PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Wiesław Studencki

Z okazji 10-lecia Europejskiej Rady ds Badań Naukowych Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zorganizował 27 marca sesję wykładową w Centrum Nauki Kopernik. Zaproszeni przez KPK polscy naukowcy – laureaci konkursów ERC – w fascynujący sposób opowiadali o swoich projektach. Relację z tego wydarzenia, a także komentarze samych naukowców, znaleźć można na stronie

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/10-lat-elitarnych-grantow-erc-jak-wypadaja-polacy,16974 . Zapraszamy.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie Naukowcy – polscy, poziom – światowy. Laureaci konkursów European Research Council o swoich projektach.

Wszystkich zainteresowanych nauką zapraszamy 27 marca o godz. 17.00 do Centrum Nauki Kopernik (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20). Czołowi polscy uczeni opowiedzą o wynikach swoich badań prowadzonych w różnych dziedzinach. Przewidziane są 4 półgodzinne wykłady:

 • Indianie Nahua, Hiszpanie, my: co przynosi kontakt międzykulturowy? – dr hab. Justyna Olko, Uniwersytet Warszawski
 • Śledzenie satelitów i śmieci kosmicznych przy pomocy zrobotyzowanych teleskopów – prof. Maciej Konacki, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
 • Dobra publiczne w oczach zwykłych ludzi – dr hab. Natalia Letki, Uniwersytet Warszawski
 • Jak zrozumieć działanie organizmu na poziomie pojedynczych atomów? Przykłady z badań mechanizmów naprawy materiału genetycznego – dr hab. Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, wstęp jest bezpłatny. Rejestracja nie jest wymagana.

Spotkanie organizowane jest z okazji dziesięciolecia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Powołana w 2007 r. Rada wspiera przełomowe, pionierskie i wykraczające poza obecnie znane granice wiedzy badania naukowe, także to, o których opowiedzą polscy naukowcy.

Uniwersytet Warszawski wprowadza nowe zasady wspierania działalności naukowej pracowników. Celem wprowadzenia nowego modelu wspierania badań jest silniejsze umiędzynarodowienie uczelni i możliwość podejmowania przez pracowników UW ambitnych, doskonałych naukowo projektów o światowym zasięgu.

Przewiduje się trzy rodzaje dofinansowania, m.in. dla naukowców, którzy planują ubieganie się o najważniejsze granty międzynarodowe, np. z Horyzontu 2020, w tym przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań (ERC). Więcej informacji o nowym systemie uniwersyteckich grantów na stronie uczelni .

UW jest kolejną uczelnią, która uruchomiła wsparcie dla naukowców. Od ubiegłego roku program wsparcia dla naukowców aplikujących o granty ERC działa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W konkursie na Consolidator Grant – 2016 Europejska Rada ds. Badań Naukowych – ERC zatwierdziła do finansowania 314 projektów. Pięć z nich realizować będą polscy naukowcy, ale w zagranicznych instytucjach:

 • Paweł SWIETACH w UNIVERSITY OF OXFORD
 • Aleksandra WALCZAK w CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 • Jakub BIJAK w UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
 • Tomasz GUZIK w UNIVERSITY OF GLASGOW
 • Rafał MANTIUK w UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie ERC.

Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dokonawszy oceny biegnących projektów Synergy Grants, zaakceptowanych w pierwszych dwóch konkursach (2012 i 2013), zdecydowała o reaktywowaniu tego typu grantów.

Dla przypomnienia: Synergy Grants to projekty interdyscyplinarne dla zespołów 2-4 naukowców, osiągające budżet do 15 mln euro na okres do 6 lat. Wzbudziły one ogromne zainteresowanie: na pierwszy konkurs nadesłano 697 wniosków, na drugi – 427. Sfinansowano natomiast w sumie tylko 24 projekty.

Kolejny konkurs będzie ogłoszony w Programie Pracy na 2018 r., który zostanie opublikowany w połowie 2017 r.

Więcej szczegółów na stronie ERC.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła 8 września wyniki konkursu o Starting Grants (StG-2016). Wśród 325 laureatów jest 6 polskich naukowców: 3 będzie realizować projekty w Polsce, 3 – w innych krajach.

Laureatami są:

 • dr hab. Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN,
 • dr hab. Magdalena Król z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 • dr Marcin Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr Magda Marzena Bieńko z Karolinska Institute w Szwecji,
 • dr Jakub Szymanik z University of Amsterdam  w Holandii,
 • dr Agnieszka Wykowska z Technische Universität München w Niemczech.

Gratulujemy!

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie ERC.

W odpowiedzi na inicjatywę ERC w 5 krajach europejskich – Czechach, Estonii, Słowenii,w Polsce i na Węgrzech (a także w regionie Flandrii) – powstają programy „visitting fellowships”. Mają one ułatwić naukowcom jak najlepsze przygotowanie wniosku o grant ERC.

