnects skupia 50 partnerów z 13 krajów Europy. W skład wspólnoty wchodzą uniwersytety i ośrodki badawcze z czołowych pozycji rankingów naukowych – m.in. Uniwersytet Cambridge, Politechnika w Monachium, Politechnika w Zurichu – a także takie potęgi biznesowe jak Nestle, PepsiCO, Sodexo, Siemens, czy Robert Bosch GmbH. Wśród polskich partnerów konsorcjum, oprócz Instytutu PAN w Olsztynie i Uniwersytetu Warszawskiego, znalazły się również dwa koncerny: Grupa Maspex Wadowice i Grupa Raben Polska. W ciągu najbliższych siedmiu lat, partnerzy zainwestują w to przedsięwzięcie łącznie około 1 200 mln euro oraz skorzystają z 400 mln euro finansowania przekazanego przez EIT.

Celem Konsorcjum jest uczynienie Europy światowym liderem w obszarze innowacji na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonej produkcji żywności. Opracowane zostaną nowe produkty, usługi i modele biznesowe, które wpłyną na wzrost zaufania konsumentów i poprawę stanu zdrowia społeczeństwa na całym świecie. W ciągu najbliższych siedmiu lat wspólnota FoodConnects powoła do życia 350 start-upów, które pomogą zrealizować ten cel. Konsorcjum stworzy też międzynarodowe programy wymiany studentów oraz rozwinie unikatowy, interdyscyplinarny kierunek studiów magisterskich dotyczących systemu żywności, prowadzonych pod marką EIT. Przeszkolonych zostanie również tysiące studentów oraz specjalistów w zakresie żywności poprzez warsztaty, szkoły letnie oraz internetowe programy edukacyjne, obejmujące MOOCS (Massive Open Online Courses) oraz SPOCS (Specialized Private Online Courses).

W ramach struktury konsorcjum utworzonych zostanie 5 centrów kolokacji (zarządzających realizacją projektu na wydzielonej części Unii Europejskiej). Jedno z nich będzie mieścić się w Warszawie i będzie obejmować nie tylko Polskę, ale również kraje nordyckie oraz Europę Środkowo-Wschodnią.

 

eit_FoodThe EIT Food Team: Krzysztof Klincewicz, Christine Williams, Ellen de Brabander, Peter van Bladerenand Thomas Hofmann (f.l.t.r.). (Photo: EIT)

bezpieczenstwo_zywnosciowe7 grudnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Swoją obecność potwierdziła już między innymi Inge van Oost (DG AGRI) przedstawiciel Komisji Europejskiej, która opowie o projektach wymagających podejścia wielopodmiotowego (multi-actor approach) oraz grupach operacyjnych tworzonych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI).

W trakcie spotkania przedstawione zostaną nowe możliwości, jakie naukowcom daje udział w programie Horyzont 2020, uczestnicy zostaną zapoznani z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) na 2017 rok, a także poruszone zostaną kwestie związane ze składaniem wniosków i ich oceną.

Tematyka konkursowa oferuje współpracę międzynarodową wielu podmiotom, takim jak instytucje naukowe, przedsiębiorcy, grupy producenckie, klastry z obszaru rolno-żywnościowego, ośrodki doradztwa rolniczego oraz pojedynczy rolnicy czy producenci rolni.

Konkursy na 2017 rok są już otwarte. Łączny budżet na sfinansowanie 51 tematów wynosi 416 milionów euro. Wnioski można składać do konkursów:

Spotkanie odbędzie się w budynku  SGGW przy ulicy Rakowieckiej 30 w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.

Doświadczone w uczestnictwie w projektach UE, włoskie miasto metropolitalne Turyn jest zainteresowane nawiązaniem współpracy z jednostkami z Polski w celu złożenia wspólnego wniosku do konkursu RUR-09-2017: Business models for modern rural economies.

