PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Zbigniew Turek

koordynator obszaru tematycznego transport

zaplanowany na 27 listopada 2018 roku.

W agendzie przewidziano prezentacje:

– ministerstw ( MIB, ME) dotyczących rozwoju transportu autonomicznego i elektromobilności w Polsce

– interesujących idei projektowych/propozycji współpracy (z całego obszaru SC4) wygłoszonych na spotkaniu brokerskim w Barcelonie z 13-14.11.2018 roku

– jak przygotować dobry wniosek projektowy,

– jak nawiązać współpracę europejską

oraz wystąpienia przedstawicieli miast polskich realizujących projekty związane z autonomizacją transportu i elektromobilnością.

 

W agendzie zaplanowano również możliwość  krótkich (max. 3 min.) prezentacji pomysłów projektowych i potrzeb technologicznych (np. miast) związanych z autonomizacją transportu oraz ekomobilnością oraz profili instytucji zainteresowanych uczestnictwem w w/w konkursach, które można zgłaszać do 23 listopada do godz. 15.00 na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl

Termin zakończenia rejestracji upływa 26 listopada 2018 o godzinie 09-tej.  Więcej informacji w tym agenda i dostęp do rejestracji znajdą Państwo na stronie http://www.kpk.gov.pl/?event=tematyka-transportu-autonomicznego-i-elektromobilnosci-przewidziana-na-ostatnie-dwa-lata-programu-h2020

Wszystkim autorom pomysłów projektowych zaproponujemy pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego lub/i wypromowaniu idei na poziomie europejskim.

Dzień informacyjny odbędzie się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w Warszawie przy  ul. Pawińskiego 5B.

Spotkanie jest bezpłatne. Rejestracja jest obowiązkowa. Liczba miejsc ograniczona

 

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE serdecznie zaprasza na dni informacyjne wyzwania  SC4 – „Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport” poświęcone konkursom na ostatnie dwa lata programu Horyzont 2020:

 

 1. Mobilność na rzecz rozwoju (Mobility for Growth) oraz błękitny rozwój (Blue Growth) i obejmującego między innymi zagadnienia:
 • Niskoemisyjnego i zrównoważonego transportu
 • Bezpieczeństwa w transporcie

zaplanowanym na 13 listopada 2018 roku

 

W agendzie przewidziano również możliwość  krótkich (max. 3 min.) prezentacji pomysłów projektowych na w/w zagadnienia oraz profili instytucji zainteresowanymi uczestnictwem w w/w konkursach, które można zgłaszać do 10 listopada do godz. 15.00 na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl

Termin zakończenia rejestracji na to wydarzenie upływa 12 listopada 2018 o godzinie 9.00. Więcej informacji i dostęp do rejestracji znajdą Państwo na stronie.

 

 1. Transport autonomiczny oraz elektromobilność

zaplanowanym na 27 listopada 2018 roku.

W agendzie przewidziano również możliwość  krótkich (max. 3 min.) prezentacji pomysłów projektowych związanych z tematyką konkursową oraz profili instytucji zainteresowanych uczestnictwem w w/w konkursach, które można zgłaszać do 23 listopada do godz. 15.00 na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl

 

W agendzie zaplanowano prezentacje:

 • ministerstw dotyczących rozwoju transportu autonomicznego i elektromobilności w Polsce;
 • interesujących idei projektowych/propozycji współpracy z całego obszaru SC4; wygłoszonych na spotkaniu brokerskim w Barcelonie z 13-14.11.2018 r.;
 • jak przygotować dobry wniosek projektowy;
 • jak nawiązać współpracę europejską;
 • oraz wystąpienia przedstawicieli miast polskich realizujących projekty związane z autonomizacją transportu i elektromobilnością.

Termin zakończenia rejestracji upływa 26 listopada 2018 o godzinie 9.00.  Więcej informacji i dostęp do rejestracji znajdą Państwo na stronie.

Wszystkim autorom pomysłów projektowych zaproponujemy dodatkowo dalszą pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego, które jednocześnie upowszechnimy po całej europejskiej sieci punktów kontaktowych z obszaru Transportu.

Obydwa dni informacyjne odbędą się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w Warszawie przy  ul. Pawińskiego 5B.

Spotkania są bezpłatne. Rejestracja jest obowiązkowa. Liczba miejsc ograniczona

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE serdecznie zaprasza na dni informacyjne wyzwania  SC4 – Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport poświęcone konkursom na ostatnie dwa lata programu Horyzont 2020:

1. Mobilność na rzecz rozwoju (Mobility for Growth) oraz błękitny rozwój (Blue Growth) i obejmującego między innymi zagadnienia:

 • Niskoemisyjnego i zrównoważonego transportu
 • Bezpieczeństwa w transporcie

zaplanowanym na 13 listopada 2018 roku.

W agendzie przewidziano również możliwość  krótkich (max. 3 min.) prezentacji pomysłów projektowych na w/w zagadnienia oraz profili instytucji zainteresowanymi uczestnictwem w w/w konkursach, które można zgłaszać do 10 listopada do godz. 15.00 na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl

Termin zakończenia rejestracji  upływa 12 listopada 2018 o godzinie 09.00. Więcej informacji i dostęp do rejestracji znajdą Państwo na stronie  wydarzenia.

