PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

monika.zaremba@kpk.gov.pl

Młodzi naukowcy, możecie się już rejestrować na spotkania organizowane pod hasłem Projekt NAUKOWIEC, które odbędą się w Warszawie w dniach 24-26 października b.r. Podczas wydarzeń będziecie mogli porozmawiać ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i sektorów, doradcami w planowaniu kariery i przedstawicielami sektora prywatnego. Udział w wydarzeniach pomoże Wam w świadomym planowaniu kariery zawodowej oraz pokaże istniejące narzędzia i możliwości.

Dodatkowo zapraszamy do udziału w konkursie z nagrodami!

Więcej informacji i rejestracja

ING PAN jest 45. instytucją z Polski, która otrzymała logo HR.

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach  Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Pełna lista polskich instytucji, które otrzymały logo HR

Więcej informacji o logo HR

Szanowni Państwo,

Sieć EURAXESS prowadzi badania ankietowe wśród pracodawców w Europie z sektorów nieakademickich  (MŚP, duże firmy, przemysł, NGO, instytucje rządowe) na temat procesów rekrutacyjnych i wymogów względem zatrudnianych specjalistów, w tym naukowców. Państwa opinie są potrzebne członkom sieci oraz Komisji Europejskiej, byśmy mogli dalej rozwijać nasze działania i zakres wsparcia jakiego udzielamy badaczom w rozwoju ich kariery naukowej. Prosimy zatem o poświęcenie kilku minut i wypełnienie ankiety (w języku angielskim) w terminie do 31 marca.

Ankieta jest anonimowa. Państwa opinie zbierane są wyłącznie do celów badania.

Dziękujemy za pomoc!

Monika Zaremba, EURAXESS Polska

Jeśli chcą Państwo przyjmować w swojej instytucji zagranicznych naukowców w ramach różnych grantów lub udostępniać swoje zasoby, sprzęt i laboratoria specjalistom z zagranicy, twórcy europejskiego portalu EURAXESS dodali do niego nową opcję –  Hosting offers. Dzięki niej mogą Państwo bezpłatnie zamieszczać swoje oferty goszczenia naukowców – czy to w ramach programów europejskich (Horyzont 2020, granty Marii Skłodowskiej-Curie, granty ERC – European Research Council), czy też w ramach innych mechanizmów finansowania badań.

Zamieszczone oferty są widoczne dla naukowców z całego świata. Aby zamieścić ofertę, wystarczy jedynie założyć konto w portalu EURAXESS (LOGIN/REGISTER).

W razie pytań – kontakt:

zzz_kornacka

Monika Zaremba,

zespół EURAXESS Polska,

tel.: 500 207 842,

e-mail: monika.zaremba@kpk.gov.pl

Od 28 listopada funkcjonuje nowa odsłona krajowego portalu EURAXESS Polska. Sieć EURAXESS – wspierająca międzynarodową mobilność i rozwój kariery naukowców – przekazuje poprzez swoje strony, praktyczne informacje dla naukowców i pracodawców w Europie ułatwiające zatrudnienie i nawiązywanie współpracy badawczej.

Informacje na stronie EURAXESS Polska dostępne są w dwóch językach: angielskim i polskim. Wersja angielska przeznaczona jest dla zagranicznych naukowców zainteresowanych pracą w Polsce i zawiera informacje dotyczące warunków wjazdu, pracy i pobytu w naszym kraju, a także dostęp do bazy ofert pracy i grantów, gdzie mogą oni poszukiwać ofert zatrudnienia i możliwości finansowania badań w Polsce.

Wersja polska strony dedykowana jest pracodawcom, czyli instytucjom naukowym lub firmom zatrudniającym zagranicznych pracowników naukowych. Informacje tam dostępne związane są z przepisami dotyczącymi wjazdu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.

Dodatkowo, w polskiej wersji strony zawarliśmy również praktyczne informacje prawno-administracyjne dla polskich naukowców planujących wyjazd zagraniczny. W zakładce „Praca i granty” znajdują się najnowsze oferty grantów o stypendiów zagranicznych.

Obie wersje strony zawierają również dostęp do europejskiej bazy ofert pracy i grantów, a także do zakładki PARTNERING, gdzie naukowcy z całego świata mogą znaleźć oferty zatrudnienia, finansowania badań i współpracy badawczej w Europie, w tym w Polsce.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Moniką Zarembą: monika.zaremba@kpk.gov.pl lub tel. 500 207 842.