As regards competences, its strategic mission is to be a driver for economic-social development for urban and rural areas, capable of interpreting the new needs of the economy and society, manage flows and networks, and launch high-impact projects to promote the standing of Italian metropolitan areas within the network of global cities. The Metropolitan city is therefore a “governing tool” that can coordinate with individual municipalities within the metropolitan area, surrounding areas, regions and the national government, in order to program and plan within a vast area.

It has specific competencies in the following areas:

 • strategic and general planning;
 • territorial planning, including spatial planning and land-use planning;
 • environment, including environmental protection, disaster prevention, pollution, fauna and flora protection, natural reserves and parks, water refuse;
 • supra-municipal roads and traffic;
 • transports;
 • data collection and analysis;
 • ICTs and digitization;
 • technical and
  administrative assistance for municipalities;
 • civil protection;

Ekspertyza i szczegóły oferty

Contacts:
Mr Mario LUPO
Economic development and local cooperation Office Director
mario.lupo@cittametropolitana.torino.it – Tel +39 011 861 7318

Mrs Claudia FASSERO
Economic development and local cooperation Office – EU Projects’ Expert
claudia.fassero@cittametropolitana.torino.it – Tel +39 011 861 7709

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-02-14

Dr. Itai Opatovsky, Agricultural Research and Development Stations of Israel, Southern Branch, Besor Desert (Northern Negev desert)

Dr. Opatovsky is an expert in applied agro-ecology with a strong academic background in ecology and vast hands-on experience in intensive irrigated farming. He is interested in developing integrated pest management practices ready-to-be -adopted on a commercial agricultural scale. His main interest is increasing the natural enemies’ efficiency and abundance in the commercial field. This to be done by manipulating the habitat using supply of additional food resources, changing the habitat structure and developing specialized agro-techniques.

Dr.Opatovsky specializes in conducting experiments at the field scale and can provide additional insight on the trophic web dynamics using molecular gut content analysis.

Agricultural Research and Development Stations of Israel is located in one of the main areas of intensive agriculture in Israel, also known as the ‘crop barn’ of Israel. This station is an excellent site for semi-arid intensive agriculture research.

The facility contains 7 hectares of green-houses, 85 hectares of open field and 5 hectares of orchards and is fully equipped with the necessary infrastructure for running successful manipulated experiments on a semi-commercial scale.

Dr. Opatovsky seeks to take part in research studies related to functional biodiversity and can contribute for the study of arthropod’s trophic web interactions and their agro-ecosystems function as bio-control agents.

Contact details:

Itai Opatovsky, PhD

Cellular phone 054-4659454

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-02-14

Dr. Itai Opatovsky, Agricultural Research and Development Stations of Israel, Southern Branch, Besor Desert (Northern Negev desert)

Dr. Opatovsky is an expert in applied agro-ecology with a strong academic background in ecology and vast hands-on experience in intensive irrigated farming. He is interested in developing integrated pest management practices ready-to-be -adopted on a commercial agricultural scale. His main interest is increasing the natural enemies’ efficiency and abundance in the commercial field. This to be done by manipulating the habitat using supply of additional food resources, changing the habitat structure and developing specialized agro-techniques.

Dr.Opatovsky specializes in conducting experiments at the field scale and can provide additional insight on the trophic web dynamics using molecular gut content analysis.

Agricultural Research and Development Stations of Israel is located in one of the main areas of intensive agriculture in Israel, also known as the ‘crop barn’ of Israel. This station is an excellent site for semi-arid intensive agriculture research.

The facility contains 7 hectares of green-houses, 85 hectares of open field and 5 hectares of orchards and is fully equipped with the necessary infrastructure for running successful manipulated experiments on a semi-commercial scale.

Dr. Opatovsky seeks to take part in research studies related to functional biodiversity and can contribute for the study of arthropod’s trophic web interactions and their agro-ecosystems function as bio-control agents.