 

2. Transport autonomiczny oraz elektromobilność

zaplanowanym na 27 listopada 2018 roku.

W agendzie przewidziano również możliwość  krótkich (max. 3 min.) prezentacji pomysłów projektowych związanych z tematyką konkursową oraz profili instytucji zainteresowanych uczestnictwem w w/w konkursach, które można zgłaszać do 23 listopada do godz. 15.00 na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl

W agendzie zaplanowano prezentacje:

 • ministerstw dotyczących rozwoju transportu autonomicznego w Polsce
 • jak przygotować dobry wniosek projektowy,
 • jak nawiązać współpracę europejską
 • oraz wystąpienia przedstawicieli miast polskich realizujących projekty związane z autonomizacją transportu i elektromobilnością.

Termin zakończenia rejestracji upływa 26 listopada 2018 o godzinie 9.00.  Więcej informacji i dostęp do rejestracji znajdą Państwo na stronie wydarzenia.

Autorom interesujących pomysłów projektowych, które zostaną przesłane na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl  do 5 listopada do godziny 12.00, zaproponuję ich osobiste przedstawienie na spotkaniu brokerskim w Barcelonie, które odbędzie się 14 listopada 2018. W tym przypadku idee projektowe mogą obejmować całą tematykę konkursową na 2019 rok opisaną w programach prac

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf

Wszystkim autorom pomysłów projektowych zaproponujemy dodatkowo dalszą pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego, które jednocześnie upowszechnimy po całej europejskiej sieci punktów kontaktowych z obszaru transportu.

Obydwa dni informacyjne odbędą się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w Warszawie przy  ul. Pawińskiego 5B.

Spotkania są bezpłatne. Rejestracja jest obowiązkowa. Liczba miejsc ograniczona

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE serdecznie zaprasza na dzień informacyjny poświęcony konkursom:  transportu autonomicznego oraz elektromobilności  przewidzianym na 2019 rok i tematom na 2020 programu ramowego H2020. Dzień informacyjny zaplanowano na 27 listopada 2018 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w Warszawie przy  ul. Pawińskiego 5B.

W agendzie przewidziano możliwość  krótkich (max. 3 min.) prezentacji pomysłów projektowych związanych z tematyką konkursową oraz profili instytucji zainteresowanych uczestnictwem w w/w konkursach, które można zgłaszać do 23 listopada do godz. 15.00 na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl

Autorom interesujących pomysłów projektowych, które otrzymam do:

5 listopada do godziny 12.00 – zaproponuję ich osobiste przedstawienie na spotkaniu brokerskim w Barcelonie, które odbędzie się 14 listopada br.

23 listopada – upowszechnię po całej sieci punktów kontaktowych z obszaru transportu.

W tym przypadku idee projektowe mogą obejmować całą tematykę konkursową na 2019 rok opisaną w programach prac:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf

Wszystkim autorom pomysłów projektowych zaproponuję dodatkowo dalszą pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego.

W agendzie zaplanowano prezentacje:

 • ministerstw dotyczących rozwoju transportu autonomicznego w Polsce;
 • jak przygotować dobry wniosek projektowy;
 • jak nawiązać współpracę europejską;
 • o  sprawach finansowych i wynagrodzeniach w H2020;

oraz wystąpienia przedstawicieli miast polskich realizujących projekty związane z autonomizacją transportu i elektromobilnością.

Spotkanie jest bezpłatne. Rejestracja jest obowiązkowa. Liczba miejsc ograniczona.

Termin zakończenia rejestracji upływa 26 listopada 2018 o godzinie 9.00.

Dodatkowo informujemy, że dzień informacyjny z tematyk:  mobilność dla rozwoju (Mobility for Growth) i błękitny rozwój (Blue Growth) wyzwania SC4 –„Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport” programu H2020 jest organizowany 13 listopada 2018 roku http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-wyzwania-inteligentny-ekologiczny-i-zintegrowany-transport-sc4-programu-h2020 na który również serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach brokerskich poświęconych konkursom zaplanowanym na 2017 rok z obszaru transport w programie Horyzont 2020. Rejestrować się można do 27 marca br. 

Dotychczas spotkania takie odbywały się wyłącznie w Brukseli. Tym razem, dzięki staraniom Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE Komisja Europejska zgodziła się, aby spotkania brokerskie odbyły się podczas konferencji TRA 2016 21 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

Dodatkową zaletą tych spotkań jest to, że zaplanowano je:

– kilka miesięcy przed ogłoszeniem konkursów, których tematy są już znane a terminy składania przypadają na 2017 rok (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf).

– odbywają się podczas kongresu TRA2016, na który przyjedzie ponad dwa tysiące przedstawicieli nauki, badań i przemysłu z całej z Europy (i nie tylko) reprezentujących branże transportu drogowego, szynowego, wodnego oraz lotniczego (głównie lotniska) i bez wątpienia wielu z nich weźmie udział w spotkaniach brokerskich.

Udział w spotkaniach brokerskich jest bezpłatny, jednakże warunkiem uczestniczenia w tym wydarzeniu jest rejestracja przynajmniej na jeden dzień (21.04.2016 r.) na płatną konferencję TRA.

Więcej o spotkaniach brokerskich na stronie https://www.b2match.eu/h2020transportcall2017.