Komisja Europejska uruchomiła nową odsłonę europejskiego portalu EURAXESS. Natomiast nowa wersja krajowej strony EURAXESS Polska zostanie uruchomiona w najbliższych dniach i będzie dostępna pod tym samym adresem, co dotychczas: www.euraxess.pl.

Portal, oprócz nowego wyglądu, zawiera nowe funkcje poszukiwania partnerów do współpracy – w zakładce PARTNERING. Znajdą tam Państwo różne opcje poszukiwania zarówno osób indywidualnych, jak i instytucji naukowych czy firm do współpracy w ramach projektów badawczych i innych inicjatyw w ramach Państwa działalności naukowo-badawczej.

Możliwości te są bezpłatne i dostępne są dla osób mających konto w bazie EURAXESS (instytucjonalne lub jako osoba indywidualna). Osobom, które mają już założone konto, polecamy uzupełnienie/zaktualizowanie informacji, aby móc w pełni korzystać z nowych możliwości bazy oraz, aby Państwa profil w bazie był aktualny i widoczny dla innych osób w Europie poszukujących instytucji i naukowców do współpracy.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Moniką Zarembą: tel.: 500 207 842; e-mail: monika.zaremba@kpk.gov.pl

 

Od stycznia 2017 r. Komisja Europejska zmienia zasady ubiegania się o logo Human Resources Excellence in Research.

Nowa procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami i z przedstawicielami instytucji, które wdrażały zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz uzyskały europejskie wyróżnienie. Konsultacje z ekspertami pokazały, że potrzebne są zmiany, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.

Nowe zasady przewidują wprowadzenie:

– określonych ram czasowych dla poszczególnych etapów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, np. rok na przesłanie Analizy wewnętrznej i Planu działań od momentu przesłania do KE deklaracji poparcia dla zasad Karty i Kodeksu (która będzie obowiązkowa),

wizyt zagranicznych ekspertów w instytucji w celu oceny postępów prac,

– większego nacisku na otwarte, przejrzyste i oparte o kwalifikacje kandydatów procesy rekrutacji (Open, Transparent and Merit Based Recruitment – OTM-R),

– cyklicznej oceny instytucji w celu zwiększenia jakości podejmowanych działań i wykazania integralności europejskiej strategii HR z wewnętrzną strategią instytucji,

obowiązkowych formularzy do wypełnienia ze szczegółowymi opisami procedur i działań:

  • Template 1: Gap Analysis – formularz do wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w instytucji + tabela zgodności procesów rekrutacji z zasadami Open, Transparent and Merit-based Recruitment;
  • Template 2: HR Strategy – Action Plan – formularz z informacjami o instytucji (liczba pracowników, w tym obcokrajowców, źródła finansowania itp.), planowanych działaniach w zakresie wprowadzania zasad Karty i Kodeksu oraz zasad otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R);
  • Template 3: Interim Review – formularz do wypełnienia w celu oceny okresowej (2 lata po otrzymaniu logo) i do cyklicznej oceny co 3 lata od otrzymania logo; formularz jest podobny do Template 2, jednak należy w nim przedstawić zaktualizowane informacje;

Na zlecenie KE został przygotowany raport pt. „Shaping the future of the Human Resources Strategy for Researchers – HRS4Rzawierający opis nowych procedur wraz z projektami formularzy (obowiązkowe od stycznia 2017 r. – proszę nie używać ich wcześniej).

Zostały przygotowane i udostępnione również wstępne wskazówki z opisem nowej strategii ubiegania się o logo i wskazówki dla ekspertów oceniających: „Draft GUIDELINES to the implementation of the ‘strengthened’ Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)”.

Więcej informacji na temat nowych zasad zostanie przekazanych przez KE wkrótce.

Komisja Europejska otworzyła konkurs MSC COFUND.

Do 29 września 2016 r. instytucje mogą składać wnioski o dofinansowanie programów studiów doktoranckich oraz programów stypendialnych umożliwiających przyjmowanie zagranicznych naukowców.

Obecnie w Polsce realizowane są trzy tego typu projekty: międzynarodowe studia doktoranckie realizowane przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – ‘Bio4Med’ oraz przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (NaMeS). Natomiast Narodowe Centrum Nauki realizuje grant na program stypendialny  ‘POLONEZ’.

Szczegółowe informacje o obu typach grantów są dostępne na naszej stronie:

COFUND: studia doktoranckie

COFUND: programy stypendialne