Wsparcie polega na sfinansowaniu 3-6 miesięcznego stażu przyszłego autora wniosku w zespole realizującym obecnie projekt ERC, co przyczynić się ma do podniesienia jakości przyszłego wniosku o grant ERC. Koszty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku pokrywają poszczególne kraje wysyłające naukowców na staż.

ERC poinformowała o programie liderów realizowanych projektów, prosząc o zgłaszanie chęci goszczenia naukowców na stażach. W Polsce taki program „visitting fellowships” będzie realizowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Zapraszamy na nasze spotkanie informacyjne, w czasie którego dr hab. Wojciech Sowa, Koordynator w NCN przedstawi szczegóły programu UWERTURA 1.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny dla naukowców zainteresowanych grantami ERC, zwłaszcza ERC Starting Grant (termin składania wniosków – 18.10.2016) i ERC Consolidator Grant (termin składania wniosków – 9.02.2017).

Spotkanie odbędzie się 30.09.2016  w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie (ul. Pasteura 3) w godz. 10.00 – 14:00.

Prezentacje i dyskusje poświęcone będą:

 • szczegółom procedury oceny wniosków,
 • działaniom i programom wspomagającym przygotowanie i realizację projektów,
 • omówieniu realizowanych i zakończonych projektów.

Program i rejestracja.

Zapraszamy.

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła konkurs na granty dla młodych naukowców:  ERC STARTING GRANT: ERC-2017-STG. 

O granty mogą starać się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Budżet konkursu wynosi 605 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie ponad 400 projektów. Maksymalne finansowanie grantu to 1,5 mln euro na 5 lat.

Termin składania wniosków upływa 18 października 2016 r.

Zainteresowane osoby zapraszamy na indywidualne, bezpłatne konsultacje. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl.

Na stronie Participant Portal dostępny jest Program pracy 2017 z kalendarzem wszystkich konkursów.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych – ERC ogłosiła wyniki konkursu dla doświadczonych naukowców ERC-AdG-2015.

Przyznano 277 grantów. Jedynym polskim laureatem jest prof. Grzegorz Pietrzyński z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, który będzie realizował projekt CepBin: A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids. Budżet tego 5-letniego projektu wynosi 2.360.500 euro.

Więcej informacji – na stronie ERC.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru wniosków do Programu Ideas Plus II. Granty tego Programu przeznaczone są dla naukowców, których wnioski o grant ERC w 2015 r. uzyskały najwyższą ocenę, lecz nie mogły zostać sfinansowane ze względu na ograniczony budżet konkursów ERC.

programy-plus-1

Granty IDEAS Plus II otrzymali następujący naukowcy:

 • Jacinto Sá z Instytutu Chemii Fizycznej PAN na projekt „Kontrola na poziomie kwantowym reakcji katalitycznego  uwodornienia na niklu za pomocą rentgenowskich laserów na swobodnych elektronach (XFELs). Reżyserowanie procesów katalitycznych (MOVIECAT),
 • Grzegorz Pietrzyński z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN na projekt „Układy zaćmieniowe i Cefeidy jako unikalne laboratorium do kalibracji kosmicznej skali odległości”,
 • Joanna Sułkowska z Uniwersytetu Warszawskiego na projekt „Białka splątane – studium nowych struktur i rozwiązanie ich zagadki”.

Pełna informacja o wynikach znajduje się na stronie MNiSW.

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła 12 lutego wyniki konkursu o Consolidator Grants (CoG-2015). Wśród 302 laureatów jest 6 polskich naukowców.

Prof. Mikołaj Bojańczyk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Katarzyna Marciniak z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego  będą realizować projekty w swojej macierzystej uczelni. Natomiast dr Krzysztof Pietrzak będzie prowadził badania w Institute of Science and Technology w Austrii; dr Mariusz Nowacki w Universität Bern w Szwajcarii; dr Marcin Kacperczyk w Imperial College of Science, Technology and Medicine w Wielkiej Brytanii a dr Dariusz Wójcik – w University of Oxford w Wielkiej Brytanii.

Gratulujemy!

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie ERC.

Profesor Katarzyna Marciniak z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego została drugim polskim laureatem konkursu na Consolidator Grant Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).

Pięcioletni projekt p.t. „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges” realizowany będzie we współpracy z naukowcami z Europy, Afryki, Azji i Australii.

To już 11 grant ERC realizowany w Uniwersytecie Warszawskim.

Polscy naukowcy uzyskali jak dotąd 5 grantów ERC finansowanych przez program Horyzont 2020, a 20 – łącznie z grantami ERC zdobytymi w 7. Programie Ramowym.