Contact details:

Itai Opatovsky, PhD

Cellular phone 054-4659454

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-02-14

BHEBE2016

19-20 września br. w Gdańsku odbyła się konferencja i spotkania brokerskie „Be Smart, Think Blue” poświęcone tematyce „Niebieskiego wzrostu” (Blue Growth) i współpracy w regionie morza Bałtyckiego. Otworzyli ją dr Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz dr Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

„Niebieski wzrost” to długoterminowa strategia wspierania zrównoważonego rozwoju w całym sektorze morskim (włączając w to oceany i wody śródlądowe), stanowiącego jedną z sił napędowych gospodarki europejskiej oraz posiadającego duży potencjał w zakresie innowacji. Wydarzenie współorganizowane przez konsorcjum projektu BioHorizon (koordynacja KPK PB UE), projektu ETNA2020 oraz Instyt Morski w Gdańsku cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło ponad 120 uczestników z 17 krajów.

W konferencji i spotkaniach brokerskich uczestniczyli zarówno przedstawiciele instytucji naukowych i akademickich, jak również małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących badania oraz poszukujących współpracy regionalnej i/lub międzynarodowej w sektorach: bezpieczeństwo żywnościowe, rybołówstwo, akwakultury, badania mórz i wód śródlądowych oraz transportu morskiego. Spotkanie miało na celu przybliżenie możliwości finansowania jakie stwarzają program Horyzont 2020 i programy regionalne (w tym: Inteligentne Specjalizacje), sposobów ubiegania się o projekty w ramach tych programów oraz prezentację konkursów zaplanowanych na 2017 rok.

Konkursy „Blue Growth” zaplanowane na 2017 rok w ramach programu Horyzont 2020

2. Wyzwanie społeczne Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka:

 • BG-02-2017 | High value-added specialised vessel concepts enabling more efficient servicing of emerging coastal and offshore activities
 • BG-04-2017 | Multi-use of the oceans’ marine space, offshore and near-shore: compatibility, regulations, environmental and legal issues
 • BG-06-2017 | Interaction between people, oceans and seas: a strategic approach to healthcare and well-being
 • BG-07-2017 | Blue green innovation for clean coasts and seas
 • BG-08-2017 | Innovative sustainable solutions to improve the safety and dietary properties of seafood
 • BG-11-2017 | The effect of climate change on Arctic permafrost and its socio-economic impact, with a focus on coastal areas
 • SFS-20-2017 | Towards a science-based regionalisation of the Common Fisheries Policy
 • SFS-21-2016-2017 | Advancing basic biological knowledge and improving management tools for commercially important fish and other seafood species. [2017] Strengthening the knowledge base for resilient and resource-efficient fisheries in EU  waters  and  in  international  waters  covered  by  the  North-East  Atlantic  Fisheries  Commission  and the General Fisheries Commission for the Mediterranean
 • SFS-22-2017 | Smart fisheries technologies for an efficient, compliant and environmentally friendly fishing sector
 • SFS-32-2017 | Promoting and supporting eco-intensification of aquaculture production systems: inland (including freshwater), coastal zone and offshore
 • RUR-02-2017 | Coastal-rural interactions: Enhancing synergies between land and sea-based activities

4. Wyzwanie społeczne „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport:

 • MG-2.1-2017 | Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport
 • MG-2.4-2017 | Complex and value-added specialised vessels
 • MG-7.3-2017 | The port of the future

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i za interesujące dyskusje! Materiały konferencyjne oraz profile i oferty uczestników spotkań brokerski będą dostępne wkrótce na stronie internetowej wydarzenia oraz projektu BioHorizon.

be2016

28 czerwca odbyły się w Brukseli międzynarodowe spotkania partnerskie BioHorizon Brokerage Event 2016 dedykowane dla obszarów Bezpieczeństwa żywnościowego (SC2) i Biotechnologii (KET-B). Wydarzenie organizowane przez konsorcjum projektu BioHorizon (koordynacja KPK PB UE) oraz Komisję Europejską zgromadziło ponad 250 uczestników z 32 krajów. W trakcie wydarzenia odbyło się ponad 430 wcześniej zaplanowanych spotkań partnerskich, które zostały uzupełnione licznymi spotkaniami umówionymi spontanicznie w trakcie przerw networkingowych.

