PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Ewelina Słysz

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, Ambasadą RP w Królestwie Belgii i Biurem PolSca PAN zorganizował w dniach 21-22.03.2017 r. w siedzibie Ambasady w Brukseli wizytę studyjną przemysłu ICT/ Big Data.‎ Wydarzenie zgromadziło 50 przedstawicieli polskich firm z sektora Big Data, uniwersytetów, instytutów badawczych, organizacji branżowych oraz Komisji Europejskiej. Celem spotkania było zachęcenie sektora do zwiększenia udziału w konkursach Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz zaangażowania w stowarzyszenia i platformy technologiczne.

Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z procesami stojącymi za tworzeniem strategii i agend badawczych UE bezpośrednio od przedstawicieli: Parlamentu Europejskiego w osobie Przewodniczącego Komisji ITRE prof. Jerzego Buzka oraz Komisji Europejskiej, Dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia dr. Andrzeja Rysia oraz Kierownika Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Kimmo Rossi.

W kontekście działań Komisji Europejskiej przedstawione zostały plany rządu polskiego w zakresie Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC) przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i pełnomocnika Rządu ds. JRC Krzysztofa Szuberta.

Przez dwa dni w trakcie warsztatów  i paneli dyskusyjnych omawiana była problematyka Big Data, High Performance Computing oraz bezpieczeństwa systemów i danych. Ponadto zorganizowany zostało spotkanie brokerskie polskich firm z ich belgijskimi odpowiednikami, którego celem było stworzenie konsorcjów projektowych i nawiązanie wzajemnej współpracy.

BANER 216x100 JPG

Komisja Europejska przeznaczy około 16 miliardów euro na badania i innowacje w ramach konkursów w programie Horyzont 2020 na kolejne dwa lata. Nowy Program Pracy na lata 2016 – 2017 został przyjęty w dniu 13 października i jest już dostępny na Participant Portal.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-work-programme-2016-2017-published

Wybierz interesujący Ciebie temat lub przeglądaj wszystkie wiadomości.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomości (Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 – IMI2 JU)

W posiedzeniu sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 27 sierpnia 2014 r. poświęconemu informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o mechanizmach i instrumentach wspierających naukowców i przedsiębiorców w programie Horyzont 2020 uczestniczyli zaproszeni do udziału w dyskusji dyrektor IPPT PAN – prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński oraz dyrektor KPK PB UE – dr inż. Zygmunt Krasiński. W posiedzeniu brała również udział nasza koleżanka Katarzyna Walczyk- Matuszyk reprezentująca Stowarzyszenie TOP 500 Innovators.

Szczegółowa relacja z posiedzenia dostępna jest pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=C019EB41B017CEF6C1257D38003B7990#

1 lipca kolejne kraje podpisały umowy stowarzyszeniowe do programu Horyzont 2020. Są to: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia oraz Serbia.

Podpisane umowy obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 i umożliwią jednostkom badawczym w tym krajach korzystać z możliwości programu od samego jego początku.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-746_en.htm?locale=EN