Europejska Rada ds. Badań (European Research Council) dofinansowuje przedsięwzięcia naukowe, które mogą prowadzić do przełomowych wniosków.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej o laureatce na stronie UW.

Profesor Mikołaj Bojańczyk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego jest ponownym laureatem konkursu o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC).

Otrzymał pierwszy w Polsce Consolidator Grant oraz dokonał rzadkiego wyczynu – jest liderem drugiego grantu ERC, po zakończeniu prac nad projektem Starting Grant.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji – na stronie UW.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła w październiku konkurs na granty dla naukowców pragnących wzmocnić swój zespół lub program badawczy i ugruntować niezależność naukową: ERC Consolidator Grants. 

O granty mogą starać się naukowcy 7-12 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Budżet konkursu wynosi 605 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie ponad 300 projektów. Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat.

Termin składania wniosków upływa 2.02.2016 r.

Zainteresowane osoby zapraszamy na indywidualne, bezpłatne konsultacje. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła 4 grudnia wyniki konkursu o Starting Grants (StG-2015). Wśród 291 laureatów jest 4 polskich naukowców.

Dr Piotr Nowak z Instytutu Matematycznego PAN oraz dr Marek Cygan z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego będą realizować projekty w Polsce. Natomiast dr Grzegorz Sumara będzie prowadził badania na Uniwersytecie w Wurzburgu w Niemczech, a Dr Patrycja Nowak-Śliwińska na Uniwersytecie w Genewie.

Gratulujemy!

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie ERC.

Projekt RICH 2020 (Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020) będący siecią punktów kontaktowych Infrastruktury Badawczej ogłosił na swojej stronie http://www.rich2020.eu/tas_calls  informację o projektach zapewniających naukowcom bezpłatny dostęp (Transnational Access) do najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych, itp.

Lista obejmuje 41 projektów (tzw. Integrating Activities) z różnych obszarów badawczych i zawiera bezpośrednie linki do stron internetowych poszczególnych projektów, poprzez które składa się wnioski o finansowanie badań (a także kosztów podróży i pobytu na okres od 1 tygodnia do 3 miesięcy). Wszystkie konieczne koszty pokrywane są z budżetu każdego projektu. Warunkiem skorzystania z tych możliwości jest wyjazd do kraju innego niż kraj pobytu.

Wnioski oceniane są przez ekspertów w procedurze konkursowej, pod kątem jakości naukowej oraz zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury. Konkursy ogłaszane są bądź okresowo, bądź nabór wniosków jest stały. Do udziału w konkursach zachęca się szczególnie młodych pracowników nauki, także doktorantów.

W przypadku infrastruktury informatycznej (e-infrastructures) projekty pokrywają koszty dostępu do superkomputerów, sieci gridowych, repozytoriów, baz i banków danych, itp.

Przewiduje się, że z bezpłatnego dostępu do infrastruktur badawczych  w czasie trwania Horyzontu 2020 skorzysta około 40 000 naukowców.

Liczba projektów oferujących Transnational Access znacznie wzrośnie pod koniec 2016 r., po kolejnym konkursie na projekty Integrating Activities.

Projekt InGRID – Inclusive Growth Infrastructure Diffusion – działający w obszarze nauk społecznych zaprasza naukowców do korzystania z zasobów 9 europejskich infrastruktur badawczych dysponujących bazami danych w zakresie ubóstwa, pracy i polityki społecznej oraz centrów kompetencji w zakresie statystyki. Naukowcy mogą korzystać z krótkich wyjazdów (od 1 tygodnia do 1 miesiąca).

Ogłoszenie oraz informacja o składaniu wniosków dostępne są na stronie http://inclusivegrowth.be/visiting-grants/call30. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2015 r.

Autorzy projektu zapraszają też na szkołę zimową „Using EUROMOD for model family simulations” organizowaną w Antwerpii w dniach 20-22 stycznia 2016 r. Wnioski składać można do 30 listopada 2015 r. Szczegóły na stronie http://inclusivegrowth.be/events/call31/call31.

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła konkurs na granty dla naukowców pragnących wzmocnić swój zespół lub program badawczy i ugruntować niezależność naukową: ERC Consolidator Grants. 

O granty mogą starać się naukowcy 7-12 lat po doktoracie (okres liczony od dnia otrzymania stopnia do 1 stycznia 2016 r.), pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Budżet konkursu wynosi 605 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie ponad 300 projektów. Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat.

Termin składania wniosków upływa 02 lutego 2016 r.

Od listopada wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na indywidualne konsultacje. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl.

Więcej informacji o grantach ERC Consolidator Grants można znaleźć na stronie KPK, a dokumentację konkursową na Participant Portal.