Celem tego wydarzenia było umożliwienie uczestnikom nawiązania współpracy i omówienie potencjalnych planów wspólnego wnioskowania o projekty badawcze w konkursach na 2017 rok w obszarze Bezpieczeństwa żywnościowego i Biotechnologii, które otwarte zostaną 14 października br.

 1. Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient
 2. Rural Renaissance – Fostering innovation and business opportunities
 3. Blue Growth – Demonstrating an ocean of opportunities
 4. Bio-based innovation for sustainable goods and services – Supporting the development of a European Bioeconomy.

Wszystkie profile uczestników spotkania wraz z ich ofertą dostępne są na stronie internetowej projektu BioHorizon.

Ponadto opublikowane zostały również krótkie prezentacje (flash presentation), wygłoszone w trakcie sesji tematycznych przez naukowców i przedstawicieli firm zainteresowanych współpracą w ramach programu Horyzont 2020.

Spotkanie brokerskie BioHorizon Brokerage Event 2016 poprzedzone było dniem informacyjnym. Nagrania wideo oraz prezentacje zostały już udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z udostępnionymi materiałami, profilami uczestników i bezpośredniego kontaktu z zainteresowanymi.

51 interesariuszy z Wielkiej Brytanii, w tym: instytucje rządowe, akademickie, naukowe i przedsiębiorcy, poszukuje partnerów do wspólnego wnioskowania o projekty w konkursach zaplanowanych na 2016 rok w ramach inicjatywy Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU).

Skrócona ekspertyza i oferta poszczególnych interesariuszy oraz dane kontaktowe dostępne są TUTAJ.

Roczny plan pracy BBI JU na 2016 rok oraz lista tematów konkursowych dostępne są na stronie internetowej BBI JU.

Łączny orientacyjny budżet: 188,65 milionów euro.

Dodatkowych informacji udziela: Ian Holmes (Ian.Holmes@innovateuk.gov.uk) z brytyjskiego punktu kontaktowego.

be2016

28 czerwca br. w Brukseli odbędzie się Międzynarodowy Dzień Informacyjny oraz spotkania partnerskieBioHorizon International Brokerage Event 2016w obszarze: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Organizatorami wydarzenia jest Komisja Europejska oraz sieć punktów kontaktowych realizująca projekt BioHorizon.

Zarówno dzień informacyjny, jak i spotkania partnerskie będą poświęcone konkursom zaplanowanym na rok 2017 w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe” w programie Horyzont 2020. W spotkaniu wezmą udział eksperci oraz reprezentanci Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele środowisk akademickich, naukowych i biznesowych zainteresowani udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020 w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe” oraz KET-Biotechologia.

Celem spotkań partnerskich jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym szeregu spotkań bilateralnych oraz rozmów z partnerami z całej Europy i spoza. Spotkania te mają ułatwić nawiązanie nowych kontaktów naukowo-biznesowych, jak i pogłębienie obecnych relacji, tak aby wspólnie omówić możliwości przygotowania wniosku i aplikowania w konkursach SC2 oraz KET-B na 2017 rok. Podczas wydarzenia zaplanowana jest również sesja krótkich prezentacji tzw. „flash presentations”, w trakcie której zainteresowani będą mieli możliwość zaprezentowania swojego pomysłu projektowego, jako koordynator lub partner.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. UWAGA: Na oba wydarzenia obowiązuje oddzielna rejestracja.

Oba wydarzenia są organizowane w ramach tygodnia informacyjnego, o którym można przeczytać na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

PrintW dniach 19-21 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się III edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw 2016.

