PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

monika.zaremba@kpk.gov.pl

Młodzi naukowcy, możecie się już rejestrować na spotkania organizowane pod hasłem Projekt NAUKOWIEC, które odbędą się w Warszawie w dniach 24-26 października b.r. Podczas wydarzeń będziecie mogli porozmawiać ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i sektorów, doradcami w planowaniu kariery i przedstawicielami sektora prywatnego. Udział w wydarzeniach pomoże Wam w świadomym planowaniu kariery zawodowej oraz pokaże istniejące narzędzia i możliwości.

Dodatkowo zapraszamy do udziału w konkursie z nagrodami!

Więcej informacji i rejestracja

ING PAN jest 45. instytucją z Polski, która otrzymała logo HR.

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach  Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Pełna lista polskich instytucji, które otrzymały logo HR

Więcej informacji o logo HR

Szanowni Państwo,

Sieć EURAXESS prowadzi badania ankietowe wśród pracodawców w Europie z sektorów nieakademickich  (MŚP, duże firmy, przemysł, NGO, instytucje rządowe) na temat procesów rekrutacyjnych i wymogów względem zatrudnianych specjalistów, w tym naukowców. Państwa opinie są potrzebne członkom sieci oraz Komisji Europejskiej, byśmy mogli dalej rozwijać nasze działania i zakres wsparcia jakiego udzielamy badaczom w rozwoju ich kariery naukowej. Prosimy zatem o poświęcenie kilku minut i wypełnienie ankiety (w języku angielskim) w terminie do 31 marca.

Ankieta jest anonimowa. Państwa opinie zbierane są wyłącznie do celów badania.

Dziękujemy za pomoc!

Monika Zaremba, EURAXESS Polska

Jeśli chcą Państwo przyjmować w swojej instytucji zagranicznych naukowców w ramach różnych grantów lub udostępniać swoje zasoby, sprzęt i laboratoria specjalistom z zagranicy, twórcy europejskiego portalu EURAXESS dodali do niego nową opcję –  Hosting offers. Dzięki niej mogą Państwo bezpłatnie zamieszczać swoje oferty goszczenia naukowców – czy to w ramach programów europejskich (Horyzont 2020, granty Marii Skłodowskiej-Curie, granty ERC – European Research Council), czy też w ramach innych mechanizmów finansowania badań.

Zamieszczone oferty są widoczne dla naukowców z całego świata. Aby zamieścić ofertę, wystarczy jedynie założyć konto w portalu EURAXESS (LOGIN/REGISTER).

W razie pytań – kontakt:

zzz_kornacka

Monika Zaremba,

zespół EURAXESS Polska,

tel.: 500 207 842,

e-mail: monika.zaremba@kpk.gov.pl

Od 28 listopada funkcjonuje nowa odsłona krajowego portalu EURAXESS Polska. Sieć EURAXESS – wspierająca międzynarodową mobilność i rozwój kariery naukowców – przekazuje poprzez swoje strony, praktyczne informacje dla naukowców i pracodawców w Europie ułatwiające zatrudnienie i nawiązywanie współpracy badawczej.

Informacje na stronie EURAXESS Polska dostępne są w dwóch językach: angielskim i polskim. Wersja angielska przeznaczona jest dla zagranicznych naukowców zainteresowanych pracą w Polsce i zawiera informacje dotyczące warunków wjazdu, pracy i pobytu w naszym kraju, a także dostęp do bazy ofert pracy i grantów, gdzie mogą oni poszukiwać ofert zatrudnienia i możliwości finansowania badań w Polsce.

Wersja polska strony dedykowana jest pracodawcom, czyli instytucjom naukowym lub firmom zatrudniającym zagranicznych pracowników naukowych. Informacje tam dostępne związane są z przepisami dotyczącymi wjazdu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.

Dodatkowo, w polskiej wersji strony zawarliśmy również praktyczne informacje prawno-administracyjne dla polskich naukowców planujących wyjazd zagraniczny. W zakładce „Praca i granty” znajdują się najnowsze oferty grantów o stypendiów zagranicznych.

Obie wersje strony zawierają również dostęp do europejskiej bazy ofert pracy i grantów, a także do zakładki PARTNERING, gdzie naukowcy z całego świata mogą znaleźć oferty zatrudnienia, finansowania badań i współpracy badawczej w Europie, w tym w Polsce.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Moniką Zarembą: monika.zaremba@kpk.gov.pl lub tel. 500 207 842.