Wydarzenie w jednym miejscu zgromadzi przedstawicieli polskiego i międzynarodowego biznesu spożywczego. Wśród wystawców znajdą się producenci żywności i napojów, alkoholi, dodatków do żywności i technologii spożywczych, ważną grupą będą również przedsiębiorstwa oferujące wyroby ekologiczne, dystrybutorzy, importerzy i eksporterzy żywności z Polski oraz takich krajów jak: Ukraina, Belgia, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Macedonia, Tajlandia i Sri Lanka.

Celem wystawy jest promocja żywności, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i pozyskiwanie partnerów handlowych, integracja branży. Ważną częścią WorldFood Warsaw jest specjalna strefa rozmów wystawców z przedstawicielami sieci handlowych i kupców z sektora HoreCa oraz bogaty program merytoryczny.

Miło nam poinformować, że w trakcie Targów eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE będą udzielać bezpłatnych porad na temat możliwości uzyskania grantu w ramach instrumentów finansowych programu Horyzont 20202.

Więcej informacji dotyczących WorldFood Warsaw 2016 znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia.

 

BBI21 kwietnia w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie dotyczące konkursów zaplanowanych na 2016 rok w ramach  inicjatywy Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU).

W trakcie sesji porannej przekazane zostaną przydatne informacje na temat zasad uczestnictwa w nadchodzących konkursach BBI JU, wskazówki i porady dotyczące pisania wniosku i budowania konsorcjum, a także zostanie omówiony sposób składania wniosków.

Sesja popołudniowa poświęcona będzie spotkaniom brokerskim, zarówno w celu nawiązania nowych kontaktów naukowo-biznesowych, jak i pogłębiania obecnych relacji biznesowych. Spotkania będą uprzednio umawiane przy pomocy BBI JU Partnering Platform, gdzie już dziś uczestnicy wydarzenia mogą założyć i/lub zaktualizować swój prywatny profil lub profil instytucji, którą reprezentują.

Wydarzenie jest skierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji naukowych i akademickich prowadzących badania w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego z zamiarem ich komercjalizacji. Spotkanie ma na celu przybliżenie Bio-Based Industries Joint Undertaking jako nowego instrumentu finansowego UE oraz zapoznanie z tematami konkursów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

eip-agri_logoKomisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych (w tym: rolników, naukowców i doradców) do włączenia się w pracę dwóch nowych grup eksperckich: Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji w dziedzinie wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI).

Nowe eksperckie grupy EIP-AGRI skupią się na na następujących tematach:

 • Nutrient recycling
 • Sustainable mobilisation of forest biomass.

Kandydatury można zgłaszać do 21 marca poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie EIP-AGRI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 kwietnia, a nowe grupy rozpoczną pracę najpóźniej w czerwcu tego roku.

Szczegóły dotyczące pracy grup eksperckich wraz z opisem tematów zostały przedstawione w zaproszeniu Komisji Europejskiej.

 

Komisja Europejska ogłosiła nabór ekspertów do Panelu ds. Biogospodarki powołanego na mocy komunikatu „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy”.

Główne cele Panelu ds. Biogospodarki to:

 • przyczynienie się  do zwiększenia synergii i  spójności między politykami, inicjatywami i sektorami gospodarki związanymi z biogospodarką na szczeblu UE w powiązaniu z istniejącymi mechanizmami;
 • zachęcanie do tworzenia podobnych paneli na poziomie państw członkowskich i regionalnym;
 • promowanie udziału naukowców, decydentów i społeczeństwa obywatelskiego w otwartym i świadomym dialogu w całym procesie badań i innowacji dotyczących biogospodarki.

Wnioski należy składać przy użyciu elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej wezwania. Eksperci zainteresowani włączeniem się w pracę Panelu ds. Biogospodarki proszeni są o złożenie wniosku do dnia 5 lutego 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostały przedstawione w komunikacie ogłaszającym nabór oraz są udzielane poprzez bezpośredni kontakt z Komisją Europejską: RTD-Bioeconomy-Panel@ec.